:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

8 ماراودی

معرفی و مشخصات سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم (Eight Maravedis) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک ماراودی اسپانیا معادل یک سی و چهارم رئال می باشد. این سکه در 5 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 8 ماراودی - فردیناند جوان 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند جوان

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Young Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند جوان
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1811 To 1817
از 1811 تا 1817
Copper
مس
8.84 Grams
8.84 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 8 ماراودی 1812
 • مس
 • 8.84
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1813
 • مس
 • 8.84
 • 30
لیست کامل

2) 8 ماراودی - نیم تنه با سربند 

8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Laureate Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه با سربند
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1815 To 1833
از 1815 تا 1833
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 8 ماراودی 1815
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 2
 • 8 ماراودی 1816
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1817
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

3) 8 ماراودی - نیم تنه کوچک 

8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Small Bust
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - نیم تنه کوچک
FERDIN.VII - D.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1817 To 1821
از 1817 تا 1821
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 8 ماراودی 1818
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1819
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

4) 8 ماراودی - فردیناند پیر - تیپ یک 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Old Bust - Type 1
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ یک
FERN.7º POR LA G.DE DIOS Y LA CONST - Ferdinand VII face side view - 8 M - Date
به لطف خداوند و بر اساس قانون اساسی فردیناند هفتم - نیمرخ فردیناند هفتم - 8 ماراودی - تاریخ
REY DE LAS ESPAÑAS - Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions) - Mint mark
پادشاه اسپانیا - حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر) - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
1822 To 1823
از 1822 تا 1823
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 8 ماراودی 1822 ، بدون ارزش اسمی
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1822 ، با ارزش اسمی ، نماد ضرابخانه ( آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

5) 8 ماراودی - فردیناند پیر - تیپ دو 

8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

8 Maravedis Ferdinand VII - Old Bust - Type 2
سکه 8 ماراودی فردیناند هفتم - فردیناند پیر - تیپ دو
FERDIN.VII - DD.G.HISP.REX - Ferdinand VII face side view - 8 - Mint mark - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا - نیمرخ فردیناند هفتم - عدد 8 - نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا) - تاریخ
Wreath - Coat of arms of Spain (3 Crosses - 2 castles - 2 lions)
حلقه گل - نشان ملی اسپانیا (سه عدد صلیب - دو قلعه - دو قلاده شیر)
1823 To 1827
از 1823 تا 1827
Copper
مس
12.10 Grams
12.10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 8 ماراودی 1823 ، نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
 • 3
 • 8 ماراودی 1824 ، نماد ضرابخانه (آب گذر شهر سگوبیا)
 • مس
 • 12.10
 • 30
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.