سوزن رفو

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

سوزن رفو

این سوزن همانند سوزن دارنینگ طول بلندی دارد و بیشتر در کارهایی که نیاز به دوخت درشت دارند از آن استفاده می شود. از این سوزن برای دوخت الیاف پشم و کاموا استفاده می شود. از شماره (5) آن برای دوختن الیاف پشم تابیده ونازک و از شماره (1تا 3) آن برای دوخت کاموا و الیاف پشم تابیده متوسط استفاده می شود.
 

هشتگ ها

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید