نزول در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

نزول 

نزول بر دو نوع است : نزول حقیقی ، نزول مجازی

نزول حقیقی : بر خلاف صعود مجازی می باشد. حرکت آن از بالا به پایین و مستقیم است و در بعضی از حروف (مثل الف ، ل و دنباله م) مصداق دارد.
نزول مجازی : در اوایل دایره‌ ها و آغاز برخی مدها و سرکش‌ کاف و گاف و امثال آن مشاهده می شود.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید