:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

رفرکتومتر

ابزار و تجهیزات گوهر شناسی بیان دیدگاه

رفرکتومتر (شکست سنج)

« رفرکتومتر /Refractometer » از دو کلمه Refract به معنی شکستن و Meter به معنی سنجش تشکیل شده است و در کل به معنی شکست سنج یا به عبارتی انکسار سنج می باشد. یکی از مهم ترین ابزارها برای گوهرشناسی است که می توان به وسیله آن ضریب شکست نور در سنگ های قیمتی را اندازه گیری و هویت آن را شناسایی کرد.
این دستگاه از چند آینه و لنز ، و قسمتی به نام Hemicylinder  (نوعی شیشه با بازتاب بالا و ضریب سختی 6.5) تشکیل شده است.

اجزای دستگاه

  •  دو منشور : یک منشور انتشار دهنده Diffusing  Prism و دیگری شکست دهنده Refracting Prism است.
  • دو لنـز : یکـی لنز تصویر و دیگری لنز n (ضریب شکست) است.
  • ترمومتر : جهت تنظیم و گزارش دما
  • پیچ : برای تنظیم تصویر

انواع رفراکتومتر

این دستگاه در انواع مختلفی موجود است ؛ از جمله رومیزی ، دستی آنالوگ ، دستی دیجیتال و آنلاین.

اجزای رفرکتومتر

 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید