:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

زیردستی

ابزار و وسایل خوشنویسی بیان دیدگاه

زیردستی ( Writing Pad)

منظور از زیردستی وسیه ای است که کاغذ را برای خوشنویسی یا در اصطلاح مشق کردن بر روی آن قرار می دهند. ضخامت آن باید به قدری باشد که کمی جلوی دست را بگیرد و نباید آنقدر قطور باشد که بین میز کار و کاغذ فاصله ای زیاد ایجاد کند و همچنین نباید آنقدر نرم باشد که فشار دست باعث فرور فتن قلم در کاغذ شود.
حد متوسط آن به قدری است که قلم بر آن بنشیند. بهترین جنس برای زیردستی می تواند دو لایه چرم باشد که بین آن یک لایه مقوا قرار گیرد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید