:: لیست جدید ۲ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

1 راند

معرفی و مشخصات سکه 1 راند جمهوری (One Rand) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 راند آفریقای جنوبی معادل صد سنت می باشد. این سکه در 13 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 راند - یان وان ریبک 

سکه 1 راند جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1967 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Jan van Riebeeck
سکه 1 راند جمهوری - یان وان ریبک
SUID-AFRIKA - Date - Jan van Riebeeck face side view - T.S. (Engraver)
(عبارت آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک - مخفف توماس ساسین (نام طراح
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1965 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1965 ، پروف ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

2) 1 راند - دکتر فروورد 

سکه 1 راند جمهوری - دکتر هندریک فروورد

توضیحات

هندریک فروورد (8 سپتامبر 1901 6 سپتامبر 1966) یک سیاست مدار و استاد دانشگاه اهل آفریقای جنوبی بود. این سکه به مناسبت اولین سال درگذشت وی به ضرب رسیده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Dr. H.F Verwoerd
سکه 1 راند جمهوری - دکتر هندریک فروورد
SOUTH AFRICA - Date - Dr. Verwoerd face side view - T.S. (Engraver)
عبارت آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ دکتر فروورد - مخفف توماس ساسین (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1967
1967
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1967 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1967 ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

3) 1 راند - دکتر دونگز 

سکه 1 راند جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است. دکتر ایبن دونگز (8 مارس 1898 - 10 ژانویه 1968) سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که به عنوان رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی انتخاب شد ، اما پیش از این که بتواند به مقام خود برسد ، در سن 69 سالگی درگذشت.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Dr. Donges
سکه 1 راند جمهوری - دکتر ایبن دونگز
SOUTH AFRICA - Date - Donges face side view - T.S. (Engraver)
(آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ دونگز - مخفف تامی ساسین (نام طراح
Coat of arms of Union of South Africa - 1 R - T.S. (Engraver)
نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف 1 راند - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1969
1969
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.6 mm
32.6 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1969 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.6
 • 3
 • 1 راند 1969 ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.6
لیست کامل

4) 1 راند نقره - نشان ملی اتحادیه 

سکه 1 راند نقره جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1974 ، 1985 و 1986 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Rand Silver Republic - Coat of arms of Union
سکه 1 راند نقره جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1970 To 1990
از 1970 تا 1990
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1970 ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1971
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

5) 1 راند نیکل - نشان ملی اتحادیه 

سکه 1 راند نیکل جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1979 ، 1982 و 1985 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Rand Nickel Republic - Coat of arms of Union
سکه 1 راند نیکل جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1977 To 1989
از 1977 تا 1989
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1977 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 3
 • 1 راند 1978
 • نیکل
 • 12
 • 31
لیست کامل

6) 1 راند - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 1 راند جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 1 راند جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1979
1979
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1979 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

7) 1 راند - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 1 راند جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Balthazar Johannes Vorster
سکه 1 راند جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Vorster - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1982
1982
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1982 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

8) 1 راند - مارای ویلجون 

سکه 1 راند جمهوری - مارای ویلجون

توضیحات

مارای ویلجون (2 دسامبر 1915 - 4 ژانویه 2007) از 4 ژوئن 1979 تا 3 سپتامبر 1984 م. رئیس جمهور تشریفاتی آفریقای جنوبی قبل از پیتر بوتا بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Marais Viljoen
سکه 1 راند جمهوری - مارای ویلجون
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Viljoen - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ ویلجون - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1985
1985
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1985 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

9) 1 راند - پیتر ویلم بوتا 

سکه 1 راند جمهوری - پیتر ویلم بوتا

توضیحات

پیتر ویلم بوتا (12 ژانویه 1916 - 31 اکتبر 2006) سیاستمدار آفریقای جنوبی بود. وی به عنوان آخرین نخست وزیر از 1978 تا 1984 م. و اولین رئیس جمهور اجرایی ایالت از 1984 تا 1989 م. خدمت کرد و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Pieter Willem Botha
سکه 1 راند جمهوری - پیتر ویلم بوتا
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Botha - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ بوتا - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1990
1990
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1990 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

10) 1 راند - غزال آفریقایی-تیپ یک 

سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rand Republic - Springbok-Type one
سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ یک
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
1991 To 1995
از 1991 تا 1995
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1991 ، پروف
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 1992
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

11) 1 راند - غزال آفریقایی - تیپ دو 

سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rand Republic - Springbok-Type two
سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ دو
SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1996 ، پروف
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 1997
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

12) 1 راند - نشان ملی 

سکه 1 راند جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

این سکه دارای 5 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 1 راند جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
iNingizimu Afrika - iSewula Afrika - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
2000 To 2006
از 2000 تا 2006
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 2001 ، SUID-AFRIKA
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 2001 ، پروف ، SUID-AFRIKA
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

13) 1 راند - اجلاس جهانی 

سکه 1 راند جمهوری - اجلاس جهانی

توضیحات

این سکه دارای 5 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - World Summit
سکه 1 راند جمهوری - اجلاس جهانی
SUID-AFRIKA - AFRIKA BORWA - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Globe and logo - 1 RAND - JOHANNESBURG WORLD SUMMIT 2002 - MJS (Engraver)
کره زمین و لوگو - 1 راند - اجلاس جهانی ژانسبورگ 2002 - مخفف ثاینوس شیپرز (نام طراح)
2002
2002
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.