:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

1 سنت

معرفی و مشخصات سکه 1 سنت ویکتوریا (One Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 سنت - کنفدراسیون تیپ یک 

1 سنت کنفدراسیون تیپ یک - ویکتوریا

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cent confederation type one - Victoria
1 سنت کنفدراسیون تیپ یک - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA DEI GRATIA REGINA» - CANADA - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه ویکتوریا» - کانادا - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
Circle of maple leaves - ONE CENT - AD date
دایره ای از برگ افرا - یک سنت - تاریخ میلادی
1858 And 1859
1858 و 1859
Bronze
برنز
4.54 Grams
4.54 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1859/8 ، 9 پهن ، سوشارژ تاریخ
 • برنز
 • 4.54
 • 25.4
 • 3
 • 1 سنت 1859 ، 9 باریک
 • برنز
 • 4.54
 • 25.4
لیست کامل

2) 1 سنت - نوا اسکوشیا 

1 سنت نوا اسکوشیا - ویکتوریا

توضيحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است. تیپ یک گل های رز بزرگتری نسبت به تیپ دو دارد.

ويژگي ها

1 Cent nova scotia - Victoria
1 سنت نوا اسکوشیا - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Wreath flower - Crown - AD date - NOVA SCOTIA
یک سنت - تاجی از گل - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - نوا اسکوشیا
1861 To 1864
از 1861 تا 1864
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.53 mm
25.53 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1861 ، تیپ دو
 • برنز
 • 5.67
 • 25.53
 • 3
 • 1 سنت 1862 ، تیپ دو
 • برنز
 • 5.67
 • 25.53
لیست کامل

3) 1 سنت - نیو برانزویک 

1 سنت نیو برانزویک - ویکتوریا

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Cents new brunswick - Victoria
1 سنت نیو برانزویک - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Flower wreath - Crown - AD date - NEW BRUNSWICK
یک سنت - تاجی از گل - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - نیو برانزویک
1961 And 1964
1961 و 1964
Bronze
برنز
5.63 Grams
5.63 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1861 ، پروف
 • برنز
 • 5.63
 • 25
 • 3
 • 1 سنت 1861 ، 6 کوتاه
 • برنز
 • 5.63
 • 25
لیست کامل

4) 1 سنت - نیو فاندلند 

1 سنت نیو فاندلند - ویکتوریا

توضيحات

لازم به توضیح است که پشت برخی از سکه ها حرف H به چشم می خورد که نشان ضرابخانه هیتون در بیرمنگام انگلستان است. اما تعدادی بدون نشان اختصاری هستند که ضرب شده در ضرابخانه سلطنتی لندن می باشند.

ويژگي ها

1 Cent newfoundland - Victoria
1 سنت نیو فاندلند - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:» - Side view of Victoria with wreath
عبارت «به لطف خدا، ملکه انگلستان، مدافع ایمان» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج گل
ONE CENT - Crown - AD date - Flower wreth - NEWFOUNDLAND
یک سنت - تاج پادشاهی - تاریخ میلادی - تاجی از گل - نیوفاندلند
1865 To 1896
از 1865 تا 1896
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.33 mm
25.33 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1872 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.33
 • 3
 • 1 سنت 1872 H ، پروف
 • برنز
 • 5.67
 • 25.33
لیست کامل

5) 1 سنت - پرنس ادوارد آیلند 

1 سنت پرنس ادوارد آیلند - ویکتوریا

توضيحات

بر پشت این سکه سه درخت بلوط کوچک کنار یک درخت بلوط بزرگ دیده می شود. درخت بلوط بزرگ نماد انگلستان بوده که سه جزیره را تحت حفاظت خود قرار داده است. 

ويژگي ها

1 Cent Prince edward island - Victoria
1 سنت پرنس ادوارد آیلند - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA QUEEN» - Side view of Victoria with crown - 2 Small flowers - AD date
عبارت «ملکه ویکتوریا» - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج - 2 گل کوچک - تاریخ میلادی
The phrase of «PRINCE EDWARD ISLAND» - Three small trees next to a large tree - The phrase of «PARVA SUB INGENTI» - 2 Small flowers - ONE CENT
عبارت «جزیره پرنس ادوارد» - سه درخت کوچک کنار یک درخت بزرگ - عبارت «کوچک تحت (محافظت) بزرگ» - 2 گل کوچک - یک سنت
1871
1871
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1871 ، پروف
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4

6) 1 سنت - کنفدراسیون تیپ دو 

1 سنت کنفدراسیون تیپ دو - ویکتوریا

توضيحات

لازم به توضیح است که پشت برخی از سکه ها حرف H به چشم می خورد که نشان ضرابخانه هیتون در بیرمنگام انگلستان است. اما تعدادی بدون نشان اختصاری هستند که ضرب شده در ضرابخانه سلطنتی لندن می باشد.

ويژگي ها

1 Cent confederation type two - Victoria
1 سنت کنفدراسیون تیپ دو - ویکتوریا
The phrase of «VICTORIA DEI GRATIA REGINA» - CANADA - Side view of Victoria with crown
عبارت «به لطف خدا، ملکه ویکتوریا» - کانادا - نیمرخ ویکتوریا همراه با تاج
Circle of maple leaves - ONE CENT - AD date
دایره ای از برگ افرا - یک سنت - تاریخ میلادی
1876 To 1901
از 1876 تا 1901
Bronze
برنز
5.67 Grams
5.67 گرم
25.4 mm
25.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1881 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4
 • 3
 • 1 سنت 1882 H
 • برنز
 • 5.67
 • 25.4
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.