:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

50 فینیگ

معرفی و مشخصات سکه 50 فینیگ جمهوری وایمار (Twenty Pfennig) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر مارک برابر با یکصد فینیگ می باشد. این سکه در 4 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 فینیگ 

سکه 50 فینیگ جمهوری وایمار

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pfennig Weimar Republic
سکه 50 فینیگ جمهوری وایمار
Deutsches Reich - 50 Pfennig - Date
امپراطوری آلمان - 50 فینیگ - تاریخ
Wheatsheaf - Sich regen bringt Segen - Mint mark
دسته گندم - عبارت حرکت برکت می آورد - نشان ضرابخانه
1919 to 1922
از 1919 تا 1922
Aluminium
آلومینیوم
1.65 Grams
1.65 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 فینیگ 1919 ، D
 • آلومینیوم
 • 1.65
 • 23
 • 3
 • 50 فینیگ 1919 ، E
 • آلومینیوم
 • 1.65
 • 23
لیست کامل

2) 50 رنتن فینیگ 

سکه 50 رنتن فینیگ جمهوری وایمار

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rentenpfennig Weimar Republic
سکه 50 رنتن فینیگ جمهوری وایمار
Deutsches Reich - 50 RENTENPFENNIG in a square frame with 4 oak leaves - 2 Stars
امپراطوری آلمان - 50 رنتن فینیگ در قابی مربع شکل با 4 برگ بلوط - 2 ستاره
Wheat ears drawing a pyramid - Date - Mint mark
چند سنبله گندم که ساقه های آن هرمی را ترسیم کرده است - تاریخ - نشان ضرابخانه
1923 - 1924
1923 - 1924
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5.17 Grams
5.17 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دند انه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 رنتن فینیگ 1923 ، D
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5.17
 • 24
 • 3
 • 50 رنتن فینیگ 1923 ، F
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5.17
 • 24
لیست کامل

3) 50 رایش فینیگ - گندم 

سکه 50 رایش فینیگ جمهوری وایمار - گندم

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Reichspfennig Weimar Republic - Wheat
سکه 50 رایش فینیگ جمهوری وایمار - گندم
Deutsches Reich - 50 REICHSPFENNIG in a square frame with 4 oak leaves - 2 Stars
امپراطوری آلمان - 50 رایش فینیگ در قابی مربع شکل با 4 برگ بلوط - 2 ستاره
Wheat ears drawing a pyramid - Date - Mint mark
چند سنبله گندم که ساقه های آن هرمی را ترسیم کرده است - تاریخ - نشان ضرابخانه
1924 - 1925
1924 - 1925
Aluminium-Bronze
آلیاژی از آلومینیوم و برنز
5.75 Grams
5.75 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Reeded
دند انه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 رایش فینیگ 1924 ، A ، پروف
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5.75
 • 23
 • 3
 • 50 رایش فینیگ 1924 ، E
 • آلیاژی از آلومینیوم و برنز
 • 5.75
 • 23
لیست کامل

4) 50 رایش فینیگ - عقاب 

سکه 50 رایش فینیگ جمهوری وایمار - عقاب

توضیحات

این سکه در سال 1934 میلادی ضرب نشده است.

ویژگی ها

50 Reichspfennig Weimar Republic - Eagle
سکه 50 رایش فینیگ جمهوری وایمار - عقاب
DEUTSCHES REICH - Date - Eegle, Coat of arms of Germany - Two Oak branches
امپراطوری آلمان - تاریخ - عقاب، نشان آلمان - دو شاخه بلوط
Oak and Oak leaves - 50 REICHSPFENNIG - Mint mark
بلوط و برگ بلوط - 50 رایش فینیگ - نشان ضرابخانه
1927 To 1938
از 1927 تا 1938
Nickel
نیکل
3.51 Grams
3.51 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 رایش فینیگ 1927 ، D
 • نیکل
 • 3.51
 • 20
 • 3
 • 50 رایش فینیگ 1927 ، E
 • نیکل
 • 3.51
 • 20
لیست کامل