:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سوزن کرول

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

سوزن کرول (Crewel)

این سوزن مخصوص گلدوزی می باشد. این سوزن ها کوتاه و نازک با چشمی کشیده می باشند. با سوزن شماره (9) می توان نخ دمسه را یک لا دوخت و از شماره (5) آن برای نخ شش لا استفاده می شود.
لازم به ذکر است برای دوختن با نخ ضخیم یا نخ چند لا ، سوزنی به کار برد که دارای سوراخی درشت تر باشد تا نخ به راحتی از پارچه خارج گردد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید