1 راند

معرفی و مشخصات سکه 1 راند جمهوری (One Rand) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 راند آفریقای جنوبی معادل صد سنت می باشد. این سکه در 13 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 راند - یان وان ریبک 

سکه 1 راند جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1967 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Jan van Riebeeck
سکه 1 راند جمهوری - یان وان ریبک
SUID-AFRIKA - Date - Jan van Riebeeck face side view - T.S. (Engraver)
(عبارت آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک - مخفف توماس ساسین (نام طراح
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1965 To 1968
از 1965 تا 1968
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1965 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1965 ، پروف ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

2) 1 راند - دکتر فروورد 

سکه 1 راند جمهوری - دکتر هندریک فروورد

توضیحات

هندریک فروورد (8 سپتامبر 1901 6 سپتامبر 1966) یک سیاست مدار و استاد دانشگاه اهل آفریقای جنوبی بود. این سکه به مناسبت اولین سال درگذشت وی به ضرب رسیده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Dr. H.F Verwoerd
سکه 1 راند جمهوری - دکتر هندریک فروورد
SOUTH AFRICA - Date - Dr. Verwoerd face side view - T.S. (Engraver)
عبارت آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ دکتر فروورد - مخفف توماس ساسین (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1967
1967
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1967 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1967 ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

3) 1 راند - دکتر دونگز 

سکه 1 راند جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است. دکتر ایبن دونگز (8 مارس 1898 - 10 ژانویه 1968) سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که به عنوان رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی انتخاب شد ، اما پیش از این که بتواند به مقام خود برسد ، در سن 69 سالگی درگذشت.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Dr. Donges
سکه 1 راند جمهوری - دکتر ایبن دونگز
SOUTH AFRICA - Date - Donges face side view - T.S. (Engraver)
(آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ دونگز - مخفف تامی ساسین (نام طراح
Coat of arms of Union of South Africa - 1 R - T.S. (Engraver)
نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف 1 راند - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1969
1969
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.6 mm
32.6 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1969 ، پروف ، تیپ یک
 • نقره
 • 15
 • 32.6
 • 3
 • 1 راند 1969 ، تیپ دو
 • نقره
 • 15
 • 32.6
لیست کامل

4) 1 راند نقره - نشان ملی اتحادیه 

سکه 1 راند نقره جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1974 ، 1985 و 1986 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Rand Silver Republic - Coat of arms of Union
سکه 1 راند نقره جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1970 To 1990
از 1970 تا 1990
Silver 800
نقره با عیار 800
15 Grams
15 گرم
32.7 mm
32.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1970 ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 32.7
 • 3
 • 1 راند 1971
 • نقره
 • 15
 • 32.7
لیست کامل

5) 1 راند نیکل - نشان ملی اتحادیه 

سکه 1 راند نیکل جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1979 ، 1982 و 1985 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Rand Nickel Republic - Coat of arms of Union
سکه 1 راند نیکل جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1977 To 1989
از 1977 تا 1989
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1977 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 3
 • 1 راند 1978
 • نیکل
 • 12
 • 31
لیست کامل

6) 1 راند - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 1 راند جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 1 راند جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1979
1979
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1979 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

7) 1 راند - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 1 راند جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Balthazar Johannes Vorster
سکه 1 راند جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Vorster - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1982
1982
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1982 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

8) 1 راند - مارای ویلجون 

سکه 1 راند جمهوری - مارای ویلجون

توضیحات

مارای ویلجون (2 دسامبر 1915 - 4 ژانویه 2007) از 4 ژوئن 1979 تا 3 سپتامبر 1984 م. رئیس جمهور تشریفاتی آفریقای جنوبی قبل از پیتر بوتا بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Marais Viljoen
سکه 1 راند جمهوری - مارای ویلجون
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Viljoen - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ ویلجون - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1985
1985
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1985 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

9) 1 راند - پیتر ویلم بوتا 

سکه 1 راند جمهوری - پیتر ویلم بوتا

توضیحات

پیتر ویلم بوتا (12 ژانویه 1916 - 31 اکتبر 2006) سیاستمدار آفریقای جنوبی بود. وی به عنوان آخرین نخست وزیر از 1978 تا 1984 م. و اولین رئیس جمهور اجرایی ایالت از 1984 تا 1989 م. خدمت کرد و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Pieter Willem Botha
سکه 1 راند جمهوری - پیتر ویلم بوتا
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Botha - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ بوتا - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - J.V.Z. (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف یان ون زیل (نام طراح) - 1 راند
1990
1990
Nickel
نیکل
12 Grams
12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1990 ، پروف
 • نیکل
 • 12
 • 31

10) 1 راند - غزال آفریقایی-تیپ یک 

سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rand Republic - Springbok-Type one
سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ یک
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
1991 To 1995
از 1991 تا 1995
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1991 ، پروف
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 1992
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

11) 1 راند - غزال آفریقایی - تیپ دو 

سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rand Republic - Springbok-Type two
سکه 1 راند جمهوری - غزال آفریقایی - تیپ دو
SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 1996 ، پروف
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 1997
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

12) 1 راند - نشان ملی 

سکه 1 راند جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

این سکه دارای 5 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 1 راند جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
iNingizimu Afrika - iSewula Afrika - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
SOLI DEO GLORIA. - Springbok - LL (Engraver) - 1 RAND
عبارت با افتخار به خداوند یکتا - غزال آفریقایی - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح) - 1 راند
2000 To 2006
از 2000 تا 2006
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 راند 2001 ، SUID-AFRIKA
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
 • 3
 • 1 راند 2001 ، پروف ، SUID-AFRIKA
 • مس با روکش نیکل
 • 4
 • 20
لیست کامل

13) 1 راند - اجلاس جهانی 

سکه 1 راند جمهوری - اجلاس جهانی

توضیحات

این سکه دارای 5 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Rand Republic - World Summit
سکه 1 راند جمهوری - اجلاس جهانی
SUID-AFRIKA - AFRIKA BORWA - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Globe and logo - 1 RAND - JOHANNESBURG WORLD SUMMIT 2002 - MJS (Engraver)
کره زمین و لوگو - 1 راند - اجلاس جهانی ژانسبورگ 2002 - مخفف ثاینوس شیپرز (نام طراح)
2002
2002
Nickel plated copper
مس با روکش نیکل
4 Grams
4 گرم
20 mm
20 میلیمتر
5 Plain and 5 reeded sections
5 بخش صاف و 5 بخش دیگر دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.