صنایع دستی پرنیا

معرفی صنایع دستی پرنیا ؛ یک شرکت تولید کننده در زمینه تولید و ضرب سکه و مدال یادبود و همچنین تولید تمبرینه یا تمبر فلزی فاخر طلا و نقره می باشد. در زیر می توانید محصولات این برند را مشاهده نمایید.
تمبر نقره امام خمینی (ره) 003023
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره امام خمینی (ره) 020453
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره بانک ملت - AU - جمهوری اسلامی 021950
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره بانک ملت - با جعبه 002376
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره بانک ملت - بدون جعبه 002544
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره حافظ (با جعبه) - ده گرمی 003019
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره حافظ - ده گرمی 003021
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره حافظ - ده گرمی 003673
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره حکیم ابوالقاسم فردوسی - ده گرمی 003010
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره مهاتما گاندی 1396 - پنج گرمی 002731
اتمام (فعلا موجود نیست)
تمبر نقره نوروز باستانی 1396 - ده گرمی 002362
اتمام (فعلا موجود نیست)