:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

2 پوند

معرفی و مشخصات سکه 2 پوند الیزابت دوم (Two Pounds) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

از سال 1817 تا 1971 میلادی هر یک پوند بریتانیا معادل یک ساورین ، 20 شیلینگ و یا 240 پنی بود. از تاریخ 1971 میلادی به بعد، این تقسیمات پیچیده حذف شد و هر یک پوند بریتانیا برابر با 100 پنی شد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 2 پوند - گل خار 

2 پوند الیزابت دوم - گل خار

توضیحات

بر روی کنگره سکه عبارت XIII COMMONWEALTH GAMES SCOTLAND 1986 نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Thistle
سکه 2 پوند الیزابت دوم - گل خار
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
thistle of Scotland on St. Andrew's Cross - ONE POUND
گل خار اسکاتلند بر روی صلیب سن آندرو - یک پوند
1986
1986
Nickel
نیکل
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Milled with incuse legend
دندانه دار با حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1986 ، پروف
 • نیکل
 • 15.98
 • 28.4

2) 2 پوند - نشان سلطنتی 

2 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی

توضیحات

این سکه بدون تاریخ و دارای دو تیپ است که تفاوت آن ها در نوشته پشت سکه می باشد. بر سکه تیپ اول عبارت Tercentenary of the bill of rights (به معنای سومین دوره منشور حقوق شهروندی) و بر تیپ دوم عبارت Tercentenary of the claim of rights (به معنای سومین دوره قانون ادعای حق) نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Royal arms
سکه 2 پوند الیزابت دوم - نشان سلطنتی
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
TERCENTENARY OF THE BILL OF RIGHT - Crown of Scotland above WM monogram and scepter - Date
سیصد سالگی منشور حقوق شهروندی - تاج اسکاتلند بالای مونوگرام و عصای سلطنتی - تاریخ
1989
1989
Brass
برنج
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1989 ، پروف
 • برنج
 • 15.98
 • 28.4

3) 2 پوند - الهه بریتانیا 

2 پوند الیزابت دوم - الهه بریتانیا

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت سیصدمین سالگرد تاسیس بانگ انگلستان به ضرب رسیده است. بر روی کنگره بیرونی سکه عبارت SIC VOS NON VOBIS نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Britannia
سکه 2 پوند الیزابت دوم - الهه بریتانیا
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
Crown of Scotland above WM monogram - Date - Britannia - Bank of England
تاج اسکاتلند بالای مونوگرام - تاریخ - الهه بریتانیا - بانک انگلیس
1994
1994
Brass
برنج
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with incuse lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1994 ، پروف
 • برنج
 • 15.98
 • 28.4

4) 2 پوند - با کبوتر 

2 پوند الیزابت دوم - با کبوتر

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سال اتمام جنگ جهانی دوم به ضرب رسیده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت 1945 IN PEACE GOODWILL 1995 نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - with dove
سکه 2 پوند الیزابت دوم - با کبوتر
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
Dove with olive branch
کبوتر با شاخه زیتون
1994
1994
Brass
برنج
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with incuse lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1995 ، پروف
 • برنج
 • 15.98
 • 28.4

5) 2 پوند - با لوگوی سازمان ملل متحد 

2 پوند الیزابت دوم - با لوگوی سازمان ملل متحد

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان ملل متحد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - with United Nations Logo
سکه 2 پوند الیزابت دوم - با لوگوی سازمان ملل متحد
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
NATIONS UNITED FOR PEACE - national flags with 50th anniversary symbol - United Nations Logo - Date
سازمان ملل متحد برای صلح - پرچم های ملی با نماد پنجاهمین سالگرد - لوگوی سازمان ملل متحد - تاریخ
1995
1995
Brass
برنج
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1995 ، پروف
 • برنج
 • 15.98
 • 28.4

6) 2 پوند - توپ فوتبال 

2 پوند الیزابت دوم - توپ فوتبال

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت فینال جام ملت های اروپا در سال ۱۹۹۶ م. که در لندن برگزار شد به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Soccer ball
سکه 2 پوند الیزابت دوم - توپ فوتبال
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
Soccer ball design - Date
با طرح توپ فوتبال - تاریخ
1996
1996
Brass
برنج
15.98 Grams
15.98 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with lettering
دندانه دار با حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1996 ، پروف
 • برنج
 • 15.98
 • 28.4

7) 2 پوند - الیزابت با تاج 

2 پوند الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه بدون تاریخ و بر کنگره بیرونی آن عبارت STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS درج گردیده است

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 2 پوند الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F·D - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Celtic designs - gear wheel - Date
نقوش سلتیک - چرخ دنده - تاریخ
1997
1997
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with lettering
دندانه دار با حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1997 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

8) 2 پوند - الیزابت با نیم تاج 

2 پوند الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و عبارت STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS بر کنگره بیرونی آن نوشته شده می باشد.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Elizabeth with Tiara
سکه 2 پوند الیزابت دوم - الیزابت با نیم تاج
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Celtic designs - gear wheel - Date
نقوش سلتیک - چرخ دنده - تاریخ
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with lettering
دندانه دار با حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1998 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
 • 3
 • 2 پوند 1999
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
لیست کامل

9) 2 پوند - با توپ راگبی 

2 پوند الیزابت دوم - با توپ راگبی

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - With rugby ball
سکه 2 پوند الیزابت دوم - با توپ راگبی
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
TWO POUNDS - Rugby ball - stylised stadium - Date
دو پوند - توپ راگبی - طرح استادیوم - تاریخ
1999
1999
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with lettering
دندانه دار با حروف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 1999 ، پروف
 • Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
 • 12
 • 28.4

10) 2 پوند - تلگراف 

2 پوند الیزابت دوم - تلگراف

توضیحات

این سکه به مناسبت صدمین سالگرد اختراع تلگراف مارکونی به ضرب رسیده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت MARCONI 1901 ... WIRELESS BRIDGES THE ATLANTIC نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Telegraph
سکه 2 پوند الیزابت دوم - تلگراف
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Symbolic representation of Marconi's successful - TWO POUNDS
تصویری نمادین از اختراع موفق مارکونی - دو پوند
2001
2001
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2001 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

11) 2 پوند - دونده 

1 پوند الیزابت دوم - دونده

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت SPIRIT·OF·FRIENDSHIP·MANCHESTER·2002 نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pounds Elizabeth II - Runner
سکه 2 پوند الیزابت دوم - دونده
ELIZABETH·II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
Runner breaking ribbon at finish line - National flag of wales - TWO POUNDS
تصویر دونده ای از از خط پایان عبور می کند - پرچم ملی ولز - دو پوند
2002
2002
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2002 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

12) 2 پوند - ساختار دی ان ای 

2 پوند الیزابت دوم - ساختار دی ان ای

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت پنجاهمین سالگرد کشف دی ان ای به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - DNA Double helix
سکه 2 پوند الیزابت دوم - ساختار دی ان ای
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
DNA DOUBLE HELIX - Double helix - TWO POUNDS - Date
ساختار دی ان ای - دو رشته ساختار دی ان ای - دو پوند - تاریخ
2003
2003
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2003 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

13) 2 پوند - لوکوموتیو بخار 

2 پوند الیزابت دوم - لوکوموتیو بخار

توضیحات

این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد اختراع لوکوموتیو بخار توسط ریچارد ترویتیک به ضرب رسیده است. بر کنگره بیرونی این 

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - Steam locomotive
سکه 2 پوند الیزابت دوم - لوکوموتیو بخار
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Trevithick's locomotive - TWO POUNDS - R.TREVITHICK - Date - INVENTION · INDUSTRY · PROGRESS
لوکوموتیو مجهز به موتور بخار ریچارد ترویتیک - دو پوند - آر.ترویتیک - تاریخ - اختراع . صنعت . پیشرفت
2004
2004
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with an incuse railway line motif
دندانه دار با طرحی شبیه ریل راه آهن
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2004 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12.5
 • 28.4

14) 2 پوند - توطئه باروت 

2 پوند الیزابت دوم - توطئه باروت

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت چهارصدمین سال توطئه باروت به ضرب رسیده است. توطئه باروت نام توطئه‌ای در ۱۶۰۵ م. بود که گروهی از کاتولیک مذهبان به تلافی آزار کاتولیک‌ های انگلستان قصد ترور شاه جیمز یکم را در روز بازگشایی مجلس در پنجم نوامبر همان سال به وسیله منفجر کردن بشکه ‌های باروت در سردابه زیر ساختمان مجلس در کاخ وست ‌مینستر داشتند. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت REMEMBER REMEMBER THE FIFTH OF NOVEMBER نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - Gunpowder Plot
سکه 2 پوند الیزابت دوم - توطئه باروت
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Circular design of royal scepters, crosier and sword - Date - TWO POUNDS
طرحی دایره ای از عصای سلطنتی ، کراسیر و شمشیر - تاریخ - دو پوند
2005
2005
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2005 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

15) 2 پوند - کلیسای جامع سن پاول 

2 پوند الیزابت دوم - کلیسای جامع سن پاول

توضیحات

این سکه بدون تاریخ است و به مناسبت شصتمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به ضرب رسیده است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت IN VICTORY MAGNANIMITY IN PEACE GOODWILL نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - St. Pauls Cathedral
سکه 2 پوند الیزابت دوم - کلیسای جامع سن پاول
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
St. Paul's Cathedral - TWO POUNDS - Date
کلیسای جامع سن پاول - تاریخ - دو پوند
2005
2005
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

16) 2 پوند - آیزامبارد کینگدام برونل 

2 پوند الیزابت دوم - آیزامبارد کینگدام برونل

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت ISAMBARD KINGDOM BRUNEL.ENGINEER.1806-1859 نوشته شده است. این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد تولد آیزامبارد کینگدام برونل به ضرب رسیده است. برونل یک مهندس مکانیک و ساختمان انگلیسی بود که پل ها، خطوط بزرگ راه آهن غرب و اسکله ها ، کشتی های بخار و به طور کلی سازه های بی نظیری را در زمان خود طراحی و پیاده سازی کرد.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - Isambard Kingdom Brunel
سکه 2 پوند الیزابت دوم - آیزامبارد کینگدام برونل
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Portrait of Brunel with Bridge and wheel - TWO POUNDS - Date
پرتره برونل با پل و چرخ - دو پوند - تاریخ
2006 To 2007
از 2006 تا 2007
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2006 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
 • 3
 • 2 پوند 2007 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
لیست کامل

17) 2 پوند - ایستگاه پادینگتون 

2 پوند الیزابت دوم - ایستگاه پادینگتون

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت SO MANY IRONS IN THE FIRE نوشته شده است. این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد تولد آیزامبارد کینگدام برونل (طراح ایستگاه پادینگتون) به ضرب رسیده است. برونل یک مهندس مکانیک و ساختمان انگلیسی بود که پل ها، خطوط بزرگ راه آهن غرب و اسکله ها ، کشتی های بخار و به طور کلی سازه های بی نظیری را در زمان خود طراحی و پیاده سازی کرد.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - Paddington Station
سکه 2 پوند الیزابت دوم - ایستگاه پادینگتون
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Paddington Station - BRUNEL - TWO POUNDS - Date
ایستگاه پادینگتون - برونل - دو پوند - تاریخ
2006 To 2007
از 2006 تا 2007
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2006 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
 • 3
 • 2 پوند 2007 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4
لیست کامل

18) 2 پوند - با زنجیر 

2 پوند الیزابت دوم - با زنجیر

توضیحات

این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد قانون لغو تجارت برده ها به ضرب رسیده و بر کنگره بیرونی آن عبارت AM I NOT A MAN AND A BROTHER نوشته شده است.

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - With chain
سکه 2 پوند الیزابت دوم - با زنجیر
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view - TWO POUNDS
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - دو پوند
AN ACT FOR THE ABOLITION OF THE SLAVE TRADE - Chain crossing 1807 - Date
لغو تجارت برده ها - زنجیر در تاریخ 1807 - تاریخ
2007
2007
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2007 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

19) 2 پوند - قانون اتحادیه 

2 پوند الیزابت دوم - قانون اتحادیه

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Pound Elizabeth II - Act of union
سکه 2 پوند الیزابت دوم - قانون اتحادیه
ELIZABETH·II·DEI·GRA·REG·FID·DEF · - Elizabeth II face side view
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم
Combination of British and Scottish arms - TWO POUNDS - Date
ترکیبی از آرم های بریتانیا و اسکاتلند - دو پوند - تاریخ
2007
2007
Bi-Metallic Copper-Nickel center in Nickel-Brass
تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
12 Grams
12 گرم
28.4 mm
28.4 میلیمتر
Reeded with Lettering
دندانه دار با نوشته
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 پوند 2007 ، پروف
 • تکه داخلی مس-نیکل ، حلقه دور نیکل-برنج
 • 12
 • 28.4

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.