:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

3 مارک

معرفی و مشخصات سکه 3 مارک جمهوری وایمار (Three Mark) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 23 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 3 مارک - تیپ یک 

سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

3 Mark Weimar Republic - Type one
سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ یک
DEUTSCHES REICH - 3 MARK - Date - 2 Flowers - Mint mark
امپراطوری آلمان - 3 مارک - تاریخ - 2 شاخه گل - نشان ضرابخانه
Eegle, Coat of arms of Germany
عقاب، نشان آلمان
1922
1922
Aluminium
آلومینیوم
2 Grams
2 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 مارک 1922 ، A ، پروف
 • آلومینیوم
 • 2
 • 28
 • 3
 • 3 مارک 1922 ، E
 • آلومینیوم
 • 2
 • 28
لیست کامل

2) 3 مارک - تیپ دو 

سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ دو

توضیحات

این سکه به مناسبت سومین سال از قانون اساسی وایمار به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

3 Mark Weimar Republic - Type two
سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ دو
DEUTSCHES REICH - 3 MARK - Date - 2 Flowers - Mint mark
امپراطوری آلمان - 3 مارک - تاریخ - 2 شاخه گل - نشان ضرابخانه
Eegle, Coat of arms of Germany - VERFASSUNGSTAG 11. AUGUST 1922
عقاب، نشان آلمان - تاریخ قانون اساسی 11 آگوست 1922
1922 - 1923
1922 - 1923
Aluminium
آلومینیوم
2.03 Grams
2.03 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 مارک 1922 ، D
 • آلومینیوم
 • 2.03
 • 28
 • 3
 • 3 مارک 1922 ، D ، پروف
 • آلومینیوم
 • 2.03
 • 28
لیست کامل

3) 3 مارک - تیپ سه 

سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ سه

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Mark Weimar Republic - Type three
سکه 3 مارک جمهوری وایمار - تیپ سه
DEUTSCHES REICH - DREI MARK - Date - Mint mark
امپراطوری آلمان - سه مارک - تاریخ - نشان ضرابخانه
Eegle, Coat of arms of Germany
عقاب، نشان آلمان
1924 - 1925
1924 - 1925
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 مارک 1924 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 مارک 1924 ، E
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

4) 3 رایش مارک - راینلاند 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - راینلاند

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است. رنانی یا راینلاند منطقه‌ای است در آلمان که در دو طرف رود راین قرار دارد و در تاریخ این کشور دارای اهمیت بسزائی است.این منطقه از قدیم مورد نزاع بین آلمان و فرانسه بوده‌است. فرانسه پس از پایان جنگ جهانی اول سعی کرد به بهانه قرارداد ورسای و به تعویق افتادن پرداخت غرامات جنگی آلمان، این منطقه را به خاک خود ملحق سازد، اما موفق نشد و در سال 1925 م. ، این منطقه را طبق قرارداد لوکارنو تخلیه کرد.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Rhineland
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - راینلاند
JAHRTAUSEND FEIER DER RHEINLANDE - DEUTSCHES REICH - Soldier with Shield - Date
جشن هزاره راینلاند - امپراطوری آلمان - تصویر سرباز با سپر - تاریخ
Oak wreath - 3 REICHS MARK - Mint mark
تاجی از برگ بلوط - 3 رایش مارک - نشان ضرابخانه
1925
1925
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1925 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1925 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

5) 3 رایش مارک - لوبک 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - لوبک

توضیحات

لوبک، شهر بندری در شمال آلمان، دومین شهر بزرگ در ایالت اشلسویگ-هولشتاین، و از بنادر عمده آلمان در کنار دریای بالتیک است.این سکه به مناسبت هفتصدمین سال آزادی شهر لوبک ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Lübeck
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - لوبک
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - 2 Oak branches - Mint mark
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - 2 شاخه بلوط - نشان ضرابخانه
700 JAHRE REICHSFREIHEIT LÜBECK - Date - Double-headed eagle on shield
هفتصدمین سال آزادی لوبک - تاریخ - نقش عقاب دو سر بر روی سپر
1926
1926
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1926 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

6) 3 رایش مارک - برمرهافن 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - برمرهافن

توضیحات

برمرهافن که به فارسی به معنای بندربرمن می‌باشد، بندری در شمال غربی کشور آلمان و در استان برمن واقع شده‌است.در زمان جنگ جهانی دوم، این شهر بدست نیروهای آمریکایی و بریتانیایی اشغال و قسمت اعظم آن از بین رفت. سرانجام در سال 1947 میلادی، به عنوان بخشی از استان برمن درآمد. این سکه به مناسبت صدمین سالگرد برمرهافن ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت NAVIGARE NECESSE EST به معنی «کشتی بادبانی لازم است» نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Bremerhaven
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - برمرهافن
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eagle on shield, scalloped design
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - تصویر عقاب روی سپر، طرحی شبیه گوش ماهی
HUNDERT JAHRE BREMERHAVEN - Ship - Crowned shield - Date - Mint mark
صدمین سال برمرهافن - کشتی - سپر تاجدار - تاریخ - نشان ضرابخانه
1927
1927
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering with arabesque
نوشته دار با نقوش اسلیمی
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1927 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

7) 3 رایش مارک - نوردهاوزن 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - نوردهاوزن

توضیحات

نوردهاوزن شهری در شمال ایالت تورینگن آلمان است. بر کنگره بیرونی این سکه عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Nordhausen
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - نوردهاوزن
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - scalloped design
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - طرحی شبیه گوش ماهی
JAHRTAUSENDFEIER DER REICHSSTADT NORDHAUSEN 927 - 1927 - King Henry and Matilda and eagle on sheild
جشن هزاره نوردهاوزن 927-1927 - شاه هنری و ملکه ماتیلدا و سپری با نقش عقاب
1927
1927
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1927 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

8) 3 رایش مارک - دانشگاه ماربورگ 

3 رایش مارک جمهوری وایمار - دانشگاه ماربورگ

توضیحات

دانشگاه ماربورگ با نام کامل فیلیپس-اونیورسیتِت ماربورگ (Philipps-Universität Marburg) در سال 1527 میلادی توسط فیلیپس یکم هسه به‌عنوان دانشگاه پرتستان در ماربورگ تأسیس شد. این سکه به مناسبت چهارصدمین سال تاسیس این دانشگاه ضرب شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - University of Marburg
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - دانشگاه ماربورگ
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany - 2 Stars
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - عقاب، نشان آلمان - 2 ستاره
PHILIPPS UNIVERSITÄT MAR- BURG 1527-1927 - 3 Stars - 4 Lions - Mint mark
دانشگاه فیلیپس ماربورگ 1527-1927 - 3 ستاره - 4 شیر - نشان ضرابخانه
1927
1927
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1927 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

9) 3 رایش مارک - دانشگاه توبینگن 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - دانشگاه توبینگن

توضیحات

دانشگاه توبینگن با نام کامل دانشگاه ابرهارد کارلز توبینگن (به آلمانی: Eberhard-Karls-Universität Tübingen) از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آلمان است که در شهر توبینگن و ایالت بادن-وورتمبرگ واقع شده و در سال 1477 م. میلادی توسط ابرهارد ششم، گراف وورتمبرگ تأسیس شد. این سکه به مناسبت چهارصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس این دانشگاه ضرب شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Tubingen University
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - دانشگاه توبینگن
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany - 2 Stars
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - عقاب، نشان آلمان - 2 ستاره
450 JAHRE UNIVERSITÄT TÜBINGEN - EBERHARD IM BART - Eberhard face side view - Mint mark
چهارصد و پنجاهمین سالگرد دانشگاه توبینگن - عبارت ابرهارد معروف به ریشو - نیمرخ ابرهارد - نشان ضرابخانه
1927
1927
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1927 ، F ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

10) 3 رایش مارک - ناومبورگ 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - ناومبورگ

توضیحات

ناومبورگ شهری در جنوب ایالت زاکسن-آنهالت آلمان است. این منطقه در گذشته توسط شخصی به نام هرمان یافت شده و این سکه به مناسبت هزارمین سال از کشف این منطقه به ضرب رسیده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Naumburg
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - ناومبورگ
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - 2 Stars - Eegle, Coat of arms of Germany - mint mark
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - 2 ستاره - عقاب، نشان آلمان - نشان ضرابخانه
GRÜNDUNGSFEIER NAUMBURG·SAALE - Hermann with sheild, sword and key - Date
جشن هزاره یافتن شهر ناومبورگ - پیکره هرمان با سپر و شمشیر و کلید - تاریخ
1928
1928
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1928 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

11) 3 رایش مارک - آلبرشت دورر 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - آلبرشت دورر

توضیحات

آلبرشت دورر نقاش، حکاک و ریاضی‌دان آلمانی و بزرگ‌ترین گراورساز عصر خویش بود.بسیاری از هنرشناسان او را بزرگترین هنرمند تاریخ نقاشی آلمان تا امروز می‌دانند.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Albrecht Dürer
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - آلبرشت دورر
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - 2 Stars - Eegle, Coat of arms of Germany - mint mark
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - 2 ستاره - عقاب، نشان آلمان - نشان ضرابخانه
ALBERT DÜRER GEDENKJAHR - Date - 2 Stars - Dürer face side view
یادبود آلبرشت دورر - تاریخ - دو ستاره - نیمرخ دورر
1928
1928
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1928 ، D ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

12) 3 رایش مارک - دینکلزبول 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - دینکلزبول

توضیحات

شهر دینکلزبولدر ایالت بایرن در کشور آلمان واقع شده‌ و این سکه به مناسبت هزارمین سال از یافتن این منطقه به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Dinkelsbühl
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - دینکلزبول
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - 2 Stars - Eegle, Coat of arms of Germany
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - 2 ستاره - عقاب، نشان آلمان
TAUSEND JAHRE DINKELSBÜHL - Date - Mint mark - man holding sickle and sheaf, Castle, Coat of arms of Dinkelsbühl (Three ears of wheat on mountain on sheild)
هزارمین سال شهر دینکلزبول - تاریخ - نشان ضرابخانه - مردی که داس و یک دسته گندم در دست دارد، قلعه، نشان شهر دینکلزبول (سه عدد سنبله گندم بر روی تیپ منقوش بر روی سپر)
1928
1928
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1928 ، D ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

13) 3 رایش مارک - مایسن 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - مایسن

توضیحات

مایسن شهری در ایالت زاکسن آلمان است.بر کنگره بیرونی این سکه عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Meissen
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - مایسن
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - 2 Stars - Eegle, Coat of arms of Germany
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - 2 ستاره - عقاب، نشان آلمان
THAUSEND JAHRE BURG UND STADT MEISSEN - Figure holding shields on poles - Date - Mint mark
هزارمین سالگرد قلعه و شهر مایسن - پیکره ای که دو سپر و تیر بلند را نگه داشته است - تاریخ - نشان ضرابخانه
1929
1929
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1929 ، E ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

14) 3 رایش مارک - اتحاد والدک-پروس 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - اتحاد والدک-پروس

توضیحات

این سکه به مناسبت اتحاد والدک-پروس ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.پروس یک ایالت آلمانی بود که پس از انحلال پادشاهی پروس در نتیجه جنگ جهانی اول تشکیل شد. این ایالت، ایالت بزرگ آلمان در دوران جمهوری وایمار بود.شهر والدک نیز در ایالت هسن در کشور آلمان واقع شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - waldeck-prussia union
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - اتحاد والدک-پروس
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany - Mint mark
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - عقاب، نشان آلمان - نشان ضرابخانه
VEREINIGUNG WALDECKS MIT PREUSSEN - 1. APRIL 1929 - Merge two coat of arms of prussia (eagle) and waldeck (star on sheild)
اتحاد والدک-پروس - 1 آوریل 1929 - تلفیق دو نشان پروس (عقاب) و والدک (سپر منقوش به ستاره)
1929
1929
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1929 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

15) 3 رایش مارک - لسینگ 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - لسینگ

توضیحات

گوتهولد افرایم لسینگ نویسنده، فیلسوف، ناشر و منتقد ادبی آلمانی و از چهره‌های مهم عصر روشنگری بود. نوشته‌ها و نمایشنامه‌های او نقش کلیدی در شکل‌گیری ادبیات آلمانی داشته‌است. این سکه به مناسبت دویستمین سالگرد تولد وی ضرب شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Lessing
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - لسینگ
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - عقاب، نشان آلمان
GOTTH.EPHRAIM LESSING - Lessing face side view - Date of birth and death - Mint mark
عبارت گوتهولد افرایم لسینگ - نیمرخ لسینگ - تاریخ تولد و وفات - نشان ضرابخانه
1929
1929
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1929 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1929 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

16) 3 رایش مارک - پاول فون هیندنبورگ 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - پاول فون هیندنبورگ

توضیحات

پاول لودویگ هانس آنتون فون بِنِکِندورف اوند هیندنبورگ (زاده 2 اکتبر 1847 – درگذشته 2 اوت 1934) در شهر پوزنان که در آن دوران از شهرهای پادشاهی پروس به‌شمار می‌رفت، به دنیا آمد. پس از جنگ جهانی اول به درجه مارشالی ارتقا یافت و به ‌عنوان فرمانده قوای آلمان منصوب شد. در سال 1925 م. به ریاست‌جمهوری جمهوری وایمار برگزیده شد و هیتلر را به سِمَتِ صدر اعظم آلمان منصوب کرد. پس از درگذشت او، هیتلر حکومت ناسیونالیستی را در آلمان برقرار کرد. این سکه به مناسبت دهمین سالگرد قانون اساسی ویمار ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Paul von Hindenburg
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - پاول فون هیندنبورگ
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - Hindenburg face side view - HINDENBURG REICHS-PRÄSIDENT
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - نیمرخ هیندنبورگ - هیندنبورگ رئیس جمهور امپراتوری
TREU DER VERFASSUNG - Hand with two fingers raised as a sign of oath - 1919 . 1920 - 11. AUGUST - Mint mark
وفادار به قانون اساسی - دست با دو انگشت بالا به نشانه وفاداری و سوگند - 1919 . 1929 - 11 آگوست - نشان ضرابخانه
1929
1929
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1929 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1929 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

17) 3 رایش مارک - کشتی هوایی 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - کشتی هوایی

توضیحات

زِپْلین نوعی کشتی هوایی است که با گاز هلیوم پر شده و به پرواز درمی‌آید. زپلین‌ها در سه دههٔ اول قرن بیستم کاربردهای تجاری - نظامی زیادی داشتند. در اکتبر 1929 م. گرف زپلین اولین سرویس ماورای اقیانوس اطلس را افتتاح کرد. این سکه نیز به همین مناسبت ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Airship
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - کشتی هوایی
DEUTSCHES REICH - 3 REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany
امپراطوری آلمان - 3 رایش مارک - عقاب، نشان آلمان
GRAF ZEPPELIN - WELTFLUG 1929 - Planet Earth and Airship - Mint mark
گراف زیپلین - پرواز جهانی 1929 - تصویر کره زمین و کشتی هوایی - نشان ضرابخانه
1930
1930
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1930 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1930 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

18) 3 رایش مارک - عقاب روی سپر 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - عقاب روی سپر

توضیحات

این سکه به مناسبت آزادی رایلاند ضرب شده است. رنانی یا راینلاند منطقه‌ای است در آلمان که در دو طرف رود راین قرار دارد و در تاریخ این کشور دارای اهمیت بسزائی است.این منطقه از قدیم مورد نزاع بین آلمان و فرانسه بوده‌است. فرانسه پس از پایان جنگ جهانی اول سعی کرد به بهانه قرارداد ورسای و به تعویق افتادن پرداخت غرامات جنگی آلمان، این منطقه را به خاک خود ملحق سازد، اما موفق نشد و در سال 1925 م. ، این منطقه را طبق قرارداد لوکارنو تخلیه کرد.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Eagle on Shield
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - عقاب روی سپر
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Oak Leaves - Eagle on a shield - Mint mak
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - چند برگ بلوط - نقش عقاب بر روی سپر - نشان ضرابخانه
DER RHEIN DEUTSCHLANDS STROM . NICHT DEUTSCHLANDS GRENZE - Eagle on bridge - Date
راین، رودخانه آلمان است اما مرز آلمان نیست - عقابی نشسته بر روی پل - تاریخ
1930
1930
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1930 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1930 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

19) 3 رایش مارک - والتر فون در وگلوئید 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - والتر فون در وگلوئید

توضیحات

والتر فون در وگلوئید را قبل از گوته به عنوان بزرگترین شاعر غنایی آلمان توصیف کرده اند. این سکه به مناسبت هفتصدمین سالمرگ وی ضرب شده و بر کنگره بیرونی آن عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Walther von der Vogelweide
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - والتر فون در وگلوئید
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eagle on a shield - Mint mak
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - نقش عقاب بر روی سپر - نشان ضرابخانه
Walther.von.der.Vogelweide - figure of Walther von der Vogelweide sitting, with doves, harp - Date
والتر فون در وگلوئید - پیکره نشسته والتر فون در وگلواید، با کبوتر ، چنگ - تاریخ
1930
1930
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1930 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1930 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

20) 3 رایش مارک - ماگدبورگ 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - ماگدبورگ

توضیحات

ماگدبورگ از شهرهای کشور آلمان است.در مدت جنگ جهانی دوم، این شهر به شدت توسّط نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بمباران شد. این منطقه بعد از جنگ، به جمهوری دمکراتیک آلمان (آلمان شرقی) ضمیمه گردید و در سال 1990 میلادی پس از اتحاد دو آلمان، ماگدبورگ به عنوان مرکز ایالت تازه تأسیس زاکسن آنهالت انتخاب شد. این سکه به مناسبت سیصدمین سالگرد بازسازی این شهر ضرب شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Magdeburg
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - ماگدبورگ
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eagle on a shield - Mint mak
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - نقش عقاب بر روی سپر - نشان ضرابخانه
WIEDERGEBURT NACH ZWIETRACHT UND NOT - Date - MAGDEBURG - City scene of Magdeburg - Coat of arms of Magdeburg
بازسازی دوباره - تاریخ - عبارت ماگدبورگ - نمایی از شهر ماگدبورگ - نشان ملی ماگدبورگ
1931
1931
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1931 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

21) 3 رایش مارک - اشتاین 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - اشتاین

توضیحات

هاینریش فریدریش کارل رایشسفرایهر فم اوند تسوم اشتاین، سیاستمدار پروسی بود که با پیاده کردن سلسله‌ای از اصلاحات در کشورش، مسیر یگانگی آلمان را هموار کرد. این سکه به مناسبت صدمین سالمرگ وی ضرب شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Stein
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - اشتاین
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany - Date - Mint mark
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - عقاب، نشان آلمان - تاریخ - نشان ضرابخانه
ICH HABE NUR EIN VATERLAND UND DAS HEISST DEUTSCHLAND - Stein face side view - STEIN
عبارت من فقط یک کشور پدری دارم و آن آلمان است - نیمرخ اشتاین - عبارت اشتاین
1931
1931
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1931 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15
 • 30

22) 3 رایش مارک - عقاب 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - عقاب

توضیحات

بر کنگره بیرونی این سکه عبارت EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT به معنی وحدت و عدالت و آزادی نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Eagle
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - عقاب
DEUTSCHES REICH - Eegle, Coat of arms of Germany - 2 Flowers - Date
امپراطوری آلمان - عقاب، نشان آلمان - 2 عدد گل - تاریخ
Oak wreath - 3 REICHS MARK - Mint mark
تاجی از برگ بلوط - 3 رایش مارک - نشان ضرابخانه
1931 To 1933
از 1931 تا 1933
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1931 ، D
 • نقره
 • 15
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1931 ، E
 • نقره
 • 15
 • 30
لیست کامل

23) 3 رایش مارک - گوته 

سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - گوته

توضیحات

یوهان ولفگانگ فون گوته (زاده 28 اوت 1749 م. در فرانکفورت – درگذشته 22 مارس 1832 م. در وایمار) شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان‌شناس، فیلسوف و سیاست‌مدار آلمانی بود. او یکی از افراد برجسته ادبیات جهان محسوب می‌شود. این سکه به مناسبت صدمین سالمرگ وی به ضرب رسیده و بر کنگره بیرونی آن عبارت ALLEN GEWALTEN ZUM TRUTZ SICH ERHALTEN به معنی «تمام نیروها را برای دفاع حفظ کنید» نوشته شده است.

ویژگی ها

3 Reichsmark Weimar Republic - Goethe
سکه 3 رایش مارک جمهوری وایمار - گوته
DEUTSCHES REICH - DREI REICHSMARK - Eegle, Coat of arms of Germany - Date - Mint mark
امپراطوری آلمان - سه رایش مارک - عقاب، نشان آلمان - تاریخ - نشان ضرابخانه
GOETHE - Goethe face side view
عبارت گوته - نیمرخ گوته
1932
1932
Silver 500
نقره با عیار 500
15 Grams
15 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Lettering
نوشته دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 3 رایش مارک 1932 ، A ، پروف
 • نقره
 • 15.00
 • 30
 • 3
 • 3 رایش مارک 1932 ، D
 • نقره
 • 15.00
 • 30
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.