:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

8 ماراودی

معرفی و مشخصات سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم (Eight Maravedis) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک ماراودی اسپانیا معادل یک سی و چهارم رئال می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 8 ماراودی - فردیناند جوان 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Young Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند جوان
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1811 To 1817
از 1811 تا 1817
Copper
مس
8.84 Grams
8.84 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1811
 • مس
 • 8.84
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1812
 • مس
 • 8.84
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1813
 • مس
 • 8.84
 • 30
لیست کامل

2) 8 ماراودی - نیم تنه با سربند 

8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Laureate Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1815 To 1833
از 1815 تا 1833
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1815
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1816
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1817
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

3) 8 ماراودی - نیم تنه کوچک 

8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Small Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1817 To 1821
از 1817 تا 1821
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1817
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1818
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1819
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

4) 8 ماراودی - فردیناند پیر - تیپ یک 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Old Bust - Type 1
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ یک
FERN.7º POR LA G.DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand VII face side view - 8 M - Date
به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی فردیناند هفتم - نیمرخ فردیناند هفتم - 8 ماراودی - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions) - Mint mark
پادشاه اسپانیا - حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر) - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
1822 To 1823
از 1822 تا 1823
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1822 ، با ارزش اسمی
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1822 ، بدون ارزش اسمی
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1822 ، با ارزش اسمی ، نماد ضرابخانه ( آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

5) 8 ماراودی - فردیناند پیر - تیپ دو 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Old Bust - Type 2
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ دو
FERDIN.VII - DD.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1823 To 1827
از 1823 تا 1827
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1823 ، J
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1823 ، نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1824 ، نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.