1 فلس

معرفی و مشخصات سکه 1 فلس امیر عبدالله سالم الصباح (One Fils) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر 1000 فلس کشور کویت برابر با یک دینار می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 فلس - تیپ یک 

سکه 1 فلس عبدالله سالم الصباح - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Fils Abdullah ibn Salim - Type one
سکه 1 فلس عبدالله سالم الصباح - تیپ یک
إمَارَة الكُوَيت - 1 فلس - KUWAIT
امارات کویت - 1 فلس - کویت
Sailing ship - AD and AH date
کشتی بادبانی - تاریخ میلادی و قمری
1961
1961
Nickel-Brass
آلیاژی از نیکل و برنج
2 Grams
2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 فلس 1961 ، پروف
 • آلیاژی از نیکل و برنج
 • 2
 • 17

2) 1 فلس - تیپ دو 

سکه 1 فلس عبدالله سالم الصباح - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Fils Abdullah ibn Salim - Type two
سکه 1 فلس عبدالله سالم الصباح - تیپ دو
الكُوَيت - KUWAIT - 1 فلس
کویت به دو زبان عربی و انگلیس - 1 فلس
Sailing ship - AD and AH date
کشتی بادبانی - تاریخ میلادی و قمری
1962 - 1964
1962 1964
Nickel-Brass
آلیاژی از برنج و نیکل
2 Grams
2 گرم
17 mm
17 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 فلس 1962 ، پروف
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 2
 • 17
 • 3
 • 1 فلس 1964
 • آلیاژی از برنج و نیکل
 • 2
 • 17
لیست کامل