:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

10 مِلیم

معرفی و مشخصات سکه 10 مِلیم جمهوری مصر (Ten Milliemes) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک مِلیم مصر معادل یک دهم قروش (پیاستر) می باشد. این سکه در 11 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 مِلیم - ابوالهول 

سکه 10 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول

توضیحات

این سکه دارای 3 تیپ است ؛ در تیپ اول و دوم نقش ابوالهول کوچکتر از تیپ سوم به تصویر در آمده است. تیپ 1 و 2 به وزن 4.9 گرم و تیپ 3 به وزن 4.74 گرم می باشد. تفاوت تیپ 1 و 2 در عبارت میلمات است که یکی ضخیم و دیگری نازک می باشد.

ویژگی ها

10 Milliemes First Republic - Sphinx
سکه 10 مِلیم جمهوری اول - ابوالهول
جمهورية مصر - 10 ملیمات - AH & AD date
جمهوری مصر - 10 ملیم - تاریخ میلادی و قمری
Sphinx - 1.ع
ابوالهول - 1.ع
1373 To 1377
از 1373 تا 1377
Aluminium-bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
4.9 Grams
4.9 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 مِلیم 1374-1954 ، ابوالهول کوچک ، میلمات ضخیم
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.9
 • 23
 • 3
 • 10 مِلیم 1374-1955 ، ابوالهول کوچک ، میلمات ضخیم
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.9
 • 23
لیست کامل

2) 10 ملیم - نشان ملی مصر 

سکه 10 ملیم متحده عربی - نشان ملی مصر

توضیحات

این سکه دارای سه تیپ است؛ تیپ اول و دوم از جنس آلیاژی از آلومینیوم و برنز به وزن 4.9 گرم با کنگره بیرونی صاف است؛ تفاوت این دو تیپ در عبارت مصر می باشد که در تیپ دوم این کلمه بر روی سکه نوشته نشده است. تیپ سوم از جنس آلومینیوم به وزن 1.8 گرم با کنگره بیرونی نوشته دار است که بر روی آن حروف « ﺟ ﻋ ﻣ » سه بار تکرار شده است که این حروف مخفف عبارت «جمهوری عربی مصر» می باشد. 

ویژگی ها

10 Milliemes United Arab Republic - Coat of arms of Egypt
سکه 10 ملیم متحده عربی - نشان ملی مصر
الجمهورية العربية المتحدة مصر - 10 ملیمات - AD & AH date
جمهوری متحده عربی مصر - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Coat of arms of Egypt
نشان ملی مصر
1378-1380-1386
1378-1380-1386
Aluminium-Bronze and Aluminum
آلیاژی از آلومینیوم و برنز - آلومینیوم
4.9 - 1.8 Grams
4.9 - 1.8 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain - Lettering
صاف - نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 ملیم 1378-1958 ، تیپ دو
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.9
 • 23
 • 3
 • 10 ملیم 1378-1958 ، تیپ دو ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 4.9
 • 23
لیست کامل

3) 10 ملیم - نشان اتحاد جمهوری عربی 

سکه 10 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول از جنس آلومینیوم به وزن 1.76 گرم ، تیپ دوم از جنس برنج به وزن 3.2 گرم می باشد.

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - Emblem of the U.A.R.
سکه 10 ملیم جمهوری عربی - نشان اتحاد جمهوری عربی
الجمهورية مصر العربية - 10 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
Emblem of the U.A.R. (United Arab Republic) - جمهورية مصر العربية
نشان اتحاد جمهوری های عربی - جمهوری مصر عربی
1392-1393-1396
1392-1393-1396
Aluminium & Brass
آلومینیوم و برنج
1.76 - 3.2 Grams
1.76 - 3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Lettering - Plain
نوشته دار - صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 ملیم 1393-1973
 • برنج
 • 3.2
 • 21
 • 3
 • 10 ملیم 1396-1976
 • برنج
 • 3.2
 • 21
لیست کامل

4) 10 ملیم - خانواده 

سکه 10 ملیم جمهوری عربی - خانواده

توضیحات

این سکه از سری سکه های فائو است.

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - Family scene
سکه 10 ملیم جمهوری عربی - خانواده
تنظيم الأسرة، الغذاء للجميع - الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date
کنترل جمعیت، غذا برای همه - جمهوری مصر عربی - 10 ملیمات - تاریخ قمری و میلادی
Family scene - F.A.O.
تصویری از یک خانواده - فائو
1395
1395
Brass
برنج
3.2 Grams
3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 10 ملیم فائو - ازیریس 

سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - ازیریس

توضیحات

اُزیریس ایزد جهان زیرزمینی و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان بود.

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - F.A.O - Osiris
سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - ازیریس
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 10 ملیمات - تاریخ قمری و میلادی
انتج مزيدا من الطعام - Osiris, wheat ear - F.A.O.
غذای بیشتری تولید کنید - ازیریس، خوشه گندم - فائو
1396
1396
Brass
برنج
3.11 Grams
3.11 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 10 ملیم فائو - کارگران 

سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - کارگران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - FAO-laborers
سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - کارگران
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date - التوفير التنمية
جمهوری مصر عربی - 10 ملیمات - تاریخ قمری و میلادی - صرفه جویی برای توسعه بخشی
Various laborers design
نقشی از کارگران مختلف
1397
1397
Brass
برنج
3.28 Grams
3.28 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 10 ملیم فائو - گیاه پزشکی 

سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - گیاه پزشکی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - FAO-Plant pathology
سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - گیاه پزشکی
الجمهورية مصر العربية - 10 ملیمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
الطعام والتدريب للجميع - FAO - Woman looking into microscope - Wheat and Corn
غذا و آموزش برای همه - فائو - زنی در حال نگاه کردن در میکروسکوپ - گندم و ذرت
1398
1398
Brass
برنج
3.2 Grams
3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8)  10 ملیم فائو - روز جهانی کودک 

سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - روز جهانی کودک

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Milliemes Arab Republic - FAO-International Year of the Child
سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - روز جهانی کودک
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 10 ملیمات - تاریخ قمری و میلادی
التغذية والصحة - Sitting woman breastfeeding a child - IYC - Logo of IYC - FAO - Picture of food
تغذیه و سلامتی - تصویر زنی در حال شیر دادن به بچه - مخفف عبارت سال جهانی کودک و لوگوی مربوط به آن - فائو - تصویر غذا
1399
1399
Brass
برنج
3.2 Grams
3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 10 ملیم - جنبش اصلاحات - تیپ یک 

سکه 10 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات - تیپ یک

توضیحات

این سکه به مناسبت جنبش اصلاحات که در تاریخ 15 می 1971 توسط رئیس جمهور انور سادات آغاز شد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

10 MIlliemes Arab Republic - Corrective Revolution type one
سکه 10 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات - تیپ یک
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی
a Face side view - Olive Branch - Sun - 15 مایو 1971
نیمرخ یک شخص - یک شاخه زیتون - خورشید - 15 می 1971
1397-1399
1397-1399
Brass
برنج
3.25 Grams
3.25 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 10 ملیم 1399-1979
 • برنج
 • 3.25
 • 21

10) 10 ملیم - جنبش اصلاحات - تیپ دو 

 

سکه 10 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات - تیپ دو

توضیحات

این سکه به مناسبت جنبش اصلاحات که در تاریخ 15 می 1971 توسط رئیس جمهور انور سادات آغاز شد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

10 MIlliemes Arab Republic - Corrective Revolution type two
سکه 10 ملیم جمهوری عربی - جنبش اصلاحات - تیپ دو
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date - Arabesque design
جمهوری مصر عربی - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
Fist with grain stalk - ثورة التصحيح ١٥ مايو ١٩٧١ - Fists - Chain
مشت گره کرده با ساقه جو - جنبش اصلاحات 15 می 1971 - مشت های گره کرده - زنجیر
1400
1400
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
3.2 Grams
3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 10 ملیم فائو - زن روستایی 

سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - زن روستایی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 MIlliemes Arab Republic - FAO-Rural Woman
سکه 10 ملیم فائو جمهوری عربی - زن روستایی
الجمهورية مصر العربية - 10 میلمات - AD & AH date - Arabesque design
جمهوری مصر عربی - 10 ملیم - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
Countryside - Rural Woman - pigeons - تقدم الفتاة الريفية - FAO
حومه شهر - زن روستایی - دو کبوتر - تحقیق کردن زن روستایی - فائو
1400
1400
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
3.2 Grams
3.2 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.