:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

سبک ها و مکاتب هنری

سبک ها و مکاتب هنری زیادی در طول تاریخ در جهان توسط هنرمندان خوش ذوقی ابداع شده اند که در رشته های مختلف هنری از جمله نقاشی ، معماری  پیکره سازی ، ادبیات ، شعر و موسیقی تاثیر بسیار زیادی گذاشته اند.

آشنایی با این سبک ها و مکاتب سبب می شود تا با درک و شناخت بیشتر ، توانایی تحلیل بیشتری از اثر داشته باشیم و حتی روحیات هنرمند را بهتر بشناسیم. چرا که اساسا مکاتب مختلف هنری براساس ویژگی های غالب شخصیتی فرد ایجاد شده اند ؛ برای مثال مکاتب هنری سورئالیسم و اکسپرسیونیست ، تجلی وجه برون گرایی شخصیت انسان هستند.

ما نیز سعی بر آن داریم تا با معرفی مهم ترین رویکرد های هنری ، چشم انداز بهتر و درست تری را برای علاقه مندان به هنر فراهم کنیم.