:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

پولاریسکوپ

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی بیان دیدگاه

پولاریسکوپ (Polariscope)

پولاريسکوپ دستگاهی نوری است که با استفاده از آن می توان نوع گوهر را تشخیص داد. از این ابزار در کنار میکروسکوپ پلاریزان برای تفکیک گوهرهای مصنوعی از انواع طبیعی استفاده می کنند. با پلاریسکوپ به راحتی می توان سنگ های قیمتی دارای یک یا دو ضریب شکست را شناسایی کرد. همچنین از آن برای تعیین ایزوتروپ یا انیزوتروپ بودن و در بهترین حالت ، برای تعیین ویژگی نوری سنگ های قیمتی استفاده می نمایند. پلاریسکوپ برای جداسازی ناخالصی های جامد جهت تشخیص هم رشدی سنگ مصنوعی با طبیعی نیز مفید است.
این دستگاه از دو فیلتر با ورقه پلاستیکی پولاریزه تشکیل یافته است که جايگزين کريستال iodoquinine sulfate در مدل های اوليه اين دستگاه مفيد شده اند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید