:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل اسکناس در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33)  «اینجا کلیک کنید»

پدیده شاتویانسی (چشم گربه ای)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده شاتویانسی (Chatoyancy)

این پدیده تداعی کننده حالت چشم گربه (Cat’s Eye effect) است که دارای عدسی طولی می باشد و در نتیجه انعکاس پرتوهای نور در برخورد با کانال های بسیار باریک میکروسکپی و یا مواد خارجی نخ مانند یا سوزنی شکل و موازی در سنگ ها و کانی های جواهر به وجود می آید. این پدیده زمانی جلب توجه می کند که نگین به فرم کابوشن تراش داده شده باشد و قاعده نگین در جهت امتداد این خطوط قرار گیرد، در این صورت با اندکی چرخش افقیِ نگین ، به نظر می رسد که چشم گربه ای روی سطح نگین می لغزد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید