نخ چند لا

ابزار و وسایل دوخت و دوز
۱۲۹۴ بازدید بیان دیدگاه
نخ چند لا

نخ چند لا

منظور از نخ چند لا ، نخی است كه از دو یا چند رشته نخ ریسیده که در کنار یکدیگر و به طور موازی با هم پیچ و تاب داده می شوند تشکیل می شود. معمولا تعداد رشته های نخ ریسیده شده در نخ را با اصطلاح « لا » مشخص می کنند؛ مانند نخ دولا ، سه لا ، چهارلا.

نظر کاربران

avatar ارسال نظر