نخ فانتزی

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

نخ فانتزی

چنانچه رشته نخ هایی که در کنار هم قرار می گیرند از نظر ضخامت یا درجه پیچ و تاب با یکدیگر متفاوت باشد نخ فانتزی تشکیل می شود ؛ مانند نخ بوکله و یا اسلاب (شبه گره یا برآمده در نخ)
 

هشتگ ها

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید