:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

20 دلار

معرفی و مشخصات اسکناس 20 دلار (twenty dollars) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 دلار سری دیماند - نماد آزادی 

20 دلار سری دیماند - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Demand Note - Liberty
اسکناس بیست دلار سری دیماند - نماد آزادی
American Bank Note Co. New York - Twenty - The United States Promise To Pay Twenty Dollars To The Bearer on Demand - Washington - Liberty holding a shield and sword - Serial number - Aug. 10th 1861 - Payable by the Asst Treasurer of the U.S. at - Act of July 17. 1861 - For The Register Of The Treasury - Patented 30 June 1857 - Receivable in Payment of All Public Dues
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا - بیست - ایالات متحده متعهد شده است ده دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - نماد آزادی با سپر و شمشیر - شماره سریال - دهم آگوست 1861 - قابل دریافت برای کلیه بدهی های عمومی - ثبت شده در سی ژوئن 1857 - قابل دریافت برای پرداخت تمام بدهی های عمومی
The United States of America - 20
ایالات متحده آمریکا - عدد 20
1861
1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک
 • -
 • 1861
 • 2
 • 20 دلار 1861 سری دیماند - نیویورک - با (For the) زیر امضا
 • -
 • 1861
 • 3
 • 20 دلار 1861 سری دیماند - فیلادلفیا
 • -
 • 1861
لیست کامل

2) 20 دلار سری ملی - غسل تعمید 

20 دلار 20 دلار سری ملی - غسل تعمید پوکاهانتس

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - National Currency - Baptism of Pocahontas
اسکناس بیست دلار سری ملی - غسل تعمید پوکاهانتس
National Currency - This note is secured by bonds of The United States Deposited with the U.S. Treasurer at Washington. - Will Pay Twenty Dollars To Bearer on Demand - Continental Bank Note Co New York - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female - Act Approved June 3d 1864
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - کمپانی چاپ اسکناس کانتیننتال نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن - مصوبه سوم ژوئن 1864
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Picture - vignette Baptism of Pocahontas - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر - غسل تعمید پوکاهانتس - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1861 - 1881
1881 - 1861
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1861 سری ملی
 • Allison & Spinner
 • 1861
 • 2
 • 20 دلار 1866 سری ملی
 • Colby & Spinner
 • 1866
 • 3
 • 20 دلار 1872 سری ملی
 • Allison & Wyman
 • 1872
لیست کامل

3) 20 دلار سری رایج - نماد آزادی 

20 دلار سری رایج - نماد آزادی

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Legal tender - Liberty
اسکناس بیست دلار سری رایج - نماد آزادی
Act of Feb 25th 1862 or Act of March 3rd, 1863 - Series number - The United States Promise To Pay To The Bearer Twenty Dollars Payable At The Treasury of the United States At New York - American National Bank Note Co. - Washington - Liberty holding a shield and sword - Serial number - Seal - March 10th 1863
مصوبه بیست و پنجم فوریه 1862 یا مصوبه سوم مارس 1863 - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است ده دلار به حامل این اسکناس جهت مطالبات پرداخت نماید - واشنگتن - چاپخانه اسکناس بانک آمریکا - واشنگتن - نماد آزادی با سپر و شمشیر - شماره سریال - مُهر - دهم مارس 1863
This Note Is A Legal Tender For All Debts Public And Private Except Duties On Imports And Interest On The Public Debt, And Is exchangeable for U.S. Six percent Twenty Year Bonds, redeemable at the pleasure of the U. States after Five Years, And Is Receivable In Payment of All Loans Made To The United States - United States of America
این اسکناس پولی قانونی است که برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود و قابل تبدیل به اوراق قرضه با 6 درصد سود 20 ساله و قابل بازخرید پس از 5 سال در خزانه داری آمریکا - ایالات متحده آمریکا
1862 - 1863
1863 - 1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1862 سری رایج - نماد آزادی
 • -
 • 1862
 • 2
 • 20 دلار 1863 سری رایج - نماد آزادی
 • -
 • 1863

4) 20 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان 

20 دلار 20 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Gold Certificate - Heraldic eagle
اسکناس بیست دلار 20 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
Act of March 3rd 1863 - E Pluribus Unum - Heraldic Eagle and Flag - It Is Hereby Certified That Twenty Dollars Have Been Deposited With The Assistant Treasurer of The U.S. in New York Payable In Gold At His Office To The Bearer - Seal
مصوبه سوم مارس 1863 - عبارتی به زبان لاتین - عقاب و پرچم - به موجب این سند گواهی می شود که به دستور هیئت مدیره بانک فدرال رزرو مبلغ بیست دلار به عنوان پشتوانه در دفتر معاون خزانه داری به صورت طلا پرداخت می شود - مُهر
20
20
1863
1863
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار سری گواهی طلا - عقاب نشان
 • -
 • 1863

5) 20 دلار سری بهره دار رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن 

20 دلار سری بهره دار رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Interest Bearing Legal Tender - Treasury note - Lincoln
اسکناس بیست دلار سری بهره دار رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
Legal Tender For Twenty Dollars - Treasury Note - One Year After Date The United States Will Pay To The Bearer With Five Percent Interest Twenty Dollars - Act of March 3rd 1863 - Female - Lincoln's portrait - serial number - Seal
بیست دلار سری رایج - اسکناس خزانه داری - یک سال پس از تاریخ ، ایالات متحده به حامل آن با پنج درصد سود برای بیست دلار پرداخت خواهد کرد - مصوبه سوم مارس 1863 - تصویر یک زن - پرتره آبراهام لینکلن - شماره سریال - مُهر
This note is a legal tender at its face value excluding interest, for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt, Counterfeiting or altering this note, or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and punishable by $1,000 fine, or 15 year imprisonment at labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1864
1864
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1864 سری بهره دار رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
 • Chittenden & Spinner
 • 1864

6) 20 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - آبراهام لینکلن 

20 دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Legal Tender - Compound Interest Treasury Note - Lincoln
اسکناس بیست دلار سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - آبراهام لینکلن
Legal Tender For Twenty Dollars - Treasury Note - Treasury Department - Compound Interest Treasury Note - Act of June 30th 1864 - Three Years After Date The United States Will Pay The Bearer With Interest At The Rate Of Six Percent Interest Per Annum Twenty Dollars - Female - Lincoln's portrait - serial number - Seal
بیست دلار سری رایج - اسکناس خزانه داری - وزارت خزانه داری - اسکناس سری رایج خزانه داری با بهره مرکب - مصوبه سی ام ژوئن 1864 - سه سال پس از تاریخ ، ایالات متحده به حامل آن با شش درصد سود برای هر بیست دلار پرداخت خواهد کرد - تصویر یک زن - پرتره آبراهام لینکلن - شماره سریال - مُهر
By Act of Congress this Note is a Legal Tender for Twenty Dollars but bears Interest at six percent compounded every six months though payable only at maturity as follows - This sum $23.88 will be paid the holder for principal and at maturity of note three years from date.
طبق قانون این یک اسکناس بیست دلاری است که هر شش ماه برای هر دلار به میزان شش درصد سود مرکب تعلق می گیرد. این سود پس از سه سال از تاریخ این اسکناس قابل پرداخت است که فقط در زمان سررسید 3 ساله قابل پرداخت می باشد - مبلغ بیست و سه دلار و نود و چهار سنت به دارنده این اسکناس به عنوان اصل سود پرداخت می شود
1864
1864
-
-
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب
 • Chittenden & Spinner
 • 1864
 • 2
 • 20 دلار 1864 سری رایج خزانه داری با بهره مرکب
 • Colby & Spinner
 • 1864

7) 20 دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون 

20 دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون

توضیحات

این اسکناس به دلیل ترکیب رنگ خاص خود ، در میان کلکسیونرها با نام «رنگین کمان» شناخته می شود. یکی از مشخصه های این سری اسکناس ، پایان یافتن شماره سریال با نماد ستاره می باشد.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - Alexander Hamilton
اسکناس بیست دلار سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون
Act of March 3rd 1863 - Legal Tender For Twenty Dollars - Series of 1869 - The United States Will Pay The Bearer Twenty Dollars Washington - Treasury Note - Hamilton's face side view - Female - Seal - Serial number
مصوبه سوم مارس 1863 - بیست دلار سری رایج - سری 1869 - ایالات متحده متعهد شده است تا بیست دلار به حامل آن پرداخت نماید - اسکناس خزانه داری - نیمرخ همیلتون - تصویر یک زن - مُهر - شماره سریال
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - الکساندر همیلتون
 • Allison & Spinner
 • 1869

8) 20 دلار سری رایج ایالات متحده - الکساندر همیلتون 

20 دلار سری رایج ایالات متحده - الکساندر همیلتون

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Legal Tender - United States Note - Alexander Hamilton
اسکناس بیست دلار سری رایج ایالات متحده - الکساندر همیلتون
Legal Tender For Twenty Dollars - Series number - The United States Will Pay The Bearer Twenty Dollars Washington D.C. - Hamilton's face side view - a woman holding a shield and a sword - Serial number - Seal - United States Note
بیست دلار سری رایج - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است تا ده دلار به حامل آن پرداخت نماید - نیمرخ الکساندر همیلتون - زنی با شمشیر و سپر - شماره سریال - مُهر - اسکناس ایالات متحده
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1875 - 1880
1880 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC
چاپخانه اسکناس کلمبیا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 20 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Gilfillan
 • 1878
 • 3
 • 20 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillian
 • 1880
لیست کامل

9) 20 دلار سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور 

20 دلار سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور

توضیحات

اسکناس سری 1878 به رنگ زرد و آبی روشن بوده و در زیر مهر به جای دو ایکس که در سری 1880 دیده می شود عبارت «بیست / Twenty» مُهر شده است.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Silver Certificate of Deposit - Stephen Decatur
اسکناس بیست دلار سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور
Certificate of Deposit - Series number - This Certifies That There Have Been Deposited With The (Assistant) Treasurer Of U.S. At Payable At His Office To The Bearer On Demand Twenty Silver Dollars - Stephen Decatur's bust - Serial number - Seal - Act of February 28th 1878
گواهی سپرده - شماره سری - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 20 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - تصویری از استفان دکاتور - شماره سریال - مُهر- مصوبه 28 فوریه 1878
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1878 - 1880
1880 - 1878
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1878 سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور - مُهر بزرگ قرمز
 • Scofield & Gilfillan
 • 1878
 • 2
 • 20 دلار 1880 سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillan
 • 1880
 • 3
 • 20 دلار 1880 سری گواهی سپرده نقره - استفان دکاتور - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1880
لیست کامل

10) 20 دلار سری گواهی طلا - جیمز گارفیلد 

20 دلار سری گواهی طلا - جیمز گارفیلد

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Gold Certificate - James Garfield
اسکناس بیست دلار سری گواهی طلا - جیمز گارفیلد
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Twenty Dollars In Gold Coin Repayable To The Bearer On Demand Washington D.C. - Department Series - James Garfield's face side view - Seal - Serial number
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که ده دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - سری وزارت خانه - نیمرخ جیمز گارفیلد - مُهر - شماره سریال
United States Twenty Dollars Gold Certificate - Heraldic eagle
بیست دلار ایالات متحده سری گواهی طلا - نشان عقاب
1882
1882
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1882 سری گواهی طلا - جیمز گارفیلد
 • Lyons & Roberts
 • 1882

11) 20 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای 

20 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - National Currency - Brown Seal
اسکناس بیست دلار سری ملی - مُهر قهوه ای
National Currency - This Note Is Secured By United States Bonds Deposited With The U.S. Treasurer at Washington - Series number - Will Pay Twenty Dollars To Bearer On Demand - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Shield - Number - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - سپر - شماره - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1883 - 1905
1905 - 1883
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1883 سری ملی - مُهر قهوه ای - عدد 170 در پشت
 • Bruce & Gilfillan
 • 1883
 • 2
 • 20 دلار 1885 سری ملی - مُهر قرمز - پشت قرمز - عدد 733 در پشت
 • Bruce & Wyman
 • 1885
 • 3
 • 20 دلار 1885 سری ملی - مُهر قهوه ای - عدد 1461 در پشت
 • Rosecrans & Jordan
 • 1885
لیست کامل

12) 20 دلار سری گواهی نقره - دنیل منینگ - تیپ یک 

20 دلار سری گواهی نقره - دنیل منینگ - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Silver Certificate - Daniel Manning - Type one
اسکناس بیست دلار سری گواهی نقره - دنیل منینگ - تیپ یک
Silver Certificate - Department Series 1886 - Act of February 28th 1878 - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Twenty Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Serial number - Seal - Daniel Manning's portrait
گواهی نقره - سری 1886 - مصوبه 28 فوریه 1878 - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 20 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سریال - مُهر - پرتره دنیل منینگ
United States twenty dollars Silver Certificate
بیست دلار سری گواهی نقره ایالات متحده
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1886
 • 2
 • 20 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Nebecker
 • 1886
 • 3
 • 20 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebecker
 • 1886
لیست کامل

13) 20 دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ یک 

20 دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - john Marshall - Type 1
اسکناس بیست دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ یک
Series of 1890 - Legal Tender Act July 14 1890 - john Marshall's portrait - Seal - Serial number - The United States Of America Will Pay To Bearer Twenty Dollars In Coin Washington, D.C. - Treasury Note
سری 1890 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - پرتره جان مارشال - مُهر - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا 20 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - اسکناس خزانه داری
Twenty dollars - This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract.
بیست دلار - این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است.
1890
1890
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1890
 • 2
 • 20 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
 • 3
 • 20 دلار 1890 سری رایج خزانه داری - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1890
لیست کامل

14) 20 دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ دو 

20 دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Legal Tender - Treasury Note - john Marshall - Type 2
اسکناس بیست دلار سری رایج خزانه داری - جان مارشال - تیپ دو
Series of 1891 - Legal Tender Act July 14 1890 - john Marshall's portrait - Seal - Serial number - The United States Of America Will Pay To Bearer Twenty Dollars In Coin Washington, D.C. - Treasury Note
سری 1891 - سری رایج به مصوبه 14 جولای 1890 - پرتره جان مارشال - مُهر - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا 20 دلار به حامل این اسکناس پرداخت نماید - اسکناس خزانه داری
This Note Is A Legal Tender At Its Face Value In Payment of All Debts, Public and Private, Except When Otherwise Expressly Stipulated In The Contract.
این اسکناس قابل دریافت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی است به جز مواردی که در قانون قرارداد آن ذکر شده است.
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 2
 • 20 دلار 1891 سری رایج خزانه داری
 • Bruce & Roberts
 • 1891

15) 20 دلار سری گواهی نقره - دنیل منینگ - تیپ دو 

20 دلار تیپ پانزده

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Silver Certificate - Daniel Manning - Type 2
اسکناس بیست دلار سری گواهی نقره - دنیل منینگ - تیپ دو
Silver Certificate - Department Series 1886 - Act of February 28th 1878 - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Twenty Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Serial number - Seal - Daniel Manning's portrait
گواهی نقره - سری 1886 - مصوبه 28 فوریه 1878 - این گواهی قابل پرداخت به اندازه 20 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - شماره سریال - مُهر - پرتره دنیل منینگ
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued - Twenty dollars
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود - بیست دلار
1891
1891
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebecker
 • 1891
 • 2
 • 20 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1891
 • 3
 • 20 دلار 1891 سری گواهی نقره - مُهر کوچک قرمز
 • Bruce & Roberts
 • 1891
لیست کامل

16) 20 دلار سری ملی - مُهر آبی 

بیست دلار سری ملی - مُهر آبی

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - National Currency - Blue Seal
اسکناس بیست دلار سری ملی - مُهر آبی
National Currency - This Note Is Secured By United States Bonds Deposited With The U.S. Treasurer at Washington - Series number - Will Pay Twenty Dollars To Bearer On Demand - Serial number - Seal - Benjamin Franklin conducting his electricity experiments - Female
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرداخت توسط حامل آن در خزانه داری نیویورک - شماره سریال - مُهر - تصویری از بنجامین فرانکلین - تصویر یک زن
This Note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by the United States to Individuals Corporations & associations within the United States except Interest on Public Debt - Eagle - Number - Eagle - Counterfeiting or Altering This Note, Or Passing Any Counterfeit or Alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed, is felony, and is punishable by $1,000 fine or fifteen year imprisonment at hard labor or both
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - عقاب - تاریخ - عقاب - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به یک هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1893 - 1901
1901 - 1893
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1893 سری ملی - مُهر آبی
 • Tillman & Morgan
 • 1893
 • 2
 • 20 دلار 1900 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1900
 • 3
 • 20 دلار 1901 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1901
لیست کامل

17) 20 دلار سری ملی - هیو مکولوش 

20 دلار سری ملی - هوگ مک کولوچ

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - National Currency - Hugh McCulloch
اسکناس بیست دلار سری ملی - هوگ مک کولوچ
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States of America Will Pay To The Bearer On Demand Twenty Dollars - Hugh McCulloch's Portrait - Series number - Serial number - Seal
اسکناس سری ملی - این اسکناس توسط اوراق قرضه ای که توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده در واشنگتن سپرده شده است، تضمین می شود - پرتره ویلیام هوگ مک کولوچ - شماره سری - شماره سریال - مُهر
This note is receivable at par in all parts of the United States in payment of all taxes and excises and all other dues to the United States except duties on imports and also for all salaries and other debts and demands owing by The United States to individuals corporations and associations within the United States except interest on the public debt. - Female - White house
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - تصویر یک زن - نمایی از کاخ سفید
1903 - 1922
1922 - 1903
-
-
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1903 سری ملی - مُهر قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1903
 • 2
 • 20 دلار 1904 سری ملی - مُهر آبی
 • Lyons & Roberts
 • 1904
 • 3
 • 20 دلار 1905 سری ملی - مُهر قرمز
 • Lyons & Treat
 • 1905
لیست کامل

18) 20 دلار سری گواهی طلا - جورج واشنگتن 

20 دلار سری گواهی طلا - جورج واشنگتن

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Gold Certificate - George Washington
اسکناس بیست دلار سری گواهی طلا - جورج واشنگتن
Gold Certificate - This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Twenty Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Series number - George Washington's portrait - Seal - Serial number - Act of July 12 1882
گواهی طلا - این اسکناس گواهی می کند که بیست دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - شماره سری - پرتره جورج واشنگتن - مُهر - شماره سریال - مصوبه 12 جولای 1882
The United States of America Twenty Dollars - Heraldic eagle - Gold Certificate
بیست دلار ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب - گواهی طلا
1905 - 1922
1922 - 1905
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1905 سری گواهی طلا - مُهر کوچک قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1905
 • 2
 • 20 دلار 1905 سری گواهی طلا - مُهر کوچک قرمز
 • Lyons & Treat
 • 1905
 • 3
 • 20 دلار 1906 سری گواهی طلا - مُهر طلایی
 • Vernon & Treat
 • 1906
لیست کامل

19) 20 دلار سری فدرال رزرو - گروور کلیولند 

20 دلار سری فدرال رزرو - گروور کلیولند

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Federal Reserve - Grover Cleveland
اسکناس بیست دلار سری فدرال رزرو - گروور کلیولند
Federal Reserve Note - Series number - Authorized by Federal Reserve Act of December 23, 1913 - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Twenty Dollars Washington D.C. - Grover Cleveland's Portrait - Seal - Serial number
اسکناس سری فدارل رزرو - شماره سری - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 20 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره گروور کلیولند - مُهر - شماره سریال
Twenty dollars - Federal Reserve Note - Transportation vignettes - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank.
بیست دلار - اسکناس سری فدارل رزرو - تصاویری از وسایل حمل و نقل - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیال می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1905 - 1922
1922 - 1905
-
-
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1914 سری فدرال رزرو - مُهر قرمز
 • Burke & McAdoo
 • 1914
 • 2
 • 20 دلار 1914 سری فدرال رزرو - مُهر آبی
 • Burke & McAdoo
 • 1914

20) 20 دلار سری ملی - فدرال رزرو - گروور کلیولند 

20 دلار سری ملی فدرال رزرو - گروور کلیولند

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars National Currency - Federal Reserve Bank Note - Grover Cleveland
اسکناس بیست دلار سری ملی فدرال رزرو - گروور کلیولند
National Currency - Federal Reserve Bank Note - Series of 1915 - May 18, 1914 - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America Will Pay To The Bearer On Demand Twenty Dollars - Authorized By The Acts Of Dec. 23, 1913 - Grover Cleveland's Portrait - Seal - Serial number
اسکناس سری ملی فدارل رزرو - سری 1915 - 18 می 1914 - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 20 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - ثبت شده توسط بانک فدرال رزرو طبق مصوبه 23 دسامبر 1913 - پرتره گروور کلیولند - مُهر - شماره سریال
Twenty dollars - National Currency - Federal Reserve Note - Transportation vignettes - This note is receivable by all national and member banks and federal reserve banks for all taxes, customs and other public dues, it is redeemable in gold on demand at the treasury department of the United States in the city of Washington, District of Columbia, or in gold or lawful money at any federal reserve bank.
بیست دلار - اسکناس سری ملی فدارل رزرو - تصاویری از وسایل حمل و نقل - این اسکناس قابل دریافت در تمام بانک های ملی و بانک های فدرال رزرو برای همه بدهی های عمومی و مالیات می باشد. قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری در شهر واشنگتن و ناحیه کلمبیامی باشد.همچنین علاوه بر طلا قابل تعویض با پول های قانونی در بانک های فدرال رزرو نیز می باشد
1915
1915
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - آتلانتا
 • -
 • 1915
 • 2
 • 20 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - شیکاگو
 • -
 • 1915
 • 3
 • 20 دلار 1915 سری ملی فدرال رزرو - کانزاس سیتی
 • -
 • 1915
لیست کامل

21) 20 دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون 

20 دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Gold Certificate - Andrew Jackson
اسکناس بیست دلار سری گواهی طلا - اندرو جکسون
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Of America Twenty Dollars In Gold Coin Payable To The Bearer On Demand - Series of 1928 - Seal - Gold Certificate - This certificate is legal tender in the amount there of in payment of all debts and dues public and private - Andrew Jackson's portrait - Serial number - Twenty - Washington D.C.
این اسکناس گواهی می کند که بیست دلار سکه طلا در خزانه داری موجود است. این مبلغ سکه طلا با تقاضا و ارائه این اسکناس در دفتر خزانه داری شهر نیویورک قابل پرداخت است - سری 1928 - مُهر - گواهی طلا - این گواهی پولی قانونی است که قابل پرداخت برای تمام بدهی های عمومی و خصوصی می باشد - پرتره اندرو جکسون - شماره سریال - بیست - واشنگتن دی.سی.
The united states of America - The White House - Twenty Dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ سفید - بیست دلار
1928
1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1928 سری گواهی طلا - اندرو جکسون
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 20 دلار 1928 سری گواهی طلا - اندرو جکسون
 • Woods & Mills
 • 1928

22) 20 دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون 

20 دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Federal Reserve - Andrew Jackson
اسکناس بیست دلار سری فدرال رزرو - اندرو جکسون
Federal Reserve Note - Series of 1928 - Redeemable in gold on demand at the United States treasury,or in gold or lawful at any federal reserve bank - The United States Will Pay To The Bearer On Demand Twenty Dollars - Andrew Jackson's portrait - Serial number - Seal
اسکناس سری فدارل رزرو - سری 1928 - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 20 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اندرو جکسن - شماره سریال - مُهر
The united states of America - The White House - Twenty Dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ سفید - بیست دلار
1928 - 1995
1995 - 1928
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1928 سری فدرال رزرو - اندرو جکسون
 • Tate & Mellon
 • 1928
 • 2
 • 20 دلار 1928 سری فدرال رزرو - اندرو جکسون
 • Woods & Mellon
 • 1928
 • 3
 • 20 دلار 1928 سری فدرال رزرو - اندرو جکسون
 • Woods & Mills
 • 1928
لیست کامل

23) 20 دلار سری ملی - فدرال رزرو - اندرو جکسون 

20 دلار سری ملی فدرال رزرو - اندرو جکسون

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars National Currency - Federal Reserve Note - Andrew Jackson
اسکناس بیست دلار سری ملی فدرال رزرو - اندرو جکسون
National Currency - Secured By United States Bonds Deposited With The Treasurer Of The United States Of America Will Pay To The Bearer On Demand Twenty Dollars - Andrew Jackson's Portrait - Federal Reserve Bank Note - Series number - Serial number - Seal - Redeemable in gold on demand at the United States treasury,or in gold or lawful at any federal reserve bank - Twenty dollars
اسکناس سری ملی - این گواهی قابل پرداخت به حامل آن یا سپرده گذار به مقدار 20 دلار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره اندرو جکسن - بانک فدرال رزرو - شماره سری - شماره سریال - مُهر - قابل تبدیل به طلا در شعب وزارت خزانه داری ایالات متحده و یا قابل تعویض با طلا در بانک های فدرال رزرو می باشد - بیست دلار
The united states of America - The White House - Twenty Dollars
ایالات متحده آمریکا - کاخ سفید - بیست دلار
1929
1929
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - بوستون
 • -
 • 1929
 • 2
 • 20 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - نیویورک
 • -
 • 1929
 • 3
 • 20 دلار 1929 سری ملی فدرال رزرو - فیلادلفیا
 • -
 • 1929
لیست کامل

24) 20 دلار نظامی - سری 661 

20 دلار نظامی - سری 661

توضیحات

MPC سری 661 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Military - series 661
اسکناس بیست دلار نظامی - سری 661
Female - Serial number - 20 Dollars - Series number - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
تصویر یک زن - شماره سریال - 20 دلار - شماره سری - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
XX Twenty Dollars - Female
بیست دلار - تصویر یک زن
1968 To 1969
از 1968 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار نظامی 1968 - سری 661
 • -
 • 1968
 • 2
 • 20 دلار نظامی 1969 - سری 661
 • -
 • 1969

25) 20 دلار نظامی - سری 681 

20 دلار نظامی - سری 681

توضیحات

MPC سری 681 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Military - series 681
اسکناس بیست دلار نظامی - سری 681
Military payment certificate - Series number - Soldier - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - سرباز - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 20 Dollars - B-52G bomber - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 20 دلار - هواپیمای بمب افکن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1970
از 1969 تا 1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1969 نظامی - سری 681
 • -
 • 1969
 • 2
 • 20 دلار 1970 نظامی - سری 681
 • -
 • 1970

26) 20 دلار نظامی - سری 691 

20 دلار نظامی - سری 691

توضیحات

MPC سری 691 چاپ شد ولی هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Military - series 691
اسکناس بیست دلار نظامی - سری 691
Military payment certificate - Serial number - 20 Dollars - Woman's Bust - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - 20 دلار - نیم تنه یک زن - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Eagle - 20 - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
عقاب - عدد 20 - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969
1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1969 نظامی - سری 691
 • -
 • -

27) 20 دلار نظامی - سری 692 

20 دلار نظامی - سری 692

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Military - series 692
اسکناس بیست دلار نظامی - سری 692
20 - Indian - Serial number - Series number - Military payment Certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
20 - سرخپوست - شماره سریال - شماره سری - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment Certificate - 20 - picture of a dam - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 20 - تصویری از سد - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1970 To 1973
از 1970 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1970 نظامی - سری 692
 • -
 • 1970
 • 2
 • 20 دلار 1971 نظامی - سری 692
 • -
 • 1971
 • 3
 • 20 دلار 1972 نظامی - سری 692
 • -
 • 1972
لیست کامل

28) 20 دلار نظامی - سری 701 

20 دلار نظامی - سری 701

توضیحات

MPC سری 701 چاپ شد اما هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Military - series 701
اسکناس بیست دلار نظامی - سری 701
Serial number - Twenty Dollars - Series number - Ship - Robert Fulton's portrait - Military payment certificate
شماره سریال - 20 دلار - شماره سری - کشتی - پرتره رابرت فولتن - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - 20 - Twenty Dollars - Sea - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 20 - بیست دلار - دریا - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1970
1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1970 نظامی - سری 701
 • -
 • 1970

29) 20 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک 

20 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Federal reserve note - Trust - Type 1
اسکناس بیست دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
Federal reserve note - The united states of America - Series number - Andrew Jackson's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره اندرو جکسون - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی
The united states of America - In God we trust - The White House - Twenty Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - کاخ سفید - بیست دلار
1996 - 2001
2001 - 1996
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 1996 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • Withrow & Rubin
 • 1996
 • 2
 • 20 دلار 1999 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • -
 • 1999
 • 3
 • 20 دلار 2001 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ یک
 • -
 • 2001
لیست کامل

30) 20 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو 

20 دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

twenty dollars Banknote - Federal reserve note - Trust - Type 2
اسکناس بیست دلار سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
Federal reserve note - The united states of America - Series number - Jackson's portrait - Serial number - Seal - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private - peace bird
سری فدرال رزرو - ایالات متحده آمریکا - شماره سری - پرتره جکسون - شماره سریال - مُهر - این اسکناس پولی قانونی است برای همه بدهی های عمومی و خصوصی - پرنده صلح
The united states of America - In God we trust - The White House - Twenty Dollars
ایالات متحده آمریکا - به خدایی که ایمان داریم - کاخ سفید - بیست دلار
2004 - 2017
2017 - 2004
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
156 * 66.3 mm - Small size
66.3 × 156 میلیمتر - سایز کوچک
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 20 دلار 2004 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Marin & Snow
 • 2004
 • 2
 • 20 دلار 2006 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Anna Escobedo Cabral & Paulson
 • 2006
 • 3
 • 20 دلار 2009 سری فدرال رزرو - تراست - تیپ دو
 • Rosa Gumataotao Rios & Geithner
 • 2009
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.