:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

ذره بین (لوپ)

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی بیان دیدگاه

ذره بین (Loupe)

« لوپ / Loupe » به ذره بین های کوچکی گفته می شود که مورد استفاده گوهر شناسان ، ساعت سازان و سکه شناسان قرار می گیرد. با استفاده از این ابزار می توان درجه شفافیت یک سنگ قیمتی ، کیفیت تراش و پولیش و ... آن را بررسی کرد.
از مزایای آن این است که در جیب جا می گیرد. گوهرشناسان ماهر تنها با استفاده از ذره بین می توانند سنگ های قیمتی مانند الماس را به طور کامل تجزیه و تحلیل نمایند.

لوپ چراغ قوه دار ، ذره بینی با قدرت بزرگنمایی 10 است و برای مواردی کاربرد دارد که نیاز است میزان شفافیت گوهر در یک فضای تاریک بررسی شود.

لوپ چراغ قوه دار

لوپ چراغ قوه دار

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید