1 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 1 فینیگ ویلهلم یکم از پروس (One Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

تا قبل از سال 1871 میلادی هر فرینز تالر برابر یا سی سیلور گروشن یا سیصد و شصت فینیگ بوده و همچنین یک کرون برابر با سه و نیم فرینز تالر و نیز یک فردریش دُر برابر با پنج فرینز تالر بوده است. اما پس از سال 1871 میلادی واحد پولی به مارک برابر با یکصد فینیگ تغییر یافت. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 فینیگ 

سکه 1 فینیگ ویلهلم یکم

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Pfenning Wilhelm I
سکه 1 فینیگ ویلهلم یکم
360 EINEN THALER - Crowned arms
یک سیصد و شصتم تالر - نشان تاجدار
SCHEIDE MÜNZE - 1 PFENNING - Date - Mint mark
شایدِمونزه - 1 فینیگ - تاریخ - نشان ضرابخانه
1861 To 1873
از 1861 تا 1873
Copper
مس
1.5 Grams
1.5 گرم
17.51 mm
17.51 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 فینیگ 1862 ، A
  • مس
  • 1.5
  • 17.51
  • 3
  • 1 فینیگ 1863 ، A
  • مس
  • 1.5
  • 17.51
لیست کامل