20 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 20 فینیگ فردریش سوم از امپراتوری آلمان (Twenty Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)