:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

50 پزتا

معرفی و مشخصات سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم (Fifty Pesetas) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پزتا اسپانیا معادل یک رئال و 24 کوارتو می باشد. این سکه در 12 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 پزتا - نشان ملی با تاج 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج

توضیحات

این سکه در دو تیپ به ضرب رسیده است. پشت سکه های مربوط به سال 1975 میلادی در دو طرف عدد 50 ستاره است و بدون نام اختصاری ضرابخانه می باشد اما در پشت سکه های مربوط به سال های 1982 ،1983 و 1984 میلادی در دو طرف عدد 50 نقطه است و نام اختصاری ضرابخانه نیز در پایین سکه مشاهده می شود.

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Crowned arms
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی با تاج
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
Crowned arms - 50 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1975 To 1984
از 1975 تا 1984
Copper-Nickel
مس-نیکل
12.35 Grams
12.35 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پزتا (76) 1957 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 3
 • 50 پزتا (78) 1975
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
لیست کامل

2) 50 پزتا - جام جهانی فوتبال 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - FIFA World Cup
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - جام جهانی فوتبال
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA - Juan carlos face side view - Date
عبارت خوان کارلوس یکم پادشاه اسپانیا - نیمرخ خوان کارلوس یکم - تاریخ
2 Stars - ESPAÑA '82 - Soccer ball - 50 PTAS
2 ستاره - اسپانیا 82 - توپ فوتبال - 50 پزتا
1980
1980
Copper-Nickel
مس-نیکل
12.35 Grams
12.35 گرم
30 mm
30 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پزتا (80) 1980 ، پروف
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
 • 3
 • 50 پزتا (81) 1980
 • مس-نیکل
 • 12.35
 • 30
لیست کامل

3) سکه 50 پزتا - اکسپو 92 - تیپ 1 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 1

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Expo 92 - Type 1
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 1
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
EXPO 92 - Sphere of the Universal Exposition of Seville '92 - Mint mark - ESPAÑA '82 - 50 PESETAS - Date
اکسپو 92 - کره مربوط به نمایشگاه جهانی سِویا نام اختصاری ضرابخانه - اسپانیا 82 - 50 پزتا - تاریخ
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) سکه 50 پزتا - اکسپو 92 - تیپ 2 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 2

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Expo 92 - Type 2
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - اکسپو 92 - تیپ 2
ESPAÑA - SEVILLA - Monastery of Santa María
اسپانیا - سِویا - نمایی از صومعه سانتا ماریا
EXPO 92 - Sphere of the Universal Exposition of Seville '92 - Mint mark - ESPAÑA '82 - 50 PESETAS - Date
اکسپو 92 - کره مربوط به نمایشگاه جهانی سِویا 92 - نام اختصاری ضرابخانه - اسپانیا 82 - 50 پزتا - تاریخ
1990
1990
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 50 پزتا - ساختمان لا پدررا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان لا پدررا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - La Pedrera building
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - ساختمان لا پدررا
ESPAÑA - Date - La Pedrera building
اسپانیا - تاریخ - ساختمان لا پدررا
BARCELONA '92 - Olympic logo - 50 PTAS - Mint Mark
بارسلونا 92 - لوگوی المپیک - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 50 پزتا - کلیسای ساگرادا فامیلیا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - کلیسای ساگرادا فامیلیا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Cathedral Sagrada Familia
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - کلیسای ساگرادا فامیلیا
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA - Date
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
BARCELONA '92 - Cathedral Sagrada Familia - 50 PTAS - Mint Mark
بارسلونا 92 - کلیسای ساگرادا فامیلیا - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1992
1992
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

7) سکه 50 پزتا - پل آلکانتارا 

سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پل آلکانتارا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Alcántara Bridge
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پل آلکانتارا
ESPAÑA - Date - Alcántara Bridge
اسپانیا - تاریخ - پل آلکانتارا
EXTREMADURA - Window of the Chávez Calderón house in Trujillo - 50 PTAS - Mint Mark
اکسترمادورا - پنجره خانه چاوز کالدرون - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1993
1993
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

8) 50 پزتا - نقاشی غار آلتامیرا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی غار آلتامیرا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Cave painting from Altamira
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نقاشی غار آلتامیرا
ESPAÑA - Date - Collegiate Church of Santillana del Mar
اسپانیا - تاریخ - دانشکده کلیسای سانتیانا دل مار
Cave painting from Altamira - 50 PTAS - Mint Mark
نقاشی غار آلتامیرا - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1994
1994
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

9) 50 پزتا - دروازه آلکالا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - دروازه آلکالا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Alcalá Gate
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - دروازه آلکالا
ESPAÑA - Date - Alcalá Gate
اسپانیا - تاریخ - دروازه آلکالا
Royal Basilica of San Francisco el Grande - 50 PTAS - Mint Mark
رویال باسیلیکای سن فرانسیسکو ال گراند - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1995
1995
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

10) 50 پزتا - پادشاه فیلیپ پنجم 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - پادشاه فیلیپ پنجم

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - King Philip V
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - پادشاه فیلیپ پنجم
Portrait of King Philip V - ESPAÑA - Mint Mark
پرتره پادشاه فیلیپ پنجم - اسپانیا - نام اختصاری ضرابخانه
Coat of arms of King Felipe V - 50 PTAS - FELIPE V
نشان ملی با تاج در زمان فیلیپ پنجم - 50 پزتا - فیلیپ پنجم
1996
1996
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) سکه 50 پزتا - خوان د هررا 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان د هررا

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Juan de Herrera
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - خوان د هررا
Herrera's Bust - ESPAÑA - Date - Juan de Herrera
نیم تنه خوان د هررا - اسپانیا - تاریخ - عبارت خوان د هررا
50 PTAS - Mint Mark - El Escorial Building
50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - عمارت ال اسکوریال
1997
1997
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

12) 50 پزتا - نشان ملی کوچک 

50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی کوچک

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Pesetas Juan Carlos I - Small Crowned arms
سکه 50 پزتا خوان کارلوس یکم - نشان ملی کوچک
JUAN CARLOS I - Juan carlos's Bust - ESPAÑA
خوان کارلوس یکم - نیم تنه خوان کارلوس - اسپانیا - تاریخ
Crowned arms - 50 PTAS - Mint Mark
نشان ملی با تاج - 50 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه
1998 To 2000
از 1998 تا 2000
Copper-Nickel
مس-نیکل
5.6 Grams
5.6 گرم
20.3 mm
20.3 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 پزتا 1999
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3
 • 3
 • 50 پزتا 2000
 • مس-نیکل
 • 5.6
 • 20.3
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.