:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

4 رئال

معرفی و مشخصات سکه 4 رئال فردیناند هفتم (Four Reales) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک رئال اسپانیا معادل 34 ماراودی و 1 پزتا می باشد. این سکه در 7 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 4 رئال - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Bare Bust - Type 1
4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ یک
FERDIN. - VII.DEI.G. - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - مخفف عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1809 To 1814
از 1809 تا 1814
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1809 ، MP ، C
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 2
 • 4 رئال 1809 ، SF ، C
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1809 ، SG ، V
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

2) 4 رئال - نیم تنه کوچک با سربند 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک با سربند

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است ؛ تیپ اول پادشاه زره پوش است و تیپ دوم بدون زره می باشد.

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Small Laureate Bust
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک با سربند
FERDIN.VII. - DEI.GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1811 To 1813
از 1811 تا 1813
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1811 ، زره پوش
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 2
 • 4 رئال 1812 ، بدون زره
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1813 ، بدون زره
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

3) 4 رئال - نیم تنه بزرگ با سربند 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بزرگ با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Large Laureate Bust
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بزرگ با سربند
FERDIN.VII. - DEI.GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1812 To 1833
از 1812 تا 1833
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1812 ، C تاجدار ، CJ
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 2
 • 4 رئال 1812 ، C تاجدار ، CI
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1814
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

4) 4 رئال - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو 

4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Bare Bust - Type 2
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - نیم تنه بدون سربند - تیپ دو
FERDINANDUS VII.DEI GRATIA - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم - عبارت به لطف خداوند - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
HISPANIARUM.REX. - Mint mark - 4 R - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - 4 رئال - نشان ملی اسپانیا با تاج
1813 To 1814
از 1813 تا 1814
Silver
نقره
13.54 Grams
13.54 گرم
32 mm
32 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1813 ، M تاجدار ، GJ
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 2
 • 4 رئال 1813 ، M تاجدار ، IJ
 • نقره
 • 13.54
 • 32
 • 3
 • 4 رئال 1814
 • نقره
 • 13.54
 • 32
لیست کامل

5) 4 رئال - دِ وِلون - تیپ یک 

4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Old Bust - de vellón - Type 1
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ یک
FERN 7º POR LA GRATIA DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Mint mark - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی اسپانیا با تاج
1822 To 1823
از 1822 تا 1823
Silver
نقره
5.416 Grams
5.146 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1822 ، .SP ، .B
 • نقره
 • 27.07
 • 39
 • 2
 • 4 رئال 1822 ، M تاجدار ، SR
 • نقره
 • 27.07
 • 39
 • 3
 • 4 رئال 1823 ، M تاجدار ، SR
 • نقره
 • 27.07
 • 39
لیست کامل

6) 4 رئال - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو 

4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

4 Reales Ferdinand VII - Old Bust - de vellón - Type 2
سکه 4 رئال فردیناند هفتم - فردیناند پیر - دِ وِلون - تیپ دو
FERN 7º POR LA G. DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand face side view - Date
عبارت فردیناند هفتم به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Mint mark - Crowned arms
پادشاه ایالات اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه - نشان ملی اسپانیا با تاج
1823
1823
Silver
نقره
5.416 Grams
5.416 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1823
 • نقره
 • 5.416
 • 25.5

7) 4 رئال دِ وِلون- والنسیا 

4 رئال دِ وِلون فردیناند هفتم - والنسیا

توضیحات

سکه های دِ وِلون آلیاژی از مس و نقره هستند و ارزش آن ها نصف سکه های معمولی می باشد. به عبارتی سکه مذکور برابر با 2 رئال است.

ویژگی ها

4 Real de vellón Ferdinand VII - Valencia
سکه 4 رئال دِ وِلون فردیناند هفتم - والنسیا
FERN.7°.POR LA G. DE DIOS Y LA CONST. - Ferdinand face side view - Date
عبارت به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی فردیناند هفتم پادشاه - نیمرخ فردیناند هفتم - تاریخ
VAL. SITIADA POR LOS ENEMIGOS DE LA LIBERTAD - 4 R - Crowned arms of Valencia
عبارت والنسیا توسط دشمنان آزادی محاصره شده است - 4 رئال - نشان والنسیا با تاج
1823
1823
Silver
نقره
5.41 Grams
5.41 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 4 رئال 1823
 • نقره
 • 5.41
 • 25.5
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.