:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ماهانه ایران آنتیک (شماره 29) ، جمعه 1 بهمن 1400 راس ساعت 18:00 شروع خواهد شد. جهت اطلاع بیشتر و مشاهده محصولات مزایده ای «اینجا کلیک کنید»

50 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم (Fifty Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 12 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کتاب


1) 50 پزتا - نشان ملی با تاج 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است. پشت سکه های مربوط به سال 1975 میلادی در دو طرف عدد 50 ستاره است و بدون نام اختصاری ضرابخانه می باشد اما در پشت سکه های مربوط به سال های 1982 ،1983 و 1984 میلادی در دو طرف عدد 50 نقطه است و نام اختصاری ضرابخانه نیز در پایین سکه مشاهده می شود.

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Crowned arms
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Crowned arms - 50 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1975 To 1984
از 1975 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
12.35 Grams
12.35 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا (76) 1957
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 2
 • 50 پزتا (76) 1957 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 3
 • 50 پزتا (78) 1975
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
لیست کامل

2) 50 پزتا - جام جهانی فوتبال 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - FIFA World Cup
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Stars - ESPAÑA '82 - Soccer ball - 50 PTAS
2 ستاره - اسپانیا 82 - توپ فوتبال - 50 پزتا
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
12.35 Grams
12.35 گرم
30 mm
30 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا (80) 1980
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 2
 • 50 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 3
 • 50 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
لیست کامل

3) سکه 50 پزتا - اکسپو 92 - تیپ 1 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 1

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Expo 92 - Type 1
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 1
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
EXPO 92 - Sphere of the Universal Exposition of Seville '92 - Mint mark - ESPAÑA '82 - 50 PESETAS - Date
اکسپو 92 - کره مربوط به نمایشگاه جهانی سِویا نام اختصاری ضرابخانه - اسپانیا 82 - 50 پزتا - تاریخ
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1990
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

4) سکه 50 پزتا - اکسپو 92 - تیپ 2 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 2

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Expo 92 - Type 2
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 2
ESPAÑA - SEVILLA - Monastery of Santa María
اسپانیا - سِویا - نمایی از صومعه سانتا ماریا
EXPO 92 - Sphere of the Universal Exposition of Seville '92 - Mint mark - ESPAÑA '82 - 50 PESETAS - Date
اکسپو 92 - کره مربوط به نمایشگاه جهانی سِویا 92 - نام اختصاری ضرابخانه - اسپانیا 82 - 50 پزتا - تاریخ
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1990
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

5) 50 پزتا - ساختمان لا پدررا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان لا پدررا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - La Pedrera building
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان لا پدررا
ESPAÑA - Date - La Pedrera building
اسپانیا - تاریخ - ساختمان لا پدررا
BARCELONA '92 - Olympic logo - 50 PTAS - Mint Mark
بارسلونا 92 - لوگوی المپیک - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1992
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

6) 50 پزتا - کلیسای ساگرادا فامیلیا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - کلیسای ساگرادا فامیلیا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Cathedral Sagrada Familia
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - کلیسای ساگرادا فامیلیا
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
BARCELONA '92 - Cathedral Sagrada Familia - 50 PTAS - Mint Mark
بارسلونا 92 - کلیسای ساگرادا فامیلیا - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1992
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

7) سکه 50 پزتا - پل آلکانتارا 

سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پل آلکانتارا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Alcántara Bridge
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پل آلکانتارا
ESPAÑA - Date - Alcántara Bridge
اسپانیا - تاریخ - پل آلکانتارا
EXTREMADURA - Window of the Chávez Calderón house in Trujillo - 50 PTAS - Mint Mark
اکسترمادورا - پنجره خانه چاوز کالدرون - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1993
1993
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1993
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

8) 50 پزتا - نقاشی غار آلتامیرا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی غار آلتامیرا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Cave painting from Altamira
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی غار آلتامیرا
ESPAÑA - Date - Collegiate Church of Santillana del Mar
اسپانیا - تاریخ - دانشکده کلیسای سانتیانا دل مار
Cave painting from Altamira - 50 PTAS - Mint Mark
نقاشی غار آلتامیرا - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1994
1994
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1994
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

9) 50 پزتا - دروازه آلکالا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - دروازه آلکالا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Alcalá Gate
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - دروازه آلکالا
ESPAÑA - Date - Alcalá Gate
اسپانیا - تاریخ - دروازه آلکالا
Royal Basilica of San Francisco el Grande - 50 PTAS - Mint Mark
رویال باسیلیکای سن فرانسیسکو ال گراند - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1995
1995
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1995
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

10) 50 پزتا - پادشاه فیلیپ پنجم 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - پادشاه فیلیپ پنجم

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - King Philip V
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پادشاه فیلیپ پنجم
Portrait of King Philip V - ESPAÑA - Mint Mark
پرتره پادشاه فیلیپ پنجم - اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه
Coat of arms of King Felipe V - 50 PTAS - FELIPE V
نشان ملی با تاج در زمان فیلیپ پنجم - 50 پزتا - فیلیپ پنجم
1996
1996
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1996
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

11) سکه 50 پزتا - خوان د هررا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان د هررا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Juan de Herrera
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان د هررا
Herrera's Bust - ESPAÑA - Date - Juan de Herrera
نیم تنه خوان د هررا - اسپانیا - تاریخ - عبارت خوان د هررا
50 PTAS - Mint Mark - El Escorial Building
50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - عمارت ال اسکوریال
1997
1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1997
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3

12) 50 پزتا - نشان ملی کوچک 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Small Crowned arms
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی کوچک
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
Crowned arms - 50 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 1
 • 50 پزتا 1998
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3
 • 2
 • 50 پزتا 1999
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3
 • 3
 • 50 پزتا 2000
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3
لیست کامل
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.