1 کوپک

معرفی و مشخصات سکه 1 کوپک الکساندر دوم (One Kopek) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک کوپک روسیه معادل 2 دِنگا و یا یک صدم روبل می باشد. این سکه در 2 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 کوپک - مونوگرام 

1 کوپک الکساندر دوم - مونوگرام

توضیحات

این سکه دارای 4 تیپ می باشد. تیپ اول و دوم بدون کنگره داخلی با تاج پهن ، تیپ سوم و چهارم با کنگره داخلی و تاج باریک می باشند. تیپ اول و سوم در ضرابخانه اکاترینبرگ و تیپ دوم و چهارم در ضرابخانه وارسا به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

1 Kopek Alexander II - Monogram
1 کوپک الکساندر دوم - مونوگرام
Crowned monogram of Alexandr II
تاج بر روی مونوگرام الکساندر دوم
Crown - КОПЕЙКА - Date - Mintmark
تاج - کوپک - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1854 To 1867
از 1854 تا 1867
Copper
مس
5.12 Grams
5.12 گرم
23 mm
23 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کوپک 1855 ، تیپ یک
 • مس
 • 5.12
 • 23
 • 3
 • 1 کوپک 1855 ، تیپ دو
 • مس
 • 5.12
 • 23
لیست کامل

2) 1 کوپک - عقاب دو سر 

1 کوپک الکساندر دوم - عقاب دو سر

توضیحات

این سکه دارای 2 تیپ می باشد. تیپ اول در ضرابخانه اکاترینبرگ و تیپ دوم در ضرابخانه سنپترزبورگ به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

1 Kopek - Alexander II - Double headed eagle
1 کوپک الکساندر دوم - عقاب دو سر
МѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА - Crowned double headed eagle within circle - ОДНА КОПѢЙКА
سکه مسی روسیه - تاج همراه با عقاب دو سر درون حلقه - یک کوپک
Date ГОДА - Two stars - 1 КОПЕЙКА - Mintmark - Olive and oak leaves
تاریخ سال - دو ستاره - 1 کوپک - نشان اختصاری ضرابخانه - برگ زیتون و بلوط
1867 To 1881
از 1867 تا 1881
Copper
مس
3.28 Grams
3.28 گرم
21.6 mm
21.6 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 کوپک 1867 ، تیپ دو
 • مس
 • 3.28
 • 21.6
 • 3
 • 1 کوپک 1868 ، تیپ دو
 • مس
 • 3.28
 • 21.6
لیست کامل