پارچه سرژه ( کج راه )

پارچه
۶۸۸۶ بازدید بیان دیدگاه
سرژه ( کج راه )

سرژه ( کج راه )

سرژه از کلمه لاتین Serica مشتق شده است و به معنای ابریشم است و گواهی بر این مدعا می باشد که این پارچه در اصل ابریشمی بوده و بعدها در ایتالیا به معنی پارچه مخلوط پشم و ابریشم معروف شده است. نام انگلیسی آن Twill می باشد.
این نوع پارچه قبل از قرن دوازدهم میلادی بافته می شد و برای پرده و لباس های خشن و کلفت مورد استفاده قرار می گرفت.

اگر پارچه به گونه ای بافته شود كه خطوط مورب در ظاهر پارچه به وجود آيد به ان سرژه می گویند. اگر حالت كجراه به طرف بالا و سمت راست متمايل شود به سرژه راست راه معروف است و اگر خطوط به طرف بالا و سمت چپ متمايل شود آن را سرژه چپ راه می گويند.
سرژه با سطحی صاف و شفاف ، با خطوط مورب و برجسته است که بر روی پارچه از سمت چپ و پایین به سمت راست و ترکی عبور می کند. 

بافت سرژه به چهار دسته كلی تقسيم می شود :

  • سرژه تاری : در این مدل بافت در روی پارچه ، نخ های تار بيش از نخ های پود ظاهر می شود. اين در حالی است كه پشت پارچه برعكس خواهد بود.
  • سرژه پودی : در پارچه هایی كه با طرح سرژه پودی بافته شده اند ، بر روی پارچه نخ های پود بيشتر از نخ های تار ظاهر می شود.
  • سرژه متقارن : در این بافت بر روی پارچه ، نخ های تار و پود به طور مساوی دیده می شوند.
  • سرژه مرکب : در این پارچه ها ، بیش از یک خط کجراه در طرح دیده می شود.

به طور کلی بافت سرژه 2/2 است ، یعنی دو نخ تار روی دو نخ پود و در پود گذاری بعدی دو نخ تار زیر همان نخ پود عبور می کند. این پارچه با ضخامت های متفاوت از سبک و متوسط تا سنگین از نخ پشم و پنبه ، ریون ، ابریشم و یا مخلوط آن ها بافته می شود.
امروزه پارچه کت و شلواری ویژه ای با استاپیل پشم و بافت سرژه 2/2 تولید می شود که معمولا با رنگ سورمه ای رنگرزی شده و تکمیل خاص در روی پارچه به منظور نمایان شدن نخ و بافت انجام می پذیرد.
سرژه پنبه ای که دارای خطوط مورب و برجسته است برای آستری و سرژه ریونی که با استاپیل ریون بافته می شود و تکمیل ویژه ای بر روی آن انجام می شود برای لباس مردانه بسیار کاربرد دارد.


 

نظر کاربران

avatar ارسال نظر