جمهوری

درباره جمهوری


آفریقای جنوبی تا سال 1994 م. توسط سفید پوستان اداره می شد. مبارزه برای تغییر و یا سرنگونی این حکومت و پایان دادن به تبعیض نژادی چندین دهه به طول انجامید. دولت سفید پوستان بنام آپارتاید شناخته میشد. در سال 1948 م. حزب ملی آفریقای جنوبی از طریق رای گیری به قدرت رسید و قوانینی مبنی بر جداسازی نژادی که به نام «آپارتاید» شناخته می شود، اجرا کرد. در این قانون افراد متعلق به نژادهای غیرسفید از نژاد سفید جدا و مجبور به اقامت در محلات و استان های خاص با حداقل امکانات زندگی شدند؛ حتی در از اتوبوس های جداگانه برای سفر استفاده می کردند و در صف های معمول و روزمره نیز در دو ردیف جداگانه می ایستادند. این موضوع بین سال های 1948 تا 1991 م. در آفریقای جنوبی وجود داشت.

این دولت برای مقابله با مخالفین از سرکوب نظامی شدید و حتی مسموم کردن مردم استفاده می کرد.

در نهایت دولت آپارتاید آفریقای جنوبی با مذاکره و معامله از قدرت کناره گیری کرد. کنگره ملی آفریقا با جنگی که علیه نظام آپارتاید به راه انداخت، نقش مهمی را در مبارزه با سیستم آپارتاید و فروپاشی آن ایفا کرد. قوانین آپارتاید به تدریج از کتاب های قانون حذف شدند و اولین انتخابات چند نژادی در سال 1994 م. برگزار شد. حزب کنگره ملی آفریقا معروف به حزب ANC مخفف (African National Congress) با اکثریت آراء در انتخابات پیروز شد و از آن زمان تاکنون قدرت را در دست دارد.

 

تظاهرات مردمی در مبارزه با آپارتاید

تظاهرات مردمی در مبارزه با آپارتاید

محصولات دسته: جمهوری