:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

دِ استیل

سبک ها و مکاتب هنری بیان دیدگاه

دِ استیل (De Stijl)

« دِ استیل » در زبان هلندی به معنی «سبک» است. این عنوان نام گروهی از هنرمندان هلندی در سال 1917 م. بود که نام خود را از مجله ای که دوزبورخ پایه گذار آن بود گرفته بودند. به احتمال قوی این مجله تاثیرگذارترین نشریه از بین نشریات پیشروی اروپای بین دجنگ جهانی هم از نظر ایده و هم از نظر فعالیت هنری بود. اعضای این گروه عبارت بودند از نقاشان برجسته ای چون پیت موندریان[1] و دوزبورخ[2] ، مجسمه سازانی چون وانتونیرلو[3]، معماران و طراحانی چون ریتوِلد[4] و شاعر هلندی آنتونی کوک. این هنرمندان در جستجوی یافتن قوانینی برای ایجاد توازن و هارمونی بودند که علاوه بر زندگی و جامعه ، برای هنر نیز قابل استفاده باشد.

ایشان معتقد به گونه ای هنر انتزاعی با استفاده از شکل های بنیادی (به خصوص مکعب) و عناصر عمودی و افقی بودند. موندریان یکی از اعضای برجسته گروه در مقاله ای اشاره کرد که این گونه هنر انتزاعی ارزش های معنوی را به بهترین وجه بیان می کند.
کوشش آن ها بر این بود که به یک انتزاع گرایی کلی به عنوان استفاده از خط راست و زوایای راست و گوشه برسند. همچنین تخته رنگ آن ها به سه رنگ اصلی محدود می شد که شامل سه رنگ قرمز ، زرد و آبی بود و به غیر از آن با رنگ های سفید و سیاه و خاکستری نقاشی می کردند. حتی این گروه با استفاده از یک ترکیب هنری ساده و صرف نظر کردن از موضوعات دیداری شیوه خود را بیان کردند. ترکیبات تنزل یافته آن ها به کمترین شکل ممکن و سطوح رنگ شده صاف و بدون نقش با خطوط راست همراه با لبه های مشخص و به طور قائم بر یکدیگر نقاشی می شد. این ها آثار تصویری کاملا واضح و روشنی بود که با احتیاط و وسواس زیاد و با هماهنگی و به کار گیری ویژگی های زیبایی آمیخته با روش سنت نوگرا همراه می شد. به طور طبیعی این تصاویر یک شباهت خانوادگی را به بیننده تحمیل و القا می کرد که هنوز تغییرات بی انتهایی از مربع ها و مستطیل ها ، ابعاد باریک و وسیع ، تغییر رنگ ترکیبات و تنظیم آن هامی توانست تنوع ایجاد نماید و با این حال به آن ها شخصیت های متفاوتی می داد.

این گروه با جذب هنرمندانی چون هانس ریشتر [5] ، لیسیتسکی[6] و برانکوزی[7] جنبه بین المللی پیدا کرد. معمارانی چون ریتوِلد ، و اود نیز با آن همکاری داشتند. نظرات این گروه بر باهاوس و جریان هنر انتزاعی هندسی دهه 11930 تاثیر گذاشت. با مرگ دوزبورخ این گروه فعال از هم پاشیده شد.

اثری از ال لیسیتسکی ، د استیل

اثری از ال لیسیتسکی ، د استیل

ترکیب بندی ، پیت موندریان ، د استیل

ترکیب بندی ، پیت موندریان ، د استیل

اثری از دوزبورخ ، 1918 میلادی ، د استیل

اثری از دوزبورخ ، 1918 میلادی ، موزه هنرهای مدرن نیویورک ، د استیل

صندلی قرمز -آبی ، اثر ریتولد

صندلی قرمز -آبی ، اثر ریتولد


پانویس

1.موندریان (Mondrian) : پیت (پیتر کُرنِلیس) موندریان ، نقاش و نظریه پردازه هلندی (1944-1872). او در مقام یکی از رهبران انتزاع گرایان هندسی تاثیری عمیق در هنر و معماری مدرن گذاشت. همچنین با پیش نهادن نظریه نئو پلاستیسیسم ، تحولی در انتزاع ناب به وجود آورد.او تحت تاثیرافکار شونمارکس (فیلسوف هلندی) هنر را بیان نوعی هماهنگی حامع و کامل می دانست و می کوشید به سهم خود در ایجاد این هماهنگی موثر باشد. او هیچ گاه به نقاشی چون هدفی در خود نمی نگریست. او خواستار کسف قلمرو وسایل تصویری ناب بود تا بنیادی ترین نمونه هماهنگی صوری را در مرزهای فراسوی نقاشی بیافریند. 

2.دوزبورخ (Doesburg) : تئو وان دوزبورخ نقاش ، نویسنده و شاعر هلندی (1931-1883). او رهبر جنبش د استیل و پایه گذار نشریه ای به همین نام بود. موندریان بر نقاشی های او تاثیری عمیق گذاشت. نقاشی های انتزاعی دوزبورخ که از کوبیسم سرچشمه گرفت به رنگ های اصلی ، سیاه و سفید و نیز عناصر موزون عمودی و افقی محدود بود. او می کوشید بدون مداخله عوامل تصادفی و تخیلی ، هنری ناب و صریح بیافریند که نمایانگر چیزی غیر از خود نباشد. دوزبورخ بر خلاف موندریان عناصر مورب را در آثار متاخرش به کار گرفت. از جمله آثار او می توان از ورق بازها و ترکیب بندی معکوس نام برد.

3.وانتونیِرلو (Vantongerloo) : ژرژ وانتونیِرلو ، حجم ساز ، نقاش و نویسنده بلژیکی (1965-1886). از اعضای برجسته گروه د استیل بود. اساس کار او همواره مبتنی بر ریاضی بود. او در آثارش اصل افقی-عمودی را به کار می برد. از اواسط دهه 1930 م. ، از خط های منحنی نیز استفاده کرد.  

4.ریتولد (Rietveld) : گریت توماس ریتولد ، طراح و معمار هلندی (1954-1888). یکی از اعضای مهم جنبش هنری د استیل بود. صندلی آبی و قرمز و خانه ریتولد شرودر از آثار مشهور وی می باشد.

5.ریشتر (Richter) : هانس ریشتر ، نقاش و فیلم ساز آلمانی (1976-1888). در سال 1917 نخستین نقاشی انتزاعی اش را پدید آورد و در سال 1921م . دست به ساخت یک فیلم انتزاعی تحت عنوان ریتم 2 زد.

6.لیسیتسکی (lissitzky) : اِل (الیعازر) لیسیتسکی ، نقاش ، طراح و تصویرگر روسی (1941-1890). از برجسته ترین هنرمندان پیشتاز روسی بود که نظرات و ابداعات آنان را به روی اروپای باختری انتقال داد. او علاوه بر نقاشی ، در زمینه طراحی حروف ، پوستر سازی و طراحی غرفه نمایشگاه فعالیت داشت. او نظرات سوپره ماتیسم و کنستروکتیویسم را به هم آمیخت و بر این اساس گروه «جی» را بنیان نهاد.

7.برانکوزی (Brancusi) : کنستانتین برانکوزی ، پیکره ساز رومانیایی (1957-1876). او به دلیل دست یافتن به فرم ناب و ایجاز بیان به یکی از چهره های درخشان در پیکره سازی مدرن بدل شد. نو مایگی کارش بر پیکره سازی انتزاعی نیمه نخست سده بیستم بسیار اثر گذاشت. او با شیوه انتزاعی خود قادر بود جوهره مفهوم معینی را در فلز یا سنگ مجسم کند. سردیس های ساخته او نیز از همین سادکی و گویایی برخوردارند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید