:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

200 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم (Two Hundred Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 15 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 200 پزتا - شاخه گیاه 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاخه گیاه

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Plant Branch 
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاخه گیاه
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Branches of the plant - 200 PESETAS - Mint Mark
شاخه های گیاه - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1986 To 1988
از 1986 تا 1988
Copper-nickel
مس-نیکل
8.6 Grams
8.6 گرم
21.7 mm
21.7 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 پزتا 1987
 • مس-نیکل
 • 8.6
 • 21.7
 • 3
 • 200 پزتا (E87) 1987 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.6
 • 21.7
لیست کامل

2) 200 پزتا - اسطرلاب 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - اسطرلاب

توضیحات

اولین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید و در چرخه نمی باشد.

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Astrolabe
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - اسطرلاب
Crown - Juan Carlos I initials - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
تاج پادشاهی - حروف اول اسم پادشاه - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Astrolabe - QUINTO CENTENARIO - 200 PTAS - Mint Mark
اسطرلاب - پنجمین سده - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989
1989
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
20 mm
20 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 پزتا 1989 ، پروف
 • نقره
 • 3.37
 • 20

3) 200 پزتا - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Cibeles Fountain statue - Type 1
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Cibeles Fountain statue - 200 PESETAS - Mint Mark
مجسمه آبنمای سیبلس - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990
1990
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 200 پزتا - بارتولومه د لاس کاساس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - بارتلمه د لاس کاساس

توضیحات

سومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردیدو در چرخه نمی باشد.

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Bartolomé de Las Casas
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - بارتولومه د لاس کاساس
Las Casas's Bust - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه لاس کاساس - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
3 Indian figures - QVINTO CENTENARIO - 200 PTAS - Mint Mark
سه سرخپوست - پنجمین سده - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
20 mm
20 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 پزتا 1991 ، پروف
 • نقره
 • 3.37
 • 20

5) 200 پزتا - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Cibeles Fountain statue - Type 2
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Cibeles Fountain statue - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PESETAS - Mint Mark
مجسمه آبنمای سیبلس - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 پزتا 1992 ، پروف
 • نقره
 • 12.25
 • 25.5

6) 200 پزتا - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Statue Portadores de la antorcha
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Portadores de la antorcha - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PTAS - Mint Mark
سه سرخپوست - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) 200 پزتا - مجسمه خرس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه خرس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Bear statue
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه خرس
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Bear Statue and the Strawberry Tree - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PTAS - Mint Mark
مجسمه خرس و بوته توت فرنگی - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 200 پزتا - برج طلا 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا

توضیحات

چهارمین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید و در چرخه نمی باشد.

 

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Torre del Oro
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - برج طلا
Hydro-electric dam - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
سد هیدرولیک - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Torre del Oro - Expo '92 Sevilla - 200 PTAS - Mint Mark
برج طلا - اکسپو 92 در سِویا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 200 پزتا - خوان لوئیس ویوِس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان لوئیس ویوِس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Juan Luis Vives
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان لوئیس ویوِس
JUAN LUIS VIVES - Jphilosopher Juan Luis Vives's Bust - coat of arms of the city of Valencia - Dates of birth and death
خوان لوئیس ویوِس - نیم تنه خوان لوئیس ویوِس - نشان مخصوص شهر والنسیا - تاریخ ولادت و وفات
pen - inkwell - book - SAPIENTIA (the latin word) - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS - Mint Mark
قلمی از پر - جوهردان - کلمه لاتین اسپانیا - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1993
1993
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 200 پزتا - نقاشی ندیمه ها 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی ندیمه ها

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Las Meninas painting
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی ندیمه ها
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El Quitaso painting by Francisco Goya - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی چتر آفتابی اثر فرانسیسکو گویا - نام اختصاری ضرابخانه
Las Meninas painting by Diego Velázquez - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی ندیمه ها اثر دیه گو ولاسکوئز - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1994
1994
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 200 پزتا - نقاشی شهادت سنت موریس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی شهادت سنت موریس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - El martirio de San Mauricio painting
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی شهادت سنت موریس
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El Buen Pastor painting by Bartolomé Esteban Murillo - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی چوپان خوب اثر بارتولومئو موریلو - نام اختصاری ضرابخانه
El martirio de San Mauricio painting by El Greco - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی شهادت سنت موریس اثر اِل گِرِکو - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 200 پزتا - نقاشی مرد گیتاریست 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی مرد گیتاریست

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - El majo de la guitarra
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی مرد گیتاریست
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El majo de la guitarra painting by Ramón Bayeu - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی مرد گیتاریست اثر رامون بایو - نام اختصاری ضرابخانه
Idilio by Mariano Fortuny - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی زندگی روستایی اثر ماریانو فورچونی - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1996
1996
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

13) 200 پزتا - خاسینتو بناونته 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - خاسینتو بناونته

توضیحات

خاسینتو بناونته نمایشنامه نویس اسپانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات است.

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Jacinto Benavente
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - خاسینتو بناونته
JACINTO BENAVENTE - Benavente's bust - PREMIO NOBEL LITERATURA 1922 - Mint Mark
عبارت خاسینتو بناونته - نیم تنه بناونته - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1922 - نام اختصاری ضرابخانه
Five books - pen - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
5 عدد کتاب - قلم - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1997
1997
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

14) 200 پزتا - شاه و شاهزاده 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاه و شاهزاده

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - King and Prince
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاه و شاهزاده
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
200 PTAS - ESPAÑA - Date - Designed motifs - Mint Mark
200 پزتا - اسپانیا - تاریخ - نقوش طراحی شده - نام اختصاری ضرابخانه
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 200 پزتا 1999
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
 • 3
 • 200 پزتا 2000
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.