:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

استقبال ، افتتاح ، بدرقه

کتاب آرایی بیان دیدگاه

استقبال

به صفحه قبل از افتتاح کتاب های خطی نفیس گفته می شود که معمولا از تذهیب و زرنگاری برخوردار است و گاهی هم با شیوه سنتی ابر و باد ، یا ابری سازی تزیین شده است.

افتتاح

به اولین صفحه کتاب های خطی نفیس می گویند که به آن «دیباچه» نیز گفته می شود و اغلب دارای تزئینات و تذهیبی نفیس ، سرشار از نقش و نگارها و عناصر کتاب آرایی می باشد. دیباچه ها نقش مهمی در برقراری ارتباط میان متن و مخاطب ایجاد می کنند.

بدرقه

به صفحه انتهایی کتاب های خطی که با فنون مختلف کتاب آرایی آراسته می شود بدرقه گفته می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید