:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

تورفتگی و شکم دادگی

عیب و ایرادهای قالی  1 نظر

تورفتگی و شکم دادگی

از ایرادات مربوط به ابعاد قالی می باشد. پودکشی نامناسب و زياد کشيدن پود باعث جمع شدن و کم کشيدن پود باعث بيرون زدن عرض فرش می شود. همچنین پرتاب بودن پود ضخيم ، شل بودن چله ها در کنار فرش ، نداشتن کوجی ، عدم پخش چله بطور مناسب در سردار و همچنین محکم کوبیدن دفتین سبب تو رفتگی و شکم دادگی فرش می شوند.

نظر کاربران

avatar
۰ لایک
سلام ،ممنونم ازلطفتون
avatarنظر خود را ارسال کنید