:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

پدیده شاتویانسی (چشم گربه ای)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده شاتویانسی (Chatoyancy)

این پدیده تداعی کننده حالت چشم گربه (Cat’s Eye effect) است که دارای عدسی طولی می باشد و در نتیجه انعکاس پرتوهای نور در برخورد با کانال های بسیار باریک میکروسکپی و یا مواد خارجی نخ مانند یا سوزنی شکل و موازی در سنگ ها و کانی های جواهر به وجود می آید. این پدیده زمانی جلب توجه می کند که نگین به فرم کابوشن تراش داده شده باشد و قاعده نگین در جهت امتداد این خطوط قرار گیرد، در این صورت با اندکی چرخش افقیِ نگین ، به نظر می رسد که چشم گربه ای روی سطح نگین می لغزد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید