قالی

قالی بافی از گذشته های بسیار دور در مناطق مختلف سرزمین ما رایج بوده و در هر منطقه ای با توجه به فرهنگ هر منطقه ، سبک و گونه ای خاص از این هنر به چشم می خورد.
با وجود این همه شهرت و قدمت ، باز هم فرش ایرانی ناشناخته است؛ کمتر کسی می‌تواند با دیدن آن ،  محل بافتش را  تشخیص داده و یا خصوصیات آن را برشمرد. همچنین آشنا نبودن با ویژگی ها و خصوصیات فرش و ندانستن عیوب آن باعث می شود در انتخاب قالی درخور و مناسب دچار مشکل شویم. چرا که بسیاری از ایراد ها سبب کوتاهی عمر قالی می شوند. 
سعی ما بر این است که با جمع آوری اطلاعاتی در این باره به شما در انتخاب قالی مورد نظر کمک کرده باشیم و امیدواریم که مطالب درج شده مفید واقع شوند.