:: لیست جدید 18 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

1 پنی

معرفی و مشخصات سکه 1 پنی ویکتوریا (One Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پِنی انگلستان معادل 4 فارتینگ و یک دوازدهم شیلینگ می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 پنی - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Teenager bust - Type one
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ یک
VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REGINA F:D: - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1838 To 1887
از 1838 تا 1887
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1839
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1840
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

2) 1 پنی - ویکتوریای نوجوان - تیپ دو 

1 پنی ویکتوریا - الهه بریتانیا - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Teenager bust - Type two
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای نوجوان - تیپ دو
VICTORIA DEI GRATIA - Victoria face side view - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا - تاریخ
BRITANNIAR: REG: FID: DEF: - Britannia - Flower
ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - الهه بریتانیا - گل
1841 To 1860
از 1841 تا 1860
Copper
مس
18.9 Grams
18.9 گرم
34 mm
34 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1841 ، پروف
 • مس
 • 18.9
 • 34
 • 3
 • 1 پنی 1841 ، بدون : REG
 • مس
 • 18.9
 • 34
لیست کامل

3) 1 پنی - ویکتوریای جوان 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای جوان

توضیحات

این سکه دارای چهار تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال 1860 میلادی با کنگره نقطه ای ، تیپ دوم مربوط به سال های 1860 تا 1874 میلادی با کنگره دندانه ای بدون شماره قالب ، تیپ سوم مربوط به سال 1863 میلادی با کنگره دندانه ای با شماره قالب است. در تیپ چهارم طراحی چهره نسبت به تیپ های دیگر کمی متفاوت است و سکه های این تیپ بدون شماره قالب می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Young bust
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریای جوان
VICTORIA DEI GRATIA - Victoria face side view - Date
عبارت به لطف خداوند ویکتوریا - نیمرخ ویکتوریا - تاریخ
BRITANNIAR: REG FID: DEF: - Britannia - Flower
ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - الهه بریتانیا - گل
1860 To 1894
از 1860 تا 1894
Bronze
برنز
9.45 Grams
9.45 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1860 ، پروف
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1860 ، کنگره دندانه ای
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
لیست کامل

4) 1 پنی تاج - ویکتوریا با تاج 

1 پنی ویکتوریا تاج - ویکتوریا با تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Crown
سکه 1 پنی ویکتوریا تاج - ویکتوریا با تاج
VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REGINA F:D: - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1888 To 1892
از 1888 تا 1892
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1889
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1890
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

5) 1 پنی - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Tiara - Type one
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ یک
VICTORIA·DEI·GRA · BRITT·REGINA·FID·DEF · IND·IMP - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطریس هند - نیمرخ ویکتوریا
oak wreath - Crown - Number 1 - Date
تاجی از برگ بلوط - تاج - عدد یک - تاریخ
1893 To 1901
از 1893 تا 1901
Silver 925
نقره با عیار 925
0.47 Grams
0.47 گرم
11 mm
11 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1894
 • نقره
 • 0.47
 • 11
 • 3
 • 1 پنی 1895
 • نقره
 • 0.47
 • 11
لیست کامل

6) 1 پنی - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو 

1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Penny Victoria - Victoria with Tiara - Type Two
سکه 1 پنی ویکتوریا - ویکتوریا با نیم تاج - تیپ دو
VICTORIA·DEI·GRA·BRITT·REGINA·FID·DEF·IND·IMP· - Victoria face side view
مخفف عبارت به لطف خداوند ویکتوریا ملکه بریتانیا و مدافع ایمان و امپراطریس هند - نیمرخ ویکتوریا
ONE PENNY - Britannia - Flower
یک پنی - الهه بریتانیا - تاریخ
1895 To 1901
از 1895 تا 1901
Bronze
برنز
9.45 Grams
9.45 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 پنی 1895 ، پروف
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
 • 3
 • 1 پنی 1896
 • برنز
 • 9.45
 • 30.8
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.