:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

200 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم (Two Hundred Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 15 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

 

کتاب


1) 200 پزتا - شاخه گیاه 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاخه گیاه

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Plant Branch 
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاخه گیاه
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Branches of the plant - 200 PESETAS - Mint Mark
شاخه های گیاه - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1986 To 1988
از 1986 تا 1988
Copper-nickel
مس-نیکل
8.6 Grams
8.6 گرم
21.7 mm
21.7 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1986
 • مس-نیکل
 • 8.6
 • 21.7
 • 2
 • 200 پزتا 1987
 • مس-نیکل
 • 8.6
 • 21.7
 • 3
 • 200 پزتا (E87) 1987 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 8.6
 • 21.7
لیست کامل

2) 200 پزتا - اسطرلاب 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - اسطرلاب

توضیحات

اولین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Astrolabe
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - اسطرلاب
Crown - Juan Carlos I initials - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
تاج پادشاهی - حروف اول اسم پادشاه - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Astrolabe - QUINTO CENTENARIO - 200 PTAS - Mint Mark
اسطرلاب - پنجمین سده - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1989
1989
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
20 mm
20 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1989
 • نقره
 • 3.37
 • 20
 • 2
 • 200 پزتا 1989 ، پروف
 • نقره
 • 3.37
 • 20

3) 200 پزتا - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Cibeles Fountain statue - Type 1
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 1
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Cibeles Fountain statue - 200 PESETAS - Mint Mark
مجسمه آبنمای سیبلس - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1990
1990
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1990
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

4) 200 پزتا - بارتولومه د لاس کاساس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - بارتلمه د لاس کاساس

توضیحات

سومین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Bartolomé de Las Casas
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - بارتولومه د لاس کاساس
Las Casas's Bust - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه لاس کاساس - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
3 Indian figures - QVINTO CENTENARIO - 200 PTAS - Mint Mark
سه سرخپوست - پنجمین سده - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
20 mm
20 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1991
 • نقره
 • 3.37
 • 20
 • 2
 • 200 پزتا 1991 ، پروف
 • نقره
 • 3.37
 • 20

5) 200 پزتا - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Cibeles Fountain statue - Type 2
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه آبنمای سیبلس - تیپ 2
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Cibeles Fountain statue - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PESETAS - Mint Mark
مجسمه آبنمای سیبلس - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1991
1991
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1991
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
 • 2
 • 200 پزتا 1992 ، پروف
 • نقره
 • 12.25
 • 25.5

6) 200 پزتا - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Statue Portadores de la antorcha
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه پورتادورِس د لا آنتورچا
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Portadores de la antorcha - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PTAS - Mint Mark
سه سرخپوست - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1992
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

7) 200 پزتا - مجسمه خرس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه خرس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Bear statue
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - مجسمه خرس
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Bear Statue and the Strawberry Tree - MADRID 1992 CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA - 200 PTAS - Mint Mark
مجسمه خرس و بوته توت فرنگی - مادرید در سال 1992 پایتخت فرهنگی اروپا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1992
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

8) 200 پزتا - برج طلا 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - برج طلا

توضیحات

چهارمین سری از سکه هایی است که به مناسبت سالگرد پنجمین سده کشف آمریکا ضرب گردید.

 

ویژگی ها

200 Pesetas Commemorative Juan Carlos I - Torre del Oro
سکه 200 پزتا مناسبتی خوان کارلوس یکم - برج طلا
Hydro-electric dam - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
سد هیدرولیک - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
Torre del Oro - Expo '92 Sevilla - 200 PTAS - Mint Mark
برج طلا - اکسپو 92 در سِویا - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Silver
نقره
3.37 Grams
3.37 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1992
 • نقره
 • 3.37
 • 30

9) 200 پزتا - خوان لوئیس ویوِس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان لوئیس ویوِس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Juan Luis Vives
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان لوئیس ویوِس
JUAN LUIS VIVES - Jphilosopher Juan Luis Vives's Bust - coat of arms of the city of Valencia - Dates of birth and death
خوان لوئیس ویوِس - نیم تنه خوان لوئیس ویوِس - نشان مخصوص شهر والنسیا - تاریخ ولادت و وفات
pen - inkwell - book - SAPIENTIA (the latin word) - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS - Mint Mark
قلمی از پر - جوهردان - کلمه لاتین اسپانیا - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1993
1993
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 100 پزتا 1993
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

10) 200 پزتا - نقاشی ندیمه ها 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی ندیمه ها

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Las Meninas painting
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی ندیمه ها
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El Quitaso painting by Francisco Goya - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی چتر آفتابی اثر فرانسیسکو گویا - نام اختصاری ضرابخانه
Las Meninas painting by Diego Velázquez - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی ندیمه ها اثر دیه گو ولاسکوئز - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1994
1994
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1994
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

11) 200 پزتا - نقاشی شهادت سنت موریس 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی شهادت سنت موریس

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - El martirio de San Mauricio painting
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی شهادت سنت موریس
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El Buen Pastor painting by Bartolomé Esteban Murillo - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی چوپان خوب اثر بارتولومئو موریلو - نام اختصاری ضرابخانه
El martirio de San Mauricio painting by El Greco - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی شهادت سنت موریس اثر اِل گِرِکو - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1995
1995
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1995
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

12) 200 پزتا - نقاشی مرد گیتاریست 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی مرد گیتاریست

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - El majo de la guitarra
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی مرد گیتاریست
MAESTROS DE LA PINTURA ESPAÑOLA - El majo de la guitarra painting by Ramón Bayeu - Mint Mark
استادان چیره دست نقاشی - نقاشی مرد گیتاریست اثر رامون بایو - نام اختصاری ضرابخانه
Idilio by Mariano Fortuny - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
نقاشی زندگی روستایی اثر ماریانو فورچونی - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1996
1996
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1996
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

13) 200 پزتا - خاسینتو بناونته 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - خاسینتو بناونته

توضیحات

خاسینتو بناونته نمایشنامه نویس اسپانیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات است.

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - Jacinto Benavente
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - خاسینتو بناونته
JACINTO BENAVENTE - Benavente's bust - PREMIO NOBEL LITERATURA 1922 - Mint Mark
عبارت خاسینتو بناونته - نیم تنه بناونته - برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1922 - نام اختصاری ضرابخانه
Five books - pen - ESPAÑA - Date - 200 PESETAS
5 عدد کتاب - قلم - اسپانیا - تاریخ - 200 پزتا
1997
1997
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1997
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5

14) 200 پزتا - شاه و شاهزاده 

200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاه و شاهزاده

توضیحات

-

ویژگی ها

200 Pesetas Juan Carlos I - King and Prince
سکه 200 پزتا خوان کارلوس یکم - شاه و شاهزاده
busts of King and Crown Prince - JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Date
نیم تنه شاه و شاهزاده - عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - تاریخ
200 PTAS - ESPAÑA - Date - Designed motifs - Mint Mark
200 پزتا - اسپانیا - تاریخ - نقوش طراحی شده - نام اختصاری ضرابخانه
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-nickel
مس-نیکل
10.5 Grams
10.5 گرم
25.5 mm
25.5 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 200 پزتا 1998
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
 • 2
 • 200 پزتا 1999
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
 • 3
 • 200 پزتا 2000
 • مس-نیکل
 • 10.5
 • 25.5
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.