:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

خواب فرش

قالی بیان دیدگاه

خواب فرش

به جهت قرار گرفتن پرزها (خوابیدن پرزها) خواب فرش گفته می شود. معمولا جهت خواب فرش از آخرين قسمت بافته شده رو به پايين است. اگر از سمت پايين به سمت بالای فرش دست كشيده شود ، چون برخلاف خواب آن است پرزهای فرش بلند شده و زبری آن آشكار می شود اما اگر از بالا به سمت پايين دست كشيده شود، پرزها در يک جهت بر روی هم می خوابد و لطافت و نرمی آن مشخص می شود.

  • خواب اصلی : جهت قرار گرفتن پرزها از بالا به طرف پایین فرش می باشد.
  • خواب کج یا اریب : جهت قرار گرفتن پرزها از طرف راست به چپ می باشد
  • خواب معکوس : جهت قرار گرفتن پرزها از پایین به بالا یا از سمت راست به چپ و یا چپ به راست می باشد و اهمیت قابل ملاحظه ای در بافت فرش های برجسته و همچنین رفوگری دارد.
  • خواب پشت : خوابی که از پشت فرش به وسیله قوس گره ها تشکیل می شود.

 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید