:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

5 سنتیمو

معرفی و مشخصات سکه 5 سنتیمو (Five Centimos) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه یک سنتیمو کشور ونزوئلا معادل یک صدم بلیوار می باشد. این سکه در 5 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 سنتیمو ایالات متحده - تیپ یک 

5 سنتیمو - ایالات متحده - تیپ یک

توضیحات

این سکه در تاریخ های 1897 تا 1914 ، 1916 تا 1920 ، 1922 تا 1924 ، 1926 ، 1928 ، 1930 تا 1935 ، 1937 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

5 Centimos United states - type one
سکه 5 سنتیمو ایالات متحده - تیپ یک
Olive Wreath - 5 CENTIMOS
تاج زیتون - 5 سنتیمو
Coat of arms of Venezuela with 7 Stars - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - Date
نشان ملی ونزوئلا با هفت ستاره - ایالات متحده ونزوئلا - تاریخ
1896 To 1938
از 1896 تا 1938
Copper
مس
2.3 Grams
2.3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنتیمو 1915
 • مس
 • 2.3
 • 19
 • 3
 • 5 سنتیمو 1921
 • مس
 • 2.3
 • 19
لیست کامل

2) 5 سنتیمو - ایالات متحده - تیپ دو 

5 سنتیمو - ایالات متحده - تیپ دو

توضیحات

این سکه در سال 1947 م.ضرب نشده است.

ویژگی ها

5 Centimos - United states - type two
سکه 5 سنتیمو - ایالات متحده - تیپ دو
Olive Wreath - 5 CENTIMOS
تاج زیتون - 5 سنتیمو
Coat of arms of Venezuela with 7 Stars - ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA - Date
نشان ملی ونزوئلا با هفت ستاره - ایالات متحده ونزوئلا - تاریخ
1896 To 1938
از 1896 تا 1938
Brass and Copper
برنج و مس
2.4 Grams
2.4 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنتیمو 1945
 • مس
 • 2.4
 • 19
 • 3
 • 5 سنتیمو 1946
 • مس
 • 2.4
 • 19
لیست کامل

3) 5 سنتیمو جمهوری - تیپ یک 

5 سنتیمو جمهوری - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimos Republic - type one
سکه 5 سنتیمو جمهوری - تیپ یک
Olive Wreath - 5 CENTIMOS
تاج زیتون - 5 سنتیمو
Coat of arms of Venezuela with 7 Stars - REPÚBLICA DE VENEZUELA - Date
نشان ملی ونزوئلا با هفت ستاره - جمهوری ونزوئلا - تاریخ
1958,1964,1965,1971
1958 و 1964 و 1965 و 1971
Copper
مس
2.5 Grams
2.5 گرم
19.8 mm
19.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنتیمو 1964
 • مس
 • 2.5
 • 19.8
 • 3
 • 5 سنتیمو 1965
 • مس
 • 2.5
 • 19.8
لیست کامل

4) 5 سنتیمو جمهوری - تیپ دو 

5 سنتیمو جمهوری - تیپ دو

توضیحات

این سکه در تاریخ 1983 از جنس استیل با روکش نیکل می باشد.

ویژگی ها

5 Centimos Republic - type two
سکه 5 سنتیمو جمهوری - تیپ دو
Olive Wreath - 5 CENTIMOS
تاج زیتون - 5 سنتیمو
Coat of arms of Venezuela with 7 Stars - REPÚBLICA DE VENEZUELA - Date
نشان ملی ونزوئلا با هفت ستاره - جمهوری ونزوئلا - تاریخ
1974,1976,1977,1983,1986
1974 ، 1976 ، 1977 ، 1986 ، 1986
Copper clad steel
استیل با روکش مس
2 Grams
2 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنتیمو 1976
 • استیل با روکش مس
 • 2
 • 18
 • 3
 • 5 سنتیمو 1977
 • استیل با روکش مس
 • 2
 • 18
لیست کامل

5) 5 سنتیمو - نشان ملی 

5 سنتیمو - نشان ملی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Centimos - Coat of arms
سکه 5 سنتیمو - نشان ملی
5 Centimos - 8 Stars - Mintmark
5 سنتیمو - 8 ستاره - نشان ضرابخانه
Coat of arms of Venezuela - REPÚBLICA BOLIVIANA DE VENEZUELA - Date
نشان ملی ونزوئلا - ایالات متحده ونزوئلا - تاریخ
2007,2009
2007 و 2009
Copper plated steel
استیل با روکش مس
2.03 Grams
2.03 گرم
16.94 mm
16.94 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنتیمو 2009
 • استیل با روکش مس
 • 2.03
 • 16.94