:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

پدیده آستِریزم (ستاره ای)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده آستِریزم (Asterism)

به انعکاس ستاره مانند نور در کانی های جواهر « آستریزم » می گویند. «Aster» کلمه ای یونانی و به معنی ستاره است. اضلاع ستاره در یک نقطه مرکزی با هم تلاقی کرده و بر حسب نظم کریستالوگرافی کانی مزبور ، زوایای مشخصی را تشکیل می دهند ، به عنوان مثال 60 درجه در سیستم هگزاگونال.

دلیل ایجاد این پدیده اپتیکی همانند پدیده چشم گربه وجود کانال های ریز میکروسکپی یا مواد خارجی نخ مانند یا سوزنی شکل و موازی در سنگ ها و کانی های جواهر است که همدیگر را در زاویه 60 درجه قطع می کنند. نور در اثر برخورد با این ناخالصی ها بازتاب ستاره ای از خود نشان می دهد.

مهم ترین نوع کانی های ستاره ای شکل ، روبی و سافایر هستند. سه نمونه از مهم ترین و مشهور ترین سافایر ها و روبی های استار جهان که در موزه ملی جواهرات واشنگتن می باشند عبارتند از :

  • نگین 329.7 قیراطی Star of Asia که بهترین و بزرگترین استار سافایر به رنگ آبی سیر است.
  • نگین 181.8 قیراطی Star of Bambay.
  • نگین 138.7 قیراطی Star Ruby که بزرگ ترین و زیباترین یاقوت سرخ استار می باشد.
نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید