:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

1 پنی

معرفی و مشخصات سکه 1 پنی ویکتوریا (One Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پِنی انگلستان معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 1 پنی - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Teenager bust - Type one
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک
VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REGINA F:D: - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1838 To 1887
از 1838 تا 1887
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1839
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1840
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

2) 1 پنی - ویکتوریای نوجوان - تیپ دو 

1 پنی ویکتوریا - الهه بریتانیا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Teenager bust - Type two
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ دو
VICTORIA DEI GRATIA - Victoria face side view - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا - تاریخ
BRITANNIAR: REG: FID: DEF: - Britannia - Flower
ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - الهه بریتانیا - گل
1841 To 1860
از 1841 تا 1860
Copper
مس
18.9 Grams
18.9 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1841 ، پروف
 • مس
 • 18.9
 • 34
 • 3
 • 1 پنی 1841 ، بدون : REG
 • مس
 • 18.9
 • 34
لیست کامل

3) 1 پنی - ویکتوریای جوان 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای جوان

توضیحات

این سکه دارای چهار تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال 1860 میلادی با کنگره نقطه ای ، تیپ دوم مربوط به سال های 1860 تا 1874 میلادی با کنگره دندانه ای بدون شماره قالب ، تیپ سوم مربوط به سال 1863 میلادی با کنگره دندانه ای با شماره قالب است. در تیپ چهارم طراحی چهره نسبت به تیپ های دیگر کمی متفاوت است و سکه های این تیپ بدون شماره قالب می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Young bust
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای جوان
VICTORIA DEI GRATIA - Victoria face side view - Date
عبارت به لطف خداوند ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا - تاریخ
BRITANNIAR: REG FID: DEF: - Britannia - Flower
ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - الهه بریتانیا - گل
1860 To 1894
از 1860 تا 1894
Bronze
برنز
9.45 Grams
9.45 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1860 ، پروف
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1860 ، کنگره دندانه ای
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
لیست کامل

4) 1 پنی تاج - ویکتوریا با تاج 

1 پنی ویکتوریا تاج - ویکتوریا با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Crown
سکه 1 پنی ویکتوریا تاج - ویکتوریا با تاج
VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REGINA F:D: - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1888 To 1892
از 1888 تا 1892
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1889
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1890
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

5) 1 پنی - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Tiara - Type one
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک
VICTORIA·DEI·GRA · BRITT·REGINA·FID·DEF · IND·IMP - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطریس هند - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1893 To 1901
از 1893 تا 1901
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1894
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1895
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

6) 1 پنی - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Tiara - Type Two
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو
VICTORIA·DEI·GRA·BRITT·REGINA·FID·DEF·IND·IMP· - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطریس هند - نیمرخ ویکتوریا
ONE PENNY - Britannia - Flower
یک پنی - الهه بریتانیا - تاریخ
1895 To 1901
از 1895 تا 1901
Bronze
برنز
9.45 Grams
9.45 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1895 ، پروف
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1896
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.