:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

1000 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 1000 دلار (thousand dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1000 دلار سری بهره دار خزانه داری - سالمون پی چیس 

1000 دلار سری بهره دار خزانه داری - سالمون پی چیس

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Interest Bearing Treasury Note - Salmon P Chase
اسکناس هزار دلار سری بهره دار خزانه داری - سالمون پی چیس
Treasury Department - Interest Twenty Cents Per Day - Act of 17th July 1861 - Washington - August 19th 1861 - Three Years After Date The United States Promise To Pay To The Order Of One Thousand Dollars Payable Semi-Annually In Lawful Money - One thousand dollars - 1000 - Convertible Into 20 Year 6 Per Cent U.S. Bonds
وزارت خرانه داری - با بهره بیست سنت برای هر روز - واشنگتن - 19 آگوست 1861 - سه سال پس از تاریخ ، ایالات متحده به حامل آن هزار دلار پرداخت خواهد کرد - پرتره سالمون پی چیس - هزار دلار - قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود بیست ساله
United states of America - Pay to bearer - Interest On This Note Twenty Cents Per Day
ایالات متحده آمریکا - پرداخت به حامل آن - با بهره 20 سنت برای هر روز
1861
1861
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1861 سری بهره دار خزانه داری - سالمون پی چیس
 • -
 • 1861

2) 1000 دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن 

1000 دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Interest Bearing Treasury Note - Washington
اسکناس هزار دلار سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن
United states of America - One Thousand Dollars - Washington's Portrait - Justice Lady - Building
ایالات متحدده آمریکا - یکهزار دلار - پرتره واشنگتن - بانوی عدالت - ساختمان
United States of America - Pay to bearer
ایالات متحده آمریکا - پرداخت به حامل آن
1861
1861
Rawdon, Wright, Hatch & Edson, New Orleans (U.S.A.) - RWHE
چاپخانه اسکناس نیواورلئان
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1861 سری بهره دار خزانه داری - جورج واشنگتن
 • -
 • 1861

3) 1000 دلار سری رایج ایالات متحده - رابرت موریس 

1000 دلار سری رایج ایالات متحده - رابرت موریس

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Legal Tender - United States Note - Robert Morris
اسکناس هزار دلار سری رایج ایالات متحده - رابرت موریس
Act of Feb 25th 1862 or Act of March 3rd, 1863 - Series number - The United States Promise To Pay To The Bearer One Thousand Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - Robert Morris's portrait - Serial number - Seal - Washington - March 10th 1863
مصوبه 25 فوریه 1862 یا مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا هزار دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک پرداخت نماید - پرتره رابرت موریس - شماره سریال - مُهر - واشنگتن - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt, And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds, redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years, And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1863
1863
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1863 سری رایج ایالات متحده - رابرت موریس
 • -Spinner & Chittenden
 • 1863

4) 1000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان 

1000 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Heraldic eagle
اسکناس هزار دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
E Pluribus Unum - Heraldic Eagle and Flag - Act of March 3rd 1863 - Lady justice - It Is Hereby Certified That one thousand Dollars Have Been Deposited With The Assistant Treasurer of The U.S. in New York Payable In Gold At His Office To The Bearer
عبارتی به زبان لاتین - عقاب و پرچم - مصوبه سوم مارس 1863 - بانوی عدالت - به موجب این سند گواهی می شود که به دستور هیئت مدیره بانک فدرال رزرو مبلغ هزار دلار به عنوان پشتوانه در دفتر معاون خزانه داری به صورت طلا پرداخت می شود
1000
1000
1863
1863
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1863 سری گواهی طلا - عقاب نشان
 • Colby & Spinner
 • 1863

5) 1000 دلار سری بهره دار - بانوی عدالت 

1000 دلار سری بهره دار - بانوی عدالت

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Interest bearing notes - Lady Justice
اسکناس هزار دلار سری بهره دار - بانوی عدالت
Interest twenty cents per day - Three years after date the united states promise to pay one thousand dollars - Lady Justice - Serial number - Seal
با بهره بیست سنت برای هر روز - بعد از گذشت سه سال ایالات متحده متعهد به پرداخت هزار دلار می باشد - بانوی عدالت - شماره سریال - مُهر
Convertible at the option of the holder into Bonds Redeemable at the pleasure of the Government at any time after five years and payable twenty years from August 15th 1868 with interest at six per cent per annum payable semi-annually in coin
پرداخت به حامل آن در زمان سررسید و قابل تبدیل به اوراق قرضه دولتی بعد از 5 سال و تا 20 سال از تاریخ 15 آگوست 1868 با بهره شش درصد سالیانه برای هر نیم سال به صورت سکه پرداخت می شود.
1865
1865
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار سری بهره دار - بانوی عدالت
 • -
 • 1865

6) 1000 دلار سری رایج ایالات متحده - دوایت کلینتون 

1000 دلار سری رایج ایالات متحده - دوایت کلینتون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Legal Tender United States Note - Dewitt Clinton
اسکناس هزار دلار سری رایج ایالات متحده - دوایت کلینتون
Act of March 3rd 1863 - This Note Is A Legal Tender For One Thousand Dollars - The United States Will Pay To Bearer One Thousand Dollars Washington D.C. - Dewitt Clinton's portrait - Columbus in his study - Serial number - Seal - United States Note
مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس هزار دلار سری رایج - ایالات متحده متعهد شده است تا هزار دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره دوایت کلینتون - کلمب در حال مطالعه - شماره سریال - مُهر - اسکناس ایالات متحده
United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار سری رایج ایالات متحده - دوایت کلینتون
 • -
 • 1869

7) 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی 

1000 دلار 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Certificate of Deposit - William L Marcy
اسکناس هزار دلار 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی
Certificate of Deposit - Act of February 28th 1878 - This Certifies That There Have Been Deposited With The Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand One Thousand Silver Dollars - William L Marcy's portrait - Serial number - Seal
گواهی سپرده - مصوبه 28 فوریه 1878 - این گواهی قابل پرداخت به اندازه هزار دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره ویلیام مارسی - شماره سریال - مُهر
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued - One thousand dollars
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود - هزار دلار
1878 - 1880
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی - مُهر بزرگ قرمز
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillan
 • 1880
 • 3
 • 1000 دلار سری گواهی سپرده نقره - ویلیام مارسی - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1880
لیست کامل

8) 1000 دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون 

1000 دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Alexander Hamilton
اسکناس هزار دلار گواهی طلا - الکساندر همیلتون
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America One Thousand Dollars In Gold Coin Repayable To The Bearer On Demand Washington D.C. - Alexander Hamilton's portrait - Department Series - Under Chap. 290 Sec. 12 of the Act of July 12th 1882
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است - پرتره الکساندر همیلتون - مُهر - شماره سریال
One Thousand Dollars United States Gold Certificate - Heraldic eagle
اسکناس هزار دلار سری گواهی طلا - نشان عقاب
1882
1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون
 • -
 • 1882

9) 1000 دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ یک 

1000 دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Legal Tender - Treasury note - George Meade - Type
اسکناس هزار دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ یک
Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer One thousand Dollars In Coin Washington, D.C. - Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - George Meade face side view - Serial number - Seal
اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا هزار دلار سکه به حامل آن پرداخت نماید - سری 1890 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - نیمرخ جورج مید - شماره سریال - مُهر
1000 - One thousand Dollars united states - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
هزار دلار ایالات متحده - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز در مواردی که صریحا ذکر شده باشد
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ یک
 • -
 • 1890

10) 1000 دلار سری گواهی نقره - ویلیام مارسی 

1000 دلار سری گواهی نقره - ویلیام مارسی

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Silver Certificate - William Marcy
اسکناس هزار دلار سری گواهی نقره - ویلیام مارسی
This Certifies That There Have Been Deposited With The Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand One Thousand Silver Dollars - Series 1891 - Silver Certificate - Act of February 28th 1878 - William Marcy's portrait - female
این گواهی قابل پرداخت به اندازه هزار دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - سری 1891 - مصوبه 28 فوریه 1878 - پرتره ویلیام مارسی - تصویر یک زن
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1891 سری گواهی نقره - ویلیام مارسی
 • Tillman & Morgan
 • 1891

11) 1000 دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ دو 

1000 دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - legal tender - Treasury note - George Meade - Type 2
اسکناس هزار دلار سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ دو
Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer One thousand Dollars In Coin Washington, D.C. - Series of 1891 - Legal Tender Act July 14 1890 - George Meade face side view - Serial number - Seal
اسکناس خزانه داری - ایالات متحده متعهد شده است تا هزار دلار سکه به حامل آن پرداخت نماید - سری 1891 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - نیمرخ جورج مید - شماره سریال - مُهر
Treasury Note - One thousand Dollars united states - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
اسکناس خزانه داری - هزار دلار ایالات متحده - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز در مواردی که صریحا ذکر شده باشد
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - جورج مید - تیپ دو
 • -
 • 1891

12) 1000 دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون 

1000 دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Alexander Hamilton
اسکناس هزار دلار سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America one thousand Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Series number - Alexander Hamilton's portrait - Seal - Serial number
این اسکناس گواهی می کند که هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره الکساندر همیلتون - مُهر - شماره سریال
Gold Certificate - Heraldic eagle - The united states of America one thousand dollars in gold coin
گواهی طلا - نشان عقاب - هزار دلار سکه طلا ایالات متحده آمریکا
1907 - 1922
1922 - 1907
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1907 سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون
 • Tehee & Burke
 • 1907
 • 2
 • 1000 دلار 1922 سری گواهی طلا - الکساندر همیلتون
 • -
 • 1922

13) 1000 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون 

1000 دلار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Federal Reserve Note - Alexander Hamilton
اسکناس هزار سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
Federal Reserve Note - Series of 1918 - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 As Amended By Act of September 26, 1918 - Alexander Hamilton's portrait - Serial number - Seal - The United States Will Pay To The Bearer On Demand One Thousand Dollars - Washington D.C.
اسکناس فدرال رزرو - سری 1918 - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 ، اصلاح شده در تاریخ 26 دسامبر 1918 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار هزار دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره الکساندر همیلتون - شماره سریال - مُهر
Federal Reserve Note - Eagle and Flag - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank
اسکناس فدرال رزرو - عقاب و پرچم - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1914 - 1918
1918 - 1914
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1914 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
 • White & Mellon
 • 1914
 • 2
 • 1000 دلار 1918 سری فدرال رزرو - الکساندر همیلتون
 • Burke & Glass
 • 1918

14) 1000 دلار سری فدارل رزرو - گروور کلیولند 

1000 دلار سری فدارل رزرو - گروور کلیولند

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Federal Reserve Note - Grover Cleveland
اسکناس هزار دلار سری فدارل رزرو - گروور کلیولند
Federal Reserve Note - The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand One thousand Dollars - Series number - Redeemable in gold on demand at the United States treasury, or in gold or lawful at any federal reserve bank - Grover Cleveland's portrait - Serial number - Seal
این اسکناس گواهی می کند که هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره گروور کلیولند - مُهر - شماره سریال
The united States of America - One thousand dollars
ایالات متحده آمریکا - هزار دلار
1928 - 1934
1934 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
156 * 66.3 mm - Small size
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1928 سری فدارل رزرو - گروور کلیولند
 • -
 • 1928
 • 2
 • 1000 دلار 1934 سری فدارل رزرو - گروور کلیولند
 • Julian & Morgenthau
 • 1934

15) 1000 دلار سری گواهی طلا - گروور کلیولند 

1000 دلار سری گواهی طلا - گروور کلیولند

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - Gold Certificate - Grover Cleveland
اسکناس هزار دلار سری گواهی طلا - گروور کلیولند
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America one thousand Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Series number - Grover Cleveland's portrait - Seal - Serial number
این اسکناس گواهی می کند که هزار دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - شماره سری - پرتره گروور کلیولند - مُهر - شماره سریال
The united states of America one thousand dollars
هزار دلار ایالات متحده آمریکا
1928 - 1934
1934 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1928 سری گواهی طلا - گروور کلیولند - پشت سبز
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 1000 دلار 1934 سری گواهی طلا - گروور کلیولند - پشت زرد
 • ulian & Morgenthau
 • 1934

16) 1000 دلار سری ملی - استعفای جورج واشنگتن 

1000 دلار سری ملی - استعفای جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Thousand dollars Banknote - National Currency - Washington resigning his Commission
اسکناس هزار دلار سری ملی - استعفای جورج واشنگتن
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay one thousand Dollars To Bearer on Demand - picture - Independence hall - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت هزار دلار به حامل آن در خزانه داری نیویورک - تصویر - کاخ کنگره - شماره سریال - مُهر
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - male - Washington resigning his Commission - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر یک مرد - تصویری از استعفای جورج واشنگتن - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1864
1864
National banknote co. N.Y.
چاپخانه اسکناس بانک ملی نیویورک
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 1000 دلار 1864 سری ملی - استعفای جورج واشنگتن
 • -
 • 1864

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.