:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

2 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 2 دلار (two dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون 

2 دلار سری رایج - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - Alexander Hamilton
اسکناس دو دلار سری رایج - الکساندر همیلتون
Act of July 11th 1862 - Series number - Hamilton's Portrait - The United States Will Pay The Bearer One Dollar At The Treasury In New York - Washington
مصوبه یازدهم جولای 1862 - شماره سری - پرتره همیلتون - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - واشنگتن
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt; And Is Receivable In Payment Of All Loans Made To The United States
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و برای پرداخت کلیه وام های داده شده در ایالات متحده قابل دریافت می باشد.
1862
1862
National Bank Note Company (U.S.A.) - The American Bank Note Company
چاپخانه اسکناس آمریکا و چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1862 سری رایج - چاپ شده در چاپخانه اسکناس آمریکا
 • Chittenden & Spinner
 • 1862
 • 2
 • 2 دلار 1862 سری رایج - چاپ شده در چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
 • Chittenden & Spinner
 • 1862

2) 2 دلار سری ملی 

2 دلار سری ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote National currency
اسکناس دو دلار سری ملی
Will Pay On Demand To Bearer One Dollar - This Note Is Secured By Bonds Of The United States Deposited With The U.S. Treasurer At Washington - Serial number - Seal - Lady Liberty Holding Flag - National Currency
پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - شماره سریال - پول رایج ملی - مُهر - تصویر زن آزادیخواهی که پرچم به دست دارد - پول رایج ملی
American Bank Note Co - This note is receivable at par in all parts of the united states. in payment of all taxes and excises and all others dues to the united states, except duties on imports , and also for all salaries and other debts and demands owing at the united states to individuals , corporations and associations with in the united states , except interest on public dept - picture - Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both - eagle
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه هابجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد - عقاب
1862 - 1878
1878 - 1862
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1865 سری ملی
 • -
 • 1865
 • 2
 • 2 دلار 1873 سری ملی
 • -
 • 1873
 • 3
 • 2 دلار 1873 سری ملی
 • -
 • 1875
لیست کامل

3) 2 دلار سری رایج خزانه داری - توماس جفرسون 

2 دلار سری رایج خزانه داری - توماس جفرسون

توضیحات

این اسکناس به دلیل ترکیب رنگ خاص خود ، در میان کلکسیونرها با نام «رنگین کمان» شناخته می شود. یکی از مشخصه های این سری اسکناس ، پایان یافتن شماره سریال با نماد ستاره می باشد.

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Thomas Jefferson
اسکناس دو دلار سری رایج خزانه داری - توماس جفرسون
Act of March 3d 1863 - Patented July 24th 1866 - This Note Is A Legal Tender For Two Dollars - Series of 1869 - Thomas Jefferson's Portrait - White house - Seal - Serial number - The United States - Will Pay To Bearer Two Dollars - Washington - Two Treasury Note
مصوبه سوم مارس 1863 - ثبت حق امتیاز در 24 جولای 1866 - اسکناس دو دلار سری رایج - سری 1869 - پرتره توماس جفرسون - نمایی از کاخ سفید - مُهر - شماره سریال - ایالات متحده - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - واشنگتن - دو دلار خزانه داری
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1869 سری رایج خزانه داری
 • Allison & Spinner
 • 1869

4) 2 دلار سری رایج ایالات متحده 

2 دلار سری رایج ایالات متحده

توضیحات

این اسکناس از تاریخ 1874 تا تاریخ 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ های 1880 و 1917 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - United States Note
اسکناس دو دلار سری رایج ایالات متحده
Act of March 3d 1863 - Patented July 24th 1866 - This Note Is A Legal Tender For Two Dollars - Series number - Thomas Jefferson's Portrait - White house - Seal - Serial number - The United States - Will Pay To Bearer Two Dollars - Washington - United States Note
مصوبه سوم مارس 1863 - ثبت حق امتیاز در 24 جولای 1866 - اسکناس دو دلار سری رایج - شماره سری - پرتره توماس جفرسون - نمایی از کاخ سفید - مُهر - شماره سریال - ایالات متحده - پرداخت توسط حامل یک دلار در خزانه داری نیویورک - واشنگتن - دو دلاری ایالات متحده آمریکا
Columbian Bank Note Co. - United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both.
چاپخانه بانک کلمبیا - ایالات متحده آمریکا - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1874 - 1917
1917 - 1874
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس بانک کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری امریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1874 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Spinner
 • 1874
 • 2
 • 2 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 3
 • 2 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Wyman
 • 1875
لیست کامل

5) 2 دلار سری گواهی نقره - وینفیلد اسکات هنکاک 

2 دلار سری گواهی نقره - وینفیلد اسکات هنکاک

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Silver certificate - Winfield Scott Hancock
اسکناس دو دلار سری گواهی نقره - وینفیلد اسکات هنکاک
Silver Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Two Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - Hancock's portrait - Serial number - Seal - Department Series 1886 - Act of August 4 1886
گواهی نقره - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد. - پرتره وینفیلد اسکات هنکاک - شماره سریال - مُهر - سری 1886 - مصوبه چهارم آگوست 1886
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده آمریکا - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1886
 • 2
 • 2 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 3
 • 2 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
لیست کامل

6) 2 دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون 

2 دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - James McPherson
اسکناس دو دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون
Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - James McPherson's Portrait - Serial number - Seal - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Two Dollars In Coin Washington, D.C.
سری 1890 - پول رایج 14 جولای 1890 - جیمز مک فرسون - شماره سریال - مُهر - اسکناس خزانه داری - خزانه داری ایالات متحده آمریکا یک دلار سکه در قبال این اسکناس پرداخت می نماید
Two Dollar - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
دو دلار - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1890
 • 2
 • 2 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
 • 3
 • 2 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
لیست کامل

7) 2 دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون - تیپ دو 

2 دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - James McPherson - Type 2
اسکناس دو دلار سری رایج خزانه داری - جیمز مک فرسون - تیپ دو
Series of 1891 - Legal Tender Act July 14 1890 - James McPherson's Portrait - Serial number - Seal - Treasury Note - The United States Of America Will Pay To Bearer Two Dollars In Coin Washington, D.C.
سری 1891 - پول رایج 14 جولای 1890 - جیمز مک فرسون - شماره سریال - مُهر - اسکناس خزانه داری - خزانه داری ایالات متحده آمریکا یک دلار سکه در قبال این اسکناس پرداخت می نماید
Treasury Note - Two Dollar - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract
اسکناس خزانه داری - دو دلار - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
779 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1891
 • 2
 • 2 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - مُهر کوچک قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 2 دلار 1891 سری رایج خزانه داری - مُهر کوچک قرمز
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

8) 2 دلار سری گواهی نقره - ویلیام ویندوم 

2 دلار سری گواهی نقره - ویلیام ویندوم

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Silver Certificate - William Windom
اسکناس دو دلار سری گواهی نقره - ویلیام ویندوم
Silver Certificate - Series 1891 - Act of August 4 1886 - William Windom's portrait - Serial number - Seal - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Two Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - سری 1891 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - پرتره ویلیام ویندوم - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت دو دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده آمریکا - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1891 سری گواهی نقره
 • Rosecrans & Nebecker
 • 1891
 • 2
 • 2 دلار 1891 سری گواهی نقره
 • Tillman & Morgan
 • 1891

9) 2 دلار گواهی نقره - رابرت فولتون و ساموئل مورس 

2 دلار گواهی نقره - رابرت فولتون و ساموئل مورس

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Silver Certificate - Robert Fulton & Samuel F.B. Morse
اسکناس دو دلار گواهی نقره - رابرت فولتون و ساموئل مورس
Silver Certificate - Series of 1896 - Act of August 4 1886 - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Two Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C. - Science Presenting Steam and Electricity To Commerce And Manufacture - Serial number - Seal
گواهی نقره - سری 1896 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - این گواهی قابل پرداخت دو دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - تمثیلی از علم عرضه بخار و برق برای تجارت و تولید - شماره سریال - مُهر
United States - Robert Fulton & Samuel F.B. Morse's Portraits - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
ایالات متحده آمریکا - پرتره های رابرت فولتون و ساموئل مورس - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1896
1896
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1896 گواهی نقره
 • Tillman & Morgan
 • 1896
 • 2
 • 2 دلار 1896 گواهی نقره
 • Bruce & Roberts
 • 1896

10) 2 دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن 

2 دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Silver Certificate - George washington
اسکناس دو دلار سری گواهی نقره - جورج واشنگتن
Silver Certificate - Series of 1899 - Act of August 4 1886 - George washington's Portrait - Serial number - Seal - This Certifies That There Has Been Deposited In The Treasury Of The United States Two Silver Dollars Payable To Bearer On Demand Washington, D.C.
گواهی نقره - سری 1899 - مصوبه چهارم آگوست 1886 - پرتره جورج واشتگتن - شماره سریال - مُهر - این گواهی قابل پرداخت دو دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده آمریکا - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1899
1899
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Lyons & Roberts
 • 1899
 • 2
 • 2 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Lyons & Treat
 • 1899
 • 3
 • 2 دلار 1899 سری گواهی نقره
 • Vernon & Treat
 • 1899
لیست کامل

11) 2 دلار سری ملی - فدرال رزرو 

2 دلار سری ملی - فدرال رزرو

توضیحات

این اسکناس در میان کلکسیونر ها با نام مستعار «کشتی جنگی» شناخته می شود. در مجموع 34 ترکیب امضای مختلف بر روی این سری اسکناس وجود دارد که تعدادی از آن ها بسیار نادر است. این اسکناس ها در تمام بانک های فدرال رزرو هر دوازده ایالت امریکا صادر شده و این بدان معنی است که بر روی آن ها امضای صندوق دار و فرامدار آن ناحیه نقش بسته است.

ویژگی ها

Two dollars currency - Federal Reserve
اسکناس دو دلار سری ملی - فدرال رزرو
National Currency - Federal Reserve Bank Note - Series of 1918 - May 18, 1914 - Secured By United States Certificates Of Indebtedness Or United States One-Year Gold Notes, Deposited With The Treasurer Of The United States Of America - Thomas Jefferson's Portrait - Serial number - Seal - Authorized By The Acts Of Dec. 23, 1913, And April 23, 1918
پول رایج ملی - اسکناس سری فدرال رزرو - سری 1918 - 18 می 1914 - تضمین شده توسط گواهی های ایالات متحده و یا یک سال ذخیره طلای خزانه در ایالات متحده آمریکا - پرتره توماس جفرسون - شماره سریال - مُهر - مجاز شده توسط مصوبه 23 دسامبر 1913 و 23 آوریل 1918
Two Dollar - National Currency - Federal Reserve Bank Note - Battleship - Two Dollar - This Note Is Receivable At Par In All Parts Of The United States In Payment Of All Taxes And Excises And All Other Dues To The United States Except Duties On Imports And Also For All Salaries And Other Debts And Demands Owing By The United States To Individuals Corporations And Associated Within The United States Except Interest On Public Debt
دو دلار - پول رایج ملی - اسکناس سری فدرال رزرو - تصویر کشتی جنگی - دو دلار - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه هابجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد
1918
1918
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 2 دلار 1918 سری ملی - فدرال رزرو - بوستون
 • Bullen, Morss, Willett
 • 1918
 • 2
 • 2 دلار 1918 سری ملی - فدرال رزرو - نیویورک
 • Sailer, Strong, Hendricks
 • 1918
 • 3
 • 2 دلار 1918 سری ملی - فدرال رزرو - فیلادلفیا
 • Hardt, Passmore, Dyer, Norris
 • 1918
لیست کامل

12) 2 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز 

2 دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Legal Tender - United States Note - Red Seal
اسکناس دو دلار سری رایج ایالات متحده - مُهر قرمز
Two Dollar - United States Note - Series of 1928 - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt - Thomas Jefferson's Portrait - The United States Will Pay To Bearer on Demand - Washington D.C. - Seal - Serial number -
دو دلار - اسکناس ایالات متحده - سری 1928 - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود - پرتره توماس جفرسون - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - مُهر - شماره سریال
Two Dollar - The United States of America - Monticello
دو دلار - ایالات متحده آمریکا - مانتیسلو (آرامگاه توماس جفرسون)
1928 - 1963
1963 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 2 دلار 1928-A سری رایج ایالات متحده
 • -
 • 1928
 • 3
 • 2 دلار 1928-B سری رایج ایالات متحده
 • -
 • 1928
لیست کامل

13) 2 دلار سری فدرال رزرو - اعلان استقلال 

2 دلار سری فدرال رزرو - اعلان استقلال

توضیحات

-

ویژگی ها

Two dollars Banknote - Federal Reserve - Declaration of Independence
اسکناس دو دلار سری فدرال رزرو - اعلان استقلال
Two Dollar - Federal Reserve Note - Series of 1928 - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt - Thomas Jefferson's Portrait - The United States Will Pay To Bearer on Demand - Washington D.C. - Seal - Serial number
دو دلار - اسکناس فدرال رزرو - شماره سری - این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود - پرتره توماس جفرسون - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - مُهر - شماره سریال
The United States of America - Two Dollar - Declaration of Independence
ایالات متحده آمریکا - دو دلار - تصویری از تابلوی نقاشی اعلان استقلال (اثر جان ترامبول)
1976 - 2013
2013 - 1976
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 2 دلار 1995 سری فدرال رزرو - اعلان استقلال
 • -
 • 1995
 • 3
 • 2 دلار 2003 سری فدرال رزرو - اعلان استقلال
 • -
 • 2003
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.