:: لیست جدید ۱۲ آذر ::  اینجا ضربه بزنید

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی

سنگ شناسی و گوهر شناسی مستلزم علم و آگاهی همراه با تجربه و تخصص بالا در این زمینه می باشد. با کشف کانی های گوناگون و تشابه ظاهری بعضی از آن ها بعد از تراش ، مشکلاتی در زمینه ارزیابی سنگ های قیمتی بوجود آمد. در همین راستا دستگاه ها و تجهیزات مختلفی برای تشخیص هرچه دقیق تر گوهر ها ساخته شده و به کار گرفته می شوند ؛ از جمله میکروسکوپ پلاریزان ، اسپکتروسکوپ ، دستگاه رفرکتومتر و ... .