:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

25 سنت

معرفی و مشخصات اسکناس 25 سنت (Twenty five cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

اسکناس بیست و پنج سنت کشور آمریکا معادل 0.25 (یک چهارم) دلار می باشد.

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 25 سنت سری پستی 

25 سنت سری پستی

توضیحات

اسکناس های خرد یا کم ارزش ایالات متحده آمریکا در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط دولت فدرال آمریکا ارائه گردید. منظور از اسکناس های خرد ، اسکناس های فراکسیونال و پستی می باشد که در قالب اسکناس های 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 25 و 50 سنتی و در 5 مقطع زمانی چاپ و به عنوان تمبر پستی بازخرید می شدند. انتشار این اسکناس ها از 21 آگوست 1862 میلادی آغاز و تا 15 فوریه 1876 ادامه داشت. از ویژگی های آن ها نداشتن شماره سریال و اندازه کوچک آن ها می باشد.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Postage currency
اسکناس بیست و پنج سنت سری پستی
Postage Currency - Thomas Jefferson's portrait with 5 repeats - Furnished Only By The Assistant Treasurers And Designated Depositaries Of The U.S. Receivable For Postage Stamps At Any US Post Office - National Bank Note Co. N.Y. - 25 - U.S. Postage five Cents
اسکناس پستی - پرتره توماس جفرسون با 5 بار تکرار - قابل دریافت برای تمبرهای پستی در همه ادارات آمریکا - شرکت ملی اسکناس نیویورک
Exchangeable for United States Notes by any Assistant Treasurer or designated U.S. Depositary in sums not less than FIVE DOLLARS, Receivable in payment of all dues to the U.States less than Five Dollars, Act Approved July 17. 1862. - 25
قابل تبادل با اسکناس های آمریکا که توسط معاون خزانه داری انجام می پذیرد و یا قابل تبادل با اوراق بهادار تا ارزش حداقل 5 دلار - قابل دریافت برای تمام وجوه پرداختی کمتر از 5 دلار - تصویب قانون در 17 ژوئیه 1862 - 25
1862
1862
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
65.5 * 45 mm
45 × 65.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت 1862 سری پستی - لبه دندانه دار ، با مونوگرام (ABNCO مخفف American Banknote Co)
 • -
 • 1862
 • 2
 • 25 سنت 1862 سری پستی - لبه دندانه دار ، بدون مونوگرام
 • -
 • 1862
 • 3
 • 25 سنت 1862 سری پستی - لبه صاف ، با مونوگرام
 • -
 • 1862
لیست کامل

2) 25 سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن 

25 سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن

توضیحات

اسکناس های خرد یا کم ارزش ایالات متحده آمریکا در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط دولت فدرال آمریکا ارائه گردید. منظور از اسکناس های خرد ، اسکناس های فراکسیونال و پستی می باشد که در قالب اسکناس های 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 25 و 50 سنتی و در 5 مقطع زمانی چاپ و به عنوان تمبر پستی بازخرید می شدند. انتشار این اسکناس ها از 21 آگوست 1862 میلادی آغاز و تا 15 فوریه 1876 ادامه داشت. از ویژگی های آن ها نداشتن شماره سریال و اندازه کوچک آن ها می باشد.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Fractional Currency - George Washington
اسکناس بیست و پنج سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن
Furnished Only By The Assistant Treasurers and designated Depositaries of the United States - United States Twenty-Five Cents Fractional Currency - Receivable for all United States Stamps - Act Approved March 3, 1865 - Engraved and Printed at the Treasury Department
قابل دریافت برای تمبرهای پستی در همه ادارات آمریکا - بیست و پنج سنت سری فراکسیونال ایالت متحده آمریکا - پرتره جورج واشنگتن - مصوبه سوم مارس 1865 - حکاکی و چاپ شده در وزارت خزانه داری
Exchangeable for United States Notes by the Assistant Treasurers and designated Depositaries of the U.S. in sums not less than THREE DOLLARS, Receivable in payment of all dues to the United States less than Five Dollars Except Customs.
قابل تبادل با اسکناس های آمریکا که توسط معاون خزانه داری انجام می پذیرد و یا قابل تبادل با اوراق بهادار تا ارزش حداقل 3 دلار - قابل دریافت برای تمام وجوه پرداختی کمتر از 5 دلار
1863
1863
Treasury Department (U.S.A.) - TD
وزارت خزانه داری آمریکا
65.5 * 47 mm
47 × 65.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال - بدون سورشارژ در چهارگوشه پشت
 • -
 • 1863
 • 2
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال - سورشارژ 63-18 در گوشه های پشت
 • -
 • 1863
 • 3
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال - سورشارژ 63-18 و A در گوشه های پشت
 • -
 • 1863
لیست کامل

3) 25 سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن - تیپ دو 

25 سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن - تیپ دو

توضیحات

اسکناس های خرد یا کم ارزش ایالات متحده آمریکا در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط دولت فدرال آمریکا ارائه گردید. منظور از اسکناس های خرد ، اسکناس های فراکسیونال و پستی می باشد که در قالب اسکناس های 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 25 و 50 سنتی و در 5 مقطع زمانی چاپ و به عنوان تمبر پستی بازخرید می شدند. انتشار این اسکناس ها از 21 آگوست 1862 میلادی آغاز و تا 15 فوریه 1876 ادامه داشت. از ویژگی های آن ها نداشتن شماره سریال و اندازه کوچک آن ها می باشد.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Fractional Currency - George Washington - type 2
اسکناس بیست و پنج سنت سری فراکسیونال - جورج واشنگتن - تیپ دو
Act Approved March 3d 1863 - Fractional Currency United States Twenty Five Cents - Washington's portriat - Seal - Furnished only by the Assistant Treasurers and Designated Depositories of the United States - National Bank Note Co New York
مصوبه سوم مارس 1863 - بیست و پنج سنت سری فراکسیونال ایالت متحده آمریکا - پرتره جورج واشنگتن - مُهر - حکاکی و چاپ شده در وزارت خزانه داری
This Note is Exchangeable for United States Notes By Assistant Treasurers And Designated Depositories Of The United States in the sums not less than Three Dollars. Receivable In Payment Of All Dues To The United States Less Than Five Dollars Except Customs. – National Bank Note Company New York
قابل تبادل با اسکناس های آمریکا که توسط معاون خزانه داری انجام می پذیرد و یا قابل تبادل با اوراق بهادار تا ارزش حداقل 3 دلار - قابل دریافت برای تمام وجوه پرداختی کمتر از 5 دلار
1863
1863
National Bank Note Company (U.S.A.) - NBNC
چاپخانه اسکناس بانک ملی آمریکا
96.5 * 46 mm
46 × 96.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال ، فیلیگران ، الیاف ابریشمی صورتی
 • Allison & Spinner
 • 1863
 • 2
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال ، الیاف ابریشمی صورتی
 • Allison & Spinner
 • 1863
 • 3
 • 25 سنت 1863 سری فراکسیونال ، الیاف ابریشمی بنفش در انتها آبی
 • Allison & Spinner
 • 1863
لیست کامل

4) 25 سنت سری فراکسیونال - ویلیام پیت فسندن 

25 سنت سری فراکسیونال - ویلیام پیت فسندن

توضیحات

اسکناس های خرد یا کم ارزش ایالات متحده آمریکا در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط دولت فدرال آمریکا ارائه گردید. منظور از اسکناس های خرد ، اسکناس های فراکسیونال و پستی می باشد که در قالب اسکناس های 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 25 و 50 سنتی و در 5 مقطع زمانی چاپ و به عنوان تمبر پستی بازخرید می شدند. انتشار این اسکناس ها از 21 آگوست 1862 میلادی آغاز و تا 15 فوریه 1876 ادامه داشت. از ویژگی های آن ها نداشتن شماره سریال و اندازه کوچک آن ها می باشد.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Fractional Currency - William Pitt Fessenden
اسکناس بیست و پنج سنت سری فراکسیونال - ویلیام پیت فسندن
Act Approved March 3d 1863 - United States Fractional Currency - Receivable For All United States Stamps - Twenty Five Cents - William Pitt Fessenden's Portrait - Seal - Furnished Only By The Assistant Treasurers And Designated Depositories of the United States
مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس فراکسیونال ایالت متحده آمریکا - قابل دریافت برای تمبرهای پستی در همه ادارات آمریکا - بیست و پنج سنت - پرتره ویلیام پیت فسندن - مُهر - حکاکی و چاپ شده در وزارت خزانه داری
This Note is Exchangeable for United States Notes By Assistant Treasurers And Designated Depositories Of The United States in the sums not less than Three Dollars. Receivable In Payment Of All Dues To The United States Less Than Five Dollars Except Customs.
قابل تبادل با اسکناس های آمریکا که توسط معاون خزانه داری انجام می پذیرد و یا قابل تبادل با اوراق بهادار تا ارزش حداقل 3 دلار - قابل دریافت برای تمام وجوه پرداختی کمتر از 5 دلار
1863
1863
Treasury Department (U.S.A.) - TD
وزارت خزانه داری آمریکا
95.5 * 47 mm
47 × 95.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت 1863 - پشت سبز
 • Colby & Spinner
 • 1863
 • 2
 • 25 سنت 1863 - پشت قرمز
 • Colby & Spinner
 • 1863

5) 25 سنت سری فراکسیونال - رابرت جی واکر 

25 سنت سری فراکسیونال - رابرت جی واکر

توضیحات

اسکناس های خرد یا کم ارزش ایالات متحده آمریکا در خلال جنگ داخلی آمریکا توسط دولت فدرال آمریکا ارائه گردید. منظور از اسکناس های خرد ، اسکناس های فراکسیونال و پستی می باشد که در قالب اسکناس های 3 ، 5 ، 10 ، 15 ، 25 و 50 سنتی و در 5 مقطع زمانی چاپ و به عنوان تمبر پستی بازخرید می شدند. انتشار این اسکناس ها از 21 آگوست 1862 میلادی آغاز و تا 15 فوریه 1876 ادامه داشت. از ویژگی های آن ها نداشتن شماره سریال و اندازه کوچک آن ها می باشد.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Fractional Currency - Robert J Walker
اسکناس بیست و پنج سنت سری فراکسیونال - رابرت جی واکر
United States - Series of 1874 - Twenty Five 25 Cents Fractional Currency - Robt J Walker's Portrait - Secy Treasy 1845 - Seal - Engraved & Printed At The Bureau, Engraving & Printing
ایالت متحده - سری 1847 - بیست و پنج سنت سری فراکسیونال ایالت متحده آمریکا - پرتره رابرت جی واکر - امنیت خزانه داری 1845 - مُهر - حکاکی و چاپ شده در وزارت خزانه داری
This Note is Exchangeable for United States Notes By Assistant Treasurers And Designated Depositories Of The United States in the sums not less than Three Dollars. Receivable In Payment Of All Dues To The United States Less Than Five Dollars Except Customs. – Columbian Bank Note Co. Washington, D.C. – Patented July 24 1866 – Act of March 3d 1863
قابل تبادل با اسکناس های آمریکا که توسط معاون خزانه داری انجام می پذیرد و یا قابل تبادل با اوراق بهادار تا ارزش حداقل 3 دلار - قابل دریافت برای تمام وجوه پرداختی کمتر از 5 دلار - چاپخانه اسکناس کلمبیا - ثبت حق امتیاز در 24 جولای 1866 - مصوبه سوم مارس 1863
1874
1874
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC
چاپخانه اسکناس کلمبیا
88.5 * 51.5 mm
51.5 × 88.5 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت 1874 سری فراکسیونال - کلید ظریف و بلند در مهر
 • Allison & Spinner
 • 1874
 • 2
 • 25 سنت 1874 سری فراکسیونال - کلید ضخیم و کوتاه در مهر
 • Allison & Spinner
 • 1874

6) 25 سنت نظامی - سری های 461 و 471 

25 سنت نظامی - سری های 461 و 471

توضیحات

MPC های سری 461 به رنگ آبی و قهوه ای و سری 471 به رنگ صورتی است و هر دو دارای طراحی یکسانی می باشند. این MPC ها در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته اند.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 461 & 471
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری های 461 و 471
Military payment certificate - Twenty-five cents - 25 - Serial number - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - بیست و پنج سنت - شماره سریال - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
MIlitary payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Heraldic eagle
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نشان عقاب
1946 To 1948
از 1946 تا 1948
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1946 ، سری 461
 • -
 • 1946
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1947 ، سری 461
 • -
 • 1947
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1947 ، سری 471
 • -
 • 1947
لیست کامل

7) 25 سنت نظامی - سری 472 

25 سنت نظامی - سری 472

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 472
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 472
25 cents 25 - 25 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Series number - Heraldic eagle - Serial number - Military payment certificate
بیست و پنج سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - شماره سری  - نشان عقاب - شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1948 To 1951
از 1948 تا 1951
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1948 - سری 472
 • -
 • 1948
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1949 - سری 472
 • -
 • 1949
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1950 - سری 472
 • -
 • 1950
لیست کامل

8) 25 سنت نظامی - سری 481 

25 سنت نظامی - سری 481

توضیحات

MPC سری 481 در پایگاه های نظامی کشور های استرالیا ، بلژیک ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، هلند ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، یوگسلاوی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 481
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 481
Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations - Seated Liberty - Serial number - 25 cents - Series number
گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - نماد آزادی نشسته - شماره سریال - بیست و پنج سنت - شماره سری
Military payment certificate - Heraldic eagle - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1951 To 1954
از 1951 تا 1954
Tudor Press & Forbes Lithograph
تودور پرس و شرکت لیتوگرافی فوربس
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1951 - سری 481
 • -
 • 1951
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1952 - سری 481
 • -
 • 1952
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1953 - سری 481
 • -
 • 1953
لیست کامل

9) 25 سنت نظامی - سری 521 

25 سنت نظامی - سری 521

توضیحات

در MPC های اولیه از یک ترکیب رنگ مشابه برای یک سری کامل استفاده شده و طراحی آن ها یکسان بود ؛ اما از سال 1954 در سری 521 به بعد برای هر سری از طرح ها و ترکیب رنگ مختلف استفاده شده است. این اسکناس ها در سه سایز منتشر شده که سری سنت آن ها در سایز کوچک است. MPC سری 521 فقط در پایگاه های نظامی کشور ایرلند شمالی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 521
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 521
Military payment certificate -Serial number - Twenty-five cents - 25 - Series number - Male Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - بیست و پنج سنت - 25 - شماره سری - پرتره یک مرد - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Twenty-five cents - 25 - Male Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - پرتره یک مرد - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1954 To 1958
از 1954 تا 1958
Forbes lithograph co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1954 - سری 521
 • -
 • 1954
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1955 - سری 521
 • -
 • 1955
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1956 - سری 521
 • -
 • 1956
لیست کامل

10) 25 سنت نظامی - سری 541 

25 سنت نظامی - سری 541

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 541
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 541
Military payment certificate - Female Bust - Serial number - Twenty-five cents - 25 - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نیم تنه زن - شماره سریال - 25 - شماره سری - بیست و پنج سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 25 cents - 25 - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - پرتره یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - 25 سنت
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1958 - سری 541
 • -
 • 1958
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1959 - سری 541
 • -
 • 1959
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1960 - سری 541
 • -
 • 1960
لیست کامل

11) 25 سنت نظامی - سری 591 

25 سنت نظامی - سری 591

توضیحات

MPC سری 591 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، فیلیپین ، کره جنوبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 591
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 591
Serial number - Military payment certificate - Series number - Twenty-five cents - Head of Liberty - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
شماره سریال - گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - 25 سنت - مجسمه نماد آزادی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Twenty-five cents - 25 - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 25 - 25 سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Forbes Lithograph Co.
شرکت لیتوگرافی فوربس
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1961 - سری 591
 • -
 • 1961
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1962 - سری 591
 • -
 • 1962
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1963 - سری 591
 • -
 • 1963
لیست کامل

12) 25 سنت نظامی - سری 611 

25 سنت نظامی - سری 611

توضیحات

MPC سری 611 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، ژاپن ، کره جنوبی و لیبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - tip 12
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 611
Liberty woman face side view - Series number - Military payment certificate - Serial number - 25 cents - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
نیمرخ نماد آزادی - شماره سری - گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - 25 سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 25 - Twenty-five cents - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - 25 - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1964 To 1969
از 1964 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1964 - سری 611
 • -
 • 1964
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1965 - سری 611
 • -
 • 1965
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1966 - سری 611
 • -
 • 1966
لیست کامل

13) 25 سنت نظامی - سری 641 

25 سنت نظامی - سری 641

توضیحات

MPC سری 641 از سال 1965 تا 1968 منتشر شد و فقط در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 641
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 641
Military payment certificate - Female Portrait - Twenty-five cents - Series number - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - پرتره یک زن - بیست و پنج سنت - شماره سری - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Cents - 25 - Twenty-five cents - eagle - a roman fasces - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
25 سنت - عقاب - تبر پوش - گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1965 ، سری 641
 • -
 • 1965
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1966 ، سری 641
 • -
 • 1966
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1967 ، سری 641
 • -
 • 1967
لیست کامل

14) 25 سنت نظامی - سری 651 

25 سنت نظامی - سری 651

توضیحات

MPC سری 651 از سال 1969 تا 1973 منتشر شد و در پایگاه های نظامی ژاپن ، لیبی و کره جنوبی مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی ها

Twenty-Five cents Banknote - Military - series 651
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 651
Military payment certificate - soldier - Female Portrait - Twenty-five cents - Series number - Serial number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - سرباز - پرتره یک زن - 25 سنت - شماره سری - شماره سریال - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
25 cents - eagle - a roman fasces - Military payment certificate - Twenty-five cents - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
25 سنت - عقاب - تبر پوش - گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1973
از 1969 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1969 ، سری 651
 • -
 • 1969
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1970 ، سری 651
 • -
 • 1970
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1971 ، سری 651
 • -
 • 1971
لیست کامل

15) 25 سنت نظامی - سری 661 

25 سنت نظامی - سری 661

توضیحات

MPC سری 661 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 661
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 661
Female Bust - 25 - Twenty-five cents - Series number - Serial number
نیم تنه یک زن - بیست و پنج سنت - شماره سری - شماره سریال
Twenty-five cents - Military payment certificate - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
25 سنت - گواهی پرداخت نظامی - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1968 To 1969
از 1968 تا 1969
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1968 - سری 661
 • -
 • 1968
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1969 - سری 661
 • -
 • 1969

16) 25 سنت نظامی - سری 681 

25 سنت نظامی - سری 681

توضیحات

MPC سری 681 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 681
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 681
Military payment certificate - Serial number - Twenty-five cents - Series number - nuclear powered submarine (Thomas Edison) - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - 25 سنت - شماره سری - تصویر زیر دریایی هسته ای با نام توماس ادیسون - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Twenty-five cents - astronaut in open space - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 25 سنت - تصویر فضانورد در فضا - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1969 To 1970
از 1969 تا 1970
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1969 - سری 681
 • -
 • 1969
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1970 - سری 681
 • -
 • 1970

17) 25 سنت نظامی - سری 692 

25 سنت نظامی - سری 692

توضیحات

MPC سری 692 در پایگاه های نظامی کشور ویتنام مورد استفاده قرار می گرفته است

ویژگی ها

Twenty five cents Banknote - Military - series 692
اسکناس بیست و پنج سنت نظامی - سری 692
Military payment certificate - Series number - Twenty-five cents - Serial number - James Earle Fraser's (The Guardian) sculpture - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سری - 25 سنت - شماره سریال - تصویر مجسمه (نگهبان) اثر جیمز اورل فریزر - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Heraldic eagle - a roman fasces - Twenty-five cents
گواهی پرداخت نظامی - نشان عقاب - تبر پوش - بیست و پنج سنت
1970 To 1973
از 1970 تا 1973
Bureau of engraving and printing (BEP)
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 25 سنت نظامی 1970 - سری 692
 • -
 • 1970
 • 2
 • 25 سنت نظامی 1971 - سری 692
 • -
 • 1971
 • 3
 • 25 سنت نظامی 1972 - سری 692
 • -
 • 1972
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.