:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

پایين زدگی

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

پایين زدگی

در اصطلاح به کمتر شدن طول فرش از اندازه واقعی ، پایین زدگی گفته می شود که بر اثر عواملی چون نازک بودن بيش از حد چله ، پود يا خامه نسبت به رجشمار ، سفت بودن چله ها بيش از حد لازم ، دفتين زدن زياد ، دودست شدن بافت و کم تراکم بودن چله ها ایجاد می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید