:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 سنت

معرفی و مشخصات سکه 1 سنت ویکتوریا (One Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 سنت - کنفدراسیون تیپ یک 

1 سنت کنفدراسیون تیپ یک - ویکتوریا

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent confederation type one - Victoria
1 سنت کنفدراسیون تیپ یک - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA DEI GRATIA REGINA» - CANADA - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه ویکتوریا» - کانادا - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
Circle of maple leaves - ONE CENT - AD date
دایره ای از برگ افرا - یک سنت - تاریخ میلادی
1858 And 1859
1858 و 1859
Bronze
برنز
4.54 Grams
4.54 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1859/8 ، 9 پهن ، سوشارژ تاریخ
 • برنز
 • 4.54
 • 25.4
 • 3
 • 1 سنت 1859 ، 9 باریک
 • برنز
 • 4.54
 • 25.4
لیست کامل

2) 1 سنت - نوا اسکوشیا 

1 سنت نوا اسکوشیا - ویکتوریا

توضيحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است. تیپ یک گل های رز بزرگتری نسبت به تیپ دو دارد.

ويژگي ها

1 Cent nova scotia - Victoria
1 سنت نوا اسکوشیا - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Wreath flower - Crown - AD date - NOVA SCOTIA
یک سنت - تاجی از گل - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - نوا اسکوشیا
1861 To 1864
از 1861 تا 1864
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.53 mm
25.53 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1861 ، تیپ دو
 • برنز
 • 5.67
 • 25.53
 • 3
 • 1 سنت 1862 ، تیپ دو
 • برنز
 • 5.67
 • 25.53
لیست کامل

3) 1 سنت - نیو برانزویک 

1 سنت نیو برانزویک - ویکتوریا

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cents new brunswick - Victoria
1 سنت نیو برانزویک - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Flower wreath - Crown - AD date - NEW BRUNSWICK
یک سنت - تاجی از گل - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - نیو برانزویک
1961 And 1964
1961 و 1964
Bronze
برنز
5.63 Grams
5.63 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1861 ، پروف
 • برنز
 • 5.63
 • 25
 • 3
 • 1 سنت 1861 ، 6 کوتاه
 • برنز
 • 5.63
 • 25
لیست کامل

4) 1 سنت - نیو فاندلند 

1 سنت نیو فاندلند - ویکتوریا

توضيحات

لازم به توضیح است که پشت برخی از سکه ها حرف H به چشم می خورد که نشان ضرابخانه هیتون در بیرمنگام انگلستان است. اما تعدادی بدون نشان اختصاری هستند که ضرب شده در ضرابخانه سلطنتی لندن می باشند.

ويژگي ها

1 Cent newfoundland - Victoria
1 سنت نیو فاندلند - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Crown - AD date - Flower wreth - NEWFOUNDLAND
یک سنت - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - تاجی از گل - نیوفاندلند
1865 To 1896
از 1865 تا 1896
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.33 mm
25.33 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1872 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.33
 • 3
 • 1 سنت 1872 H ، پروف
 • برنز
 • 5.67
 • 25.33
لیست کامل

5) 1 سنت - پرنس ادوارد آیلند 

1 سنت پرنس ادوارد آیلند - ویکتوریا

توضيحات

بر پشت این سکه سه درخت بلوط کوچک کنار یک درخت بلوط بزرگ دیده می شود. درخت بلوط بزرگ نماد انگلستان بوده که سه جزیره را تحت حفاظت خود قرار داده است. 

ويژگي ها

1 Cent Prince edward island - Victoria
1 سنت پرنس ادوارد آیلند - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA QUEEN» - Side view of Victoria with crown - 2 Small flowers - AD date
عبارت «ملکه ویکتوریا» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج - 2 گل کوچک - تاریخ میلادی
The phrase of «PRINCE EDWARD ISLAND» - Three small trees next to a large tree - The phrase of «PARVA SUB INGENTI» - 2 Small flowers - ONE CENT
عبارت «جزیره پرنس ادوارد» - سه درخت کوچک کنار یک درخت بزرگ - عبارت «کوچک تحت (محافظت) بزرگ» - 2 گل کوچک - یک سنت
1871
1871
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1871 ، پروف
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4

6) 1 سنت - کنفدراسیون تیپ دو 

1 سنت کنفدراسیون تیپ دو - ویکتوریا

توضيحات

لازم به توضیح است که پشت برخی از سکه ها حرف H به چشم می خورد که نشان ضرابخانه هیتون در بیرمنگام انگلستان است. اما تعدادی بدون نشان اختصاری هستند که ضرب شده در ضرابخانه سلطنتی لندن می باشد.

ويژگي ها

1 Cent confederation type two - Victoria
1 سنت کنفدراسیون تیپ دو - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA DEI GRATIA REGINA» - CANADA - Side view of Victoria with crown
عبارت «به لطف خدا، ملکه ویکتوریا» - کانادا - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج
Circle of maple leaves - ONE CENT - AD date
دایره ای از برگ افرا - یک سنت - تاریخ میلادی
1876 To 1901
از 1876 تا 1901
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1881 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4
 • 3
 • 1 سنت 1882 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.