چلسی فیلتر

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی بیان دیدگاه

چلسی فیلتر (Chelsea Filter)

چلسی فیلتر ، یکی از ابزارهای گوهرشناسی است که همراه با تجهیزات دیگر می تواند به شناسایی گوهرها کمک کند. این ابزار اجازه عبور طول موج های خاصی از رنگ های زرد - سبز و قرمز را از طریق فیلتر خود می دهد. در نتیجه ، سنگ های قیمتی که این رنگ ها را از خود عبور می دهند، در فیلتر چلسی به صورت سبز یا قرمز دیده می شوند.

این فیلتر در سال 1934 میلادی توسط دو انگلیسی به نام آقایان اندرسون و پین (Anderson and Payne) با همکاری دانشجویان کالج علم و صنعت چلسی در آزمایشگاه سنگ های قیمتی اتاق بازرگانی و صنایع لندن برای انجمن گوهرشناسی بریتانیا ابداع شد و به نام محلی که اول بار مورد استفاده قرار گرفت یعنی دانشگاه چلسی نامگذاری شد.

چلسی فیلتر تنها دو طول موج را عبور می دهد : 690 نانومتر در محدوده قرمز و 570 نانومتر در محدوده زرد رنگ.

وجود عناصری چون کروم یا کبالت در یک سنگ باعث می شود که آن سنگ قرمز به نظر برسد. این فیلتر در واقع عناصر عامل رنگ موجود در گوهرهای مشخص را نشان می دهد. 

از این وسیله برای شناسایی زمرد طبیعی از مشابهات آن مانند شیشه سبز ، تورمالین ، زبرجد و غیره نیز استفاده می شود. در زیر فیلتر چلسی ، زمرد مصنوعی به رنگ صورتی - قرمز دیده می شود. همچنین با این ابزار می توان یاقوت کبود ، توپاز آبی و اسپینل طبیعی را از انواع مصنوعی آن ها شناسایی کرد. چرا که بر خلاف سنگ های قیمتی طبیعی ، اسپینل آبی مصنوعی حاوی کبالت در زیر نور سفید ، اشعه قرمز فلورسانس منتشر می کند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید