:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

نقشه قالی

ابزار و وسایل بافت قالی بیان دیدگاه

نقشه قالی

نقشه قالی طرحی ایست که به وسیله طراحان و نقشه پردازان روی کاغذهای شطرنجی رسم می شود. 
برای کشیدن نقشه قالی ابتدا باید تراکم مورد نظر در بافت فرش محاسبه شود و سپس طرح را بر روی کاغذهای شطرنجی مخصوص و متناسب با رج شمار ( تراکم فرش ) کشیده و یا به اصطلاح نقطه چینی می کنند .

گاهی از یک قالی بافته شده به عنوان نقشه استفاده می شود. بافت از روی « الگو » نیز در بعضی از مناطق رایج است. الگو تکه ای قالی است که قسمتی از حاشیه ، طره ، لچک و زمینه روی آن بافته شده است ؛ یا به عبارتی یک چهارم کل یک فرش می باشد که به جای نقشه در اختیار بافندگان قرار می گرفت.

انواع نقشه قالی 

امروزه نقشه های سنتی فرش به دو روش عمده ، نقشه کشی فارسی ( نا متقارن ) و نقشه کشی تُرکی ( متقارن ) متداول است که در نوع اول دقیقا رنگ مورد نظر بافت بر سطح نقشه گذاشته می شود و در نوع تُرکی ، نقشه با رنگ های زنده ، سایه زده می شود. اما رنگ اصلی به صورت کُدهای قراردادی به وسیله عدد ، روی نقشه نوشته می شود و بافنده موقع بافت ، از روی مَستوره[1] رنگ مربوط به هر عدد را انتخاب می کند.
برای حفظ و نگهداری از نقشه کشیده شده ، می توان آن را بر تخته ای چسبانده و بر روی آن روغن مخصوص مالید تا کثیف و مندرس نگردد.


پانویس

1. مستوره : جدولی که زیر هر عدد آن نخ مورد نظر چسبانده می شود
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید