:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33)  «اینجا کلیک کنید»

خط گلزار

خوشنویسی بیان دیدگاه

خط گلزار

خط گلزار را می توان در شمار خطوط تفننی به حساب آورد. این خط به نقاشی خط بسیار نزدیک و در واقع پایه آن به شمار می رود. در این خط ، نقش گل و بلبل و حیوانات را تا آن جا که پیچ و خم ھای خط اجازه می دھد تلفیق می کنند.

این خط را می توان در خطوط مختلف اجرا کرد، اما این کار در خط نستعلیق بیشتر انجام می شده است. پیش از آن که خط مورد نظر را خوشنویسی کنند آن را طراحی کرده و ترکیب می زنند. این طراحی ها با توجه به روش های مرسومی چون نقاشی ، گل و مرغ و دیگر آرایه های تزیینی در سواد (سیاهی) خط اجرا می شوند.

بیشتر آثار بجا مانده از این سبک خوشنویسی مربوط به دوره قاجار بوده که به صورت رنگی و با پرداز و پرداخت های بسیار ظریف انجام شده است. از هنرمندان این سبک می توان از اساتید بنامی چون «حسن زرین قلم» و «اسماعیل جلایر» نام برد.
در غزلیات حافظ ، ابیاتی وجود دارد که بی آنکه به خط گلزار اشاره مستقیمی داشته باشند، صرفا به دلیل وجود واژه «گلزار» ، برای خوشنویسان متبادر می گردد.

زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی     خط بر صحیفه گل و گلزار می کشی«حافظ»

  • توضیح 1 : بر رخسار مانند گل خود خط می کشی و آن را می آرایی گویی که خط گلزار (به عنوان آرایه ای مکمل آرایه خط دیگر) بر رخسار زیبای ھمچون گل خود (به عنوان خطی که پیرامون خط گلزار است) می کشی.
  • توضیح 2 : با این خط زیبا که بر گلبرگ رخسار خود رسم می کنی بر صفحه چھره گل و گلزار خط بطلان می کشی و آن ھا را از حسن اعتبار می اندازی.


 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید