قلم گیری

کتاب آرایی بیان دیدگاه

قلم گیری

گاهی اطراف کلمات و عباراتی که با آب طلا و رنگ های دیگر نوشته می شود را برای این که نمود بهتری داشته باشد و بهتر خوانده شود با قلم بسیار باریک با مرکب مشکی ، محصور می کنند. همچنین از این روش برای نقوش نیز استفاده می کنند تا جلوه بیشتری به اثر ببخشد. به این عمل «تحریر» و نقوش و کلمات محرر شده را «متحرر» می گویند. اما امروزه به این عمل ، قلم گیری یا دور گیری نیز اطلاق می شود.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید