پدیده آوِنتوریزیشن

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده آوِنتوریزیشن (Aventurization)

به بازی و تجلی رنگی پرتوهای نور و تداخل آن ها در یکدیگر هنگام انعکاس از محتویات و ناخالصی های کوچک و برگ گونه در زمینه ای مات را « آونتوریزیشن » می گویند. این ناخالصی ها و پدیده آوِنتوریزیشن در آونتورین فلدسپار (Aventurine Feldspar) اکسید های آهن مانند هماتیت و یا هیدروکسید آهن(Goethite) و در آونتورین کوارتز و نوعی میکای کروم دار به نام فوکسیت (Fuchsit) دیده می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید