:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس ، سکه و مدال یادبود در تاریخ 23 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

متر

ابزار و وسایل هنرهای چوبی بیان دیدگاه

متر

«متر» (Metre) ابزاری برای اندازه گیری است که از نواری فلزی با حالت فنری تشکیل شده و معمولا برحسب سانتی متر و اینچ مدرج شده و در داخل محفظه ای فلزی یا پلاستیکی قرار دارد. در کارگاه های صنایع و هنرهای مرتبط با چوب ، به نسبت نوع کاری که انجام می دهند انواع مختلف آن (از یک متر تا چند متری) مورد استفاده قرار می گیرد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید