:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33)  «اینجا کلیک کنید»

خلوتی و يا تراکم نقوش

عیب و ایرادهای قالی بیان دیدگاه

خلوتی و يا تراکم نقوش 

خلوت بودن نقشه ، عدم مهارت بافنده در بافت نقشه های پر و شلوغ ، عدم تناسب مطلوب نقوش مورد استفاده در متن فرش سبب این ایراد در فرش می گردد. 
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید