:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

انواع طرح پارچه

پارچه بیان دیدگاه

انواع طرح های پارچه

چهارخانه (شطرنجی پیچازی)

هر طرح مربع یا مستطیل کوچک منظم را که ممکن است در پارچه بافته شود و یا در پارچه کشباف و یا بر روی پارچه تاری و پودی چاپ شود چهارخانه می نامند.

 • چهارخانه نامنظم : طرح های چهارخانه که نامنظم هستند و مربع های کاملی تشکیل نمی دهند.
 • چهارخانه دندانه ای : طرح چهارخانه گوشه دار و کوچک که نتیجه بافت سرژه شکسته دو سوم با چهار تار و پود و تکرار بافت و یا بافت تافته است. در طرح نخ کشی تعداد نخ های رنگی منظم و مساوی است.
 • چهارخانه سنجاقی : طرح های چهارخانه ای است که از مربع های بسیار کوچک تشکیل می شود.
 • چهارخانه بر روی هم : چهارخانه بر روی چهارخانه دیگر بافته و یا چاپ می شود.
 • تاترسال : در این طرح چهارخانه بر روی چهارخانه دیگر در دو رنگ که معمولا بر روی رنگ سفید و گاهی هم رنگی بافته می شود. ریچارد تاترسال از این طرح برای زین اسب استفاده کرد و از آن به بعد این طرح با نام او شناخته شد.

طرح سوئیسی (گل بافتی)

طرح های دایره ای شکلی است که در پارچه تار و پودی و یا کشباف (تریکو) بافته می شود و یا این که آن را برروی پارچه چاپ می زنند. معمولا این طرح ها با فاصله منظم و معین بر روی پارچه قرار می گیرند. اندازه طرح ها تعیین کننده نام پارچه کل بافتی می باشد ؛ به عنوان مثال گل بافت آسپرین.

 • گل بافت آسپرین : اندازه طرح ها متناسب با اندازه قرص آسپرین است. این نوع پارچه را گل بافتی فولکا نیز می نامند.
 • گل بافت سکه ای : اندازه طرح ها به اندازه یک سکه است.
 • گل بافت سنجاقی : اندازه طرح ها به اندازه ته سنجاق و خیلی کوچک می باشد.

طرح های چاپی لیبرتی

چاپ های سنتی بر روی پارچه کتان و یا مخلوط با پشم و پنبه است که نام آن برگرفته از طرح هایی است که لیبرتی آن را خلق و ابداع کرد که در سال 1875 میلادی در لندن یافت شده است. اغلب چاپ های لیبرتی در رنگ های آرام و ملایم و ترکیبی از شکل گل هاست که از سبک هنر فرانسوی و دیگر طرح ها گرفته شده است.

طرح ها با خطوط منحنی

این طرح ها از پارچه سال هندی گرفته شده که بعدها برای چاپ بر روی پارچه پذیرفته شده است. شال بافته شده با این طرح بسیار گران قیمت است. در اسکاتلند کاخانه بزرگی برای چاپ و تولید این پارچه که به نام شال های پیسلی معروف است تاسیس کرد.

شنل پیچازی
به پارچه ای مستطیل شکل با طول معین به صورت شال یا پتو با طرح تارتن اطلاق می شود که در اسکاتلند به عنوان ردای سنتی پوشیده می شود. اما امروزه هر طرحی را که از تعدادی خطوط راه راه در طول و عرض پارچه تشکیل شود و در زاویه قائمه یکدیگر را قطع کنند و مستطیل های بزرگ و کوچک تشکیل دهند پیچازی می نامند. چهارخانه های مساوی یا پیچازی یکنواخت که خطوط راه راه به طور مساوی در راستای طولی و عرضی پارچه تنظیم شده است.
پیچازی پتویی معمولا چهارخانه هایی را با رنگ روشن در پارچه می بافند و یا بر روی پارچه های نپ دار (گره دار) چاپ می کنند. پیچازی شطرنجی که طرح چهارخانه ها شکل لوزی( الماسی) تشکیل می دهند و به شکل مستطیل نیستند.در این طرح خطوط مورب یکدیگر را قطع می کنند. چهارخانه های نامساوی با پیچازی یکنواخت که خطوط راه راه های نامساوی و مختلف در راستای طولی وعرضی پارچه تنظیم شده است.

پارچه راه راه
دسته ای از نخ های رنگی که در پارچه تاری و پودی و کشبافی بافته می شوند و راه را ایجاد می کنندو با خطوطی رنگی را بر روی زمینه ساده چاپ می کنند.معمولا راه ها متعدد و گوناگون ، باریک و یا پهن در رنگ های متناوب یا طرح های رنگارنگ هستند. 

 • راه راه بلیزر : نوعی از راه راه رنگی شاد و سرزنده است که در پارچه کت استفاده می شود. معمولا پهنای راه های این طرح حداقل 4 سانتی متر است.
 • راه راه سنجاقی : در این طرح خطوط راه راه بسیار باریک و ظریف و در رنگ های متفاوت است و رنگ سفید آناغلب به راه راه گچی معروف است. این طرح برای کت و شلوار بسیار مناسب است.
 • راه راه رومی : خطوط راه راه باریک با رنگ های متعدد که به طور کامل سطح پارچه را می پوشاند. همچنین می توانند خطوط را از رنگ های سرزنده و شاد تا شید های کم رنگ و آرام به ترتیب قرار دهند.
   
نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید